Sahabat Ilmu

Khamis, 28 April 2011

Zakat Simpanan

Adakah seseorang yang telah membayar zakat pendapatan masih wajib membayar zakat wang simpanannya walaupun wang simpanan tersebut datang dari pendapatan yang sama?

Ya, wajib kerana:
Zakat diwajibkan ke atas simpanannya pada tahun kedua, walaupun dari sumber yang sama tetapi ia berbeza di dalam pengiraan haul.
Selepas di bayar zakat pendapatan, jika lebihan pendapatan disimpan dan apabila cukup nisab serta haul ia wajib membayar zakat wang simpanan.

Adakah wang yang dihutang dikenakan zakat?
Ya, wajib ke atas penghutang apabila cukup nisab dan haul. Tetapi tidak wajib kepada pemiutang kerana tidak sempurna milik.

Adakah wang yang didapati sebagai pembiayaan daripada Bank Rakyat untuk membeli Amanah Saham Bumiputera (ASB) di wajibkan zakat? Dan bagaimana pengiraannya?
Wang yang didapati daripada pembiayaan secara syarak untuk membeli mana-mana saham yang syubhah hanya dikenakan zakat dan dikira pada pokok yang halal itu sahaja jika mencukupi syarat beserta nisab dan haul.

Bagaimanakah cara pengiraan zakat bagi wang yang dipinjam daripada bank?
Terdapat dua kaedah pengiraan iaitu:
Apabila selesai hutang maka wajib di bayar ke atas jumlah pinjaman asal tidak termasuk dividen dan bonus.
Zakat di bayar atas jumlah yang telah dibayar kepada bank yang melebihi nisab.

Peminjam digalakkan supaya menggunakan kaedah (ii). Kerana kaedah (i) memerlukan jangkamasa panjang pinjaman, ada pinjaman yang melebihi 10 tahun, jadi dicadangkan kepada pelanggan menggunakan kaedah (ii) kerana persediaan awal adalah lebih baik kerana kita tidak tahu perkara yang akan berlaku dalam jangkamasa 10 tahun yang akan datang.

Adakah perlu membayar zakat dari akaun simpanan Tabung Haji dan Bank Islam kerana saya difahamkan institusi tersebut telah membayar zakat bagi pendeposit?

Tabung Haji telah membayar zakat bagi pendepositnya. Manakala Bank Islam hanya membayar zakat ke atas perniagaannya. Zakat simpanan masih dikenakan jika simpanan di buat melalui Bank Islam.

Adakah wang simpanan di dalam koperasi dikenakan zakat wang simpanan?
Wajib zakat kecuali koperasi tersebut telah membayar zakat simpanan untuk ahlinya.

Saya tidak bekerja dan hanya ada simpanan sahaja, oleh itu jika setiap tahun saya membayar zakat, nanti duit saya akan habis, bagaimana perbelanjaan saya akan datang, sedangkan saya tiada suami?.

Zakat wajib di bayar sekiranya masih memenuhi syaratnya. Insya Allah puan tidak perlu risau kerana Allah telah menjanjikan keberkatan rezeki kepada semua yang membayar zakat sebagaimana diterangkan dalam hadith yang berikut:

Dari `Amru bin Syu’aib, dari bapanya, dari datuknya, bahawa Nabi Muhammad S.A.W. telah berucap kepada orang ramai lalu bersabda ertinya:

“Ketahuilah, sesiapa yang menjadi wali bagi anak yatim yang ada harta, hendaklah ia memperniagakannya (supaya bertambah kembang) dan janganlah ia membiarkan harta itu (berterusan susut) – dimakan oleh zakat.”
(Hadith Riwayat Tirmizi)
Hadith ini disokong oleh sebuah Hadith Mursal, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Syafi’i, Rahimahullah dalam “Musnad”nya, bahawa Rasulullah S.A.W. bersabda maksudnya:

“Carilah jalan yang menguntungkan semasa kamu menjaga dan mengurus harta anak yatim, supaya hartanya itu tidak ditelan habis oleh zakat
(Al Musnad)

Berapakah nisab zakat wang simpanan?
Nisab zakat wang adalah berdasarkan nilai emas seberat 85 gram atau 595 gram perak.

Saya mempunyai beberapa buku akaun simpanan di beberapa institusi bank dan bercadang untuk mengeluarkan zakat. Bagaimanakah cara pengiraan yang mesti saya lakukan untuk mengeluarkan zakat?
Pengiraan zakat wang simpanan adalah berdasarkan baki terendah bagi setiap buku akaun simpanan dalam haul yang sama.

Saya telah membuka akaun simpanan tetap untuk anak saya yang berumur lima tahun dan setiap bulan saya menyimpan wang di dalam akaun tersebut serta di dalam akaun sendiri. Persoalannya, siapakah yang wajib membayar zakat simpanan bagi akaun penama anak saya itu?
Anda wajib membayar zakat bagi pihak anak anda sebagai penjaga sekiranya ia mencukupi syarat.

Adakah sijil simpanan premium perlu dikeluarkan zakat?
Wajib dikeluarkan zakat ke atas nilai pokok simpanan sijil premium jika mencukupi syarat beserta nisab dan haul.

Saya difahamkan Tabung Haji telah mengeluarkan zakat bagi pihak pendeposit tetapi mengapakah tiada sebarang pengurangan jumlah simpanan saya yang menggambarkan zakat telah di potong?
Tabung Haji telah membayar zakat anda tanpa direkodkan dalam buku akaun simpanan kerana zakat yang dikeluarkan adalah diambil daripada dividen yang diberi.

Jika pendapatan hasil berniaga saya sudah dizakatkan, kemudian saya ada membuat simpanan 30% daripada hasil pendapatan yang sama dibank konvensional. Perlukah saya zakatkan lagi simpanan tersebut?
Wajib dikeluarkan zakat ke atas simpanan tersebut jika mencukupi syarat.

Adakah dividen ASB boleh dikira sekali dalam pengiraan zakat sebagaimana status terkini fatwa kebangsaan yang menyatakan ianya harus?
Secara praktisnya di Lembaga Zakat Selangor, dividen ASB tidak harus dikira dengan pokok untuk dikeluarkan zakat

http://www.e-zakat.com.my/soalan-lazim/

Tiada ulasan: