Sahabat Ilmu

Isnin, 24 September 2007

CERITA TELADAN

Syaitan pun takut....

Ada seorang manusia yang bertemu dengan setan di waktu subuh. Entah bagaimana awalnya, akhirnya mereka berdua sepakat mengikat tali persahabatan. Ketika waktu subuh berakhir dan orang itu tidak mengerjakan shalat, maka setan pun sambil tersenyum bergumam, "Orang ini memang pantas menjadi sahabatku..!"

Begitu juga ketika waktu dzuhur orang ini tidak mengerjakan shalat, setan tersenyum lebar sambil membatin, " Rupanya inilah bakal teman sejatiku diakhirat nanti..!"

Ketika waktu ashar hampir habis tetapi temannya itu dilihatnya masih juga asik dengan kegiatannya, setan mulai terdiam......

Kemudian ketika datang waktunya magrib, temannya itu ternyata tidak shalat juga, maka setan nampak mulai gelisah, senyumnya sudah berubah menjadi kecut. Dari wajahnya nampak bahwa ia seolah-olah sedang mengingat-ngingat sesuatu.

Dan akhirnya ketika dilihatnya sahabatnya itu tidak juga mengerjakan shalat Isya, maka setan itu sangat panik. Ia rupanya tidak bisa menahan diri lagi, dihampirinya sahabatnya yang manusia itu sambil berkata dengan penuhketakutan, "Wahai sohabat, aku terpaksa memutuskan persahabatan kita !"

Dengan keheranan manusia ini bertanya, "Kenapa engkau ingkar janji bukankah baru tadi pagi kita berjanji akan menjadi sahabat?". "Aku takut !", jawab setan dengan suara gemetar. "Nenek moyangku saja yang dulu hanya sekali membangkang pada perintah-Nya, iaitu ketika menolak disuruh sujud pada Adam, telah dilaknat-Nya; apalagi engkau yang hari ini saja kusaksikan telah lima kali membangkang untuk bersujud pada-Nya. Tidak terbayangkan olehku bagaimana besarnya murka Allah kepadamu !", kata setan sambil ngeloyor pergi.

"Sebarkanlah ajaranku walau satu ayat pun" (Sabda Rasulullah SAW)

"Nescaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (Surah Al-Ahzab:71)

ARTIKEL ILMIAH 5

TRADISIONAL ISLAM DI DALAM DUNIA MODEN
(Pendidikan, Falsafah Dan Sains Islam)

Muhamad Naim Hashim
12 Ramadhan 1428H

1.1 PENGENALAN
Islam amat menitikberatkan mengenai ilmu atau pengetahuan. Segala ilmu yang terdapat di muka bumi ini semuanya datang dari Allah s.w.t. Manusia boleh berusaha untuk mendapatkan segala jenis ilmu melalui penyelidikan, pemikiran, pembelajaran, kajian, pemerhatian dan sebagainya. Perbincangan di sini akan memperkatakan mengenai ilmu-ilmu yang telah di perkenalkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hebat bermula dari zaman Yunani dan Romawi lagi yang menjadi nadi serta kebanggaan kepada umat Islam dan tamadun Islam dalam memperkenalkan tamadun Islam kepada dunia Barat. Di antara ilmu-ilmu tersebut ialah ilmu Sains dan falsafah yang merangkumi ilmu Astronomi, Matematik, Fizik, Mekanikal, Perubatan, Botani, Kimia dan sebagainya. Hal ini kerana terdapat peranan tamadun Islam dalam membangkitkan Eropah daripada zaman kegelapannya. Sarjana Barat mengatakan bahawa:

1. Tamadun Islam hanya berperanan untuk menyimpan ilmu dan tradisi purba tamadun Yunani dan Romawi dan memindahkannya kepada Eropah.
2. Tamadun Islam tidak memainkan peranan yang penting untuk menambah ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam semua bidang pelajaran daripada bidang sains tabii hingga ke dalam bidang kemasyarakatan.(Sulaiman Noordin.2001:17).

Oleh yang demikian, kertas kerja ini akan menjelaskan dengan terperinci segala kekuatan dan kebenaran bahawa tamadun Islam melahirkan tokoh-tokoh gemilang di dalam bidang sains, falsafah dan kemasyarakatan berdasarkan fakta-fakta dan rujukan-rujukan yang munasabah serta contoh dan hujah yang benar (tepat). Firman Allah:

Maksudnya: “Hai orang-orang yang beriman, jika dating kepadamu orang fasiq membawa berita maka periksalah dengan teliti…”. (Surah al-Hujurat ayat 6)

2.1 PENDIDIKAN, FALSAFAH DAN SAINS ISLAM.
Walaupun pada zaman permulaan tamadun Islam hanya terdapat sedikit sahaja pusat pembelajaran, namun itu sudah cukup dan memadai bagi melahirkan tokoh-tokoh besar yang berjasa dalam dunia Islam dengan tujuan untuk memancarkan ilmu sains dan falsafah kepada seluruh manusia. Umat Islam tidak di paksa atau di bebankan untuk mempelajari ilmu-ilmu falsafah Aristotle atau perubatan India kerana segala ilmu tersebut sudah dimiliki oleh umat Islam iaitu termaktub di dalam al-Quran sebagai wahyu yang berteraskan pengetahuan di dalam semua aspek. Firman Allah s.w.t:

Maksudnya: “Demi al-Quran yang penuh dengan hikmah (ilmu)”. (Surah Yasin ayat 2).

Islam telah memulakan perbincangan di dalam ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan dan falsafah yang dibinanya. Ini kerana agama lain juga mempunyai kepercayaan agama dan falsafah yang tersendiri. Oleh itu, umat Islam harus berdepan dengan cabaran pengetahuan berhubung dengan sains dan falsafah serta teologi mengikut kebenaran yang hakiki dengan menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai rujukan utama. Sebagai penyelesaian semua masalah di atas, usaha menterjemahkan falsafah dan sains Greek, Syria, Sanskrit dan Pahlavi kepada Arab telah dijalankan. Terdapat sebuah tempat terjemahan yang diiktiraf iaitu Bait al-Hikmah yang terletak di Baghdad. Ini di buktikan dengan fakta iaitu Khalifah Harun al-Rasyid telah menubuhkan banyak institusi pengajian dan yang terbesar sekali di Baghdad yang dikenali sebagai Bait al-Hikmah.(Azhar Mad Aros.1993:199).

Puncak keagungan intelek sains Islam adalah falsafah atau disebut ‘kebijaksanaan cemerlang’ (al-falsafah atau al-hikmat al-ilahiyyah). Ini kerana falsafah ini memiliki kepentingan spiritual sendiri yang dapat kekal dari dahulu hingga ke hari ini. Falsafah Tradisional adalah berasaskan kepada intelek individu. Falsafah Islam membina sekolah yang mengikut peradaban bukannya menjatuhkan atau menggulingkan seseorang ahli falsafah. Dalam abad 3rd/9th Falsafah Peripatetic yang digambarkan oleh Plato, Aristotle dan Plotinus dalam konteks dunia Islam telah dimulakan oleh Al-Kindi dan Al-Farabi dan mencapai kegemilangan pada zaman Ibn Sina yang merupakan model permulaan atau pengasasan dan dijadikan panduan untuk sejarah Islam masa kini. Di Spain, falsafah ini dijalankan oleh Ibn Bajjah, Ibn Tufayl dan Ibn Rushd. Di Barat sekolah ini telah dipulih atau diteruskan oleh Nasir al-Din al-Tusi pada abad 7th/13 dan menjadi intelek tradisional yang penting.

Selepas itu, Falsafah Isma’illi telah dicipta dari Falsafah Peripatetic tetapi ia lebih menjurus kepada tradisi Hermatic untuk menunjukkan secara jelas perbezaan falsafah dari segi kepelbagaiannya dan kemewahannya. Abu Hatim al-Razi, Abu Sulaiman al Sijistani dan beberapa orang lagi yang menulis mengenai falsafah ini untuk bersaing dengan sekolah Falsafah Peripatetic. Selain itu, Syaikh al-Ishraq Shibab al Din Suhrawardi memperkenalkan Falsafah Illumination iaitu pengetahuan yang diperolehi dari cahaya yang hakiki yang mengubah dari kegelapan dan kecahayaan. Shibab al-Din al-Suhrawardi (Sufi) telah mengambil teori falsafah Yunani iaitu dari Plotinus. ‘Shibab al-Din al-Suhrawardi (1155-1191M), dihukum bunuh kerana ajaran syiriknya oleh Kerajaan Salahuddin Ayyubi pada tahun 1191M. (Sulaiman Noordin.2001:22).

Semua falsafah ini mempunyai kepelbagaian untuk difahami dan membincangkan mengenai agama yang didedahkan melalui buku dan ramalan yang menguasai had pengetahuan seseorang. Falsafah ini dikaji dan ditapis agar dapat dikenalpasti bahawa ianya bersesuaian dengan perspektif Islam, ketuhanan dan benar menurut wahyu agar saling berhubung kait antara al-Quran dengan falsafah dan sains. Dengan ini, selagi Islam (al-Quran) dengan ilmu falsafah dan sains masih berhubungan maka akan terpeliharalah falsafah Islam. Ini kerana Teks filosopi Islam bukan hanya mengandungi metafizik dan logik sahaja tetapi juga falsafah mengenai alam yang berhubung kait dengan ketuhanan.

Antara ilmu yang terkandung dalam al-Quran adalah ilmu berhubung dengan ilmu kemasyarakatan (social scienses) yang memberi pedoman dan petunjuk berkaitan dengan perundangan halal dan haramnya sesuatu aktiviti, peradaban dalam muamalat antara manusia dan bidang ekonomi, perniagaan, sosio-budaya, peperangan dan perhubungan antarabangsa. Juga terdapat maklumat ataupun isyarat (hint-suggestion) tentang perkara-perkara yang telah menjadi tumpuan kajian sains. (Sulaiman Noordin.2001:39).

3.1 TOKOH-TOKOH ISLAM DAN SUMBANGANNYA

3.1.1 Bidang Matematik
Merupakan satu bidang yang paling banyak digunakan dalam bidang sains Islam. Menggabungkan matematik dari Greek dan India dan menghasilkan geometri, formula algebra, membina trigonometri dan teori nombor. Al-Khawarizmi merupakan ahli matematik yang memperkenalkan nombor yang dikenali sebagai algorism,manakala Khayyam dan beberapa tokoh Arab lain menghasilkan buku mengenai algebra dan trigonometri dan berusaha mengekalkannya dalam bahasa Arab. Seorang sarjana Barat, Sarton 1968 mengatakan: “Para pengkaji berkenaan dengan Zaman Pertengahan telah memberikan kepada kita idea yang palsu sama sekali tentang pemikiran sains zaman pertengahan kerana penumpuan mereka yang terlalu ekslusif kepada pemikiran Barat, sedangkan pencapaian yang tertinggi telah diperolehi oleh orang-orang Timur. ...sebutkan orang-orang ini kepada mereka...Al-Kindi, al-Khawarizmi, Thabit Ibnu Qura,...al-Kharkhi,...Omar Khayyam, yang seagung sarjana-sarjana yang dipuja di Barat”. (Sulaiman Noordin.2001:74).

3.1.2 Bidang Astronomi.
Aktiviti pertama yang dilakukan dalam bidang ini adalah berkaitan dengan perletakan arah qiblat dan pengiraan waktu untuk mengerjakan solat. Almagest merupakan ahli astronomi yang merupakan pembawa pengaruh kuat astronomi Islam di Barat. Manakala al-Biruni menulis mengenai ‘Mas’udic Canon’ yang merupakan seorang yang mempunyai pengetahuan lengkap mengenai astronomi di seluruh dunia ketika itu. Beliau juga berminat dengan matematik astronomi dengan menghimpun jadual bernombor dan jiz. Di samping itu beliau mencipta ‘astrolabe’ iaitu alat untuk menyukat ketinggian bintang.
3.1.3 Bidang Fizik.
Bidang ini menyumbangkan penjelasan kepada 3 perkara iaitu perkara berkaitan dengan alam, pergerakan benda dan optik. Bidang pergerakan dipelopori oleh Ibn Sina, al-Biruni, Abu’l Barakat al-Baghdadi dan Ibn Bajjah dengan membina idea dalam mekanik dan dinamik yang memberi kesan bukan sahaja kepada fizik tetapi juga kepada kerja-kerja awal oleh Galileo. Ibn Haytham pula mempelopori bidang optik dengan penghasilan ‘camera obscura’. Manakala Qutb al-Din Shirazi dan Kamal al-Din Farsi memperlengkap tentang fenomena pelangi.

3.1.4 Bidang Mekanikal
Matematik diaplikasikan dalam menggunakan alat-alat mekanikal oleh Banu Musa dan Ibn Haytham. Kedua tokoh ini menghasilkan banyak teknologi moden. Alat yang dihasilkan seperti mesin mengangkat air, pam air silinder, pemancut cairan automatik dan sebagainya. (Sulaiman Noordin. 2001:130,132, 133)

3.1.5 Bidang Perubatan.
Merupakan salah satu pencapaian dalam sains Islam. Perubatan ini berdasarkan Greek iaitu sumber Ironian dan Indian. Tokoh perubatan Islam ini terdiri daripada al-Razi, Ibn Sina menghasilkan buku ‘Canon of Medicine’, Ibn Zuhr merupakan ahli surgeri serta membina alat surgeri, dan Ibn Nafis menjurus kepada psikologi dan anatomi iaitu peredaran darah jangka masa panjang. Manakala Ibn al-Baytar dan al-Ghafiqi pula mengkaji tumbuhan yang mempunyai hubungan dengan perubatan.

3.1.6 Bidang Botani
Botani merupakan satu bidang yang dijelaskan secara mendalam di dalam al-Quran. Di antara firman Allah mengenai bidang ini ialah:

Maksudnya: “Dan kamu lihat bumi kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah ia dan menumbuhkan pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah”. (Surah al-Hajj ayat 5)

Al-Mas’udi merupakan ahli batoni yang hidup dalam ‘Zaman Perdebatan Agung’ (The Age of the Great Debate) iaitu zaman Assabiyyah. Mengakui dan menerima hakikat tentang kekuasaan dan campurtangan Allah keatas setiap peristiwa. (Wan Hashim&Mahayudin Haji Yahaya. 1986:74)

3.1.7 Bidang Geografi
Dipelopori oleh al-Idris yang menghasilkan peta yang pertama pada abad pertengahan dan memperolehi pengetahuan mengenai geografi secara mendalam di beberapa kawasan seperti Lautan India.

3.1.8 Bidang Kimia
Menghasilkan ilmu-ilmu sains utama seperti alchemy, physiognomy dan geomancy. Jabir Ibn Hayyan merupakan pakar kimia yang mengatakan bahagian rohaniah manusia boleh bertukar secara simbolik melalui proses kimia dari jiwa yang rendah kepada jiwa yang murni. Penukaran ini seolah-olah satu mukjizat seperti penukaran logam murah kepada emas. Ilmu kimia yang dipengaruhi dengan teori Yunani purba ini dikenali sebagai alchemy.

4.1 KESIMPULAN
Dengan keruntuhan tamadun Yunani dan Romawi telah memberi peluang kepada para pemikir Islam untuk mengisi ruang pengetahuan (falsafah, sains dan lain-lain) dengan penuh kegemilangan. Sains Islam telah wujud selama 7 abad di mana setiap bidang berkembang pada tamadun yang berbeza. Pada asalnya, kesemua ilmu pengetahuan seperti perubatan, kimia, matematik, mekanik, botani, fizik, astronomi dan sebagainya merupakan ilmu yang dimilki oleh umat Islam yang berteraskan wahyu daripada Allah s.w.t. Walaubagaimanapun terdapat kebanyakan sarjana Barat yang masih tidak mahu memperakui tentang kebenaran ini malah mengatakan bahawa sarjana Islam hanya mencedok daripada tamadun Barat. Bagi membuktikan bahawa ilmu ini adalah dari tamadun Islam, seorang sarjana Barat bernama Henry Grady Wearer dalam bukunya berjudul “The Mainspring of Human Progress” menyatakan:

“… dunia kini sangat terhutang budi kepada Saracen (orang Arab atau Islam pada zaman Perang Salib) dalam bidang sains, matematik, astronomi, ilmu pelayaran, perubatan moden pembedahan, pertanian saintifik dan pengaruhnya membawa kepada penemuan Amerika…”. (Mohd Arif Kasmo :18)

Di sini, jelaslah kepada kita bahawa tamadun Islam telah melahirkan tokoh-tokoh Islam yang hebat di dalam pelbagai bidang sepertimana yang telah dibincangkan dan zaman ini dikenali sebagai “Zaman Perkembangan Intelek Islam”.

5.1 RUJUKAN
Tafsir al-Quran
Azhar Mad Aros et.al.1993. Sejarah Islam. Selangor: IBS Sendirian Berhad.
Mohd Arif Kasmo. Tthn. Falsafah pembangunan. Bangi: Pusat Pangajian Umum Universiti Kebangsaan Malaysia
Sulaiman Noordin. 2001. Islam al-Quran dan ideologi masa kini. Bangi:Pusat Pengajian Umum Universiti Kebangsaan Malaysia.
Sulaiman Noordin. 2001. Sains menurut perspektif Islam. Bangi: Pusat Pengajian Umum Universiti Kebangsaan Malaysia.
Wan Hashim & Mahayudin Haji Yahaya. 1986. Sains sosial dari perspektif Islam. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

ARTIKEL ILMIAH 4

SISTEM PENTADBIRAN DI ZAMAN SAIDINA ABU BAKAR AL-SIDDIQ

Muhamad Naim Bin Hashim
24 September 2007M
12 Ramadhan 1428H

1.1 Pendahuluan

Sejarah telah menggambarkan kepada kita bahawa zaman kekhalifahan Islam muncul atau bermula dengan terlantiknya seorang sahabat yang paling akrab juga merupakan bapa mertua baginda Rasulullah s.a.w iaitu Saidina Abu Bakar al-Siddiq. Era khalifah Islam merupakan era kegemilangan Islam atau disebut juga zaman keemasan Islam serta zaman keagungan Islam. Era ini telah di sinari dengan empat orang tokoh kecemerlangan Islam termasuklah Saidina Abu Bakar, diikuti dengan Saidina Umar al-Khattab, Saidina Usman bin Affan dan Saidina Ali bin Abi Talib. Pemerintahan khalifah ini bermula dari tahun 11 Hijrah atau 632 Masihi sehingga 40 Hijrah atau 661 Masihi.

Selepas wafatnya baginda Rasulullah s.a.w, Saidina Abu Bakar mengambil alih tampuk pemerintahan dalam menyambung serta meneruskan kembali perjuangan Rasulullah s.a.w dalam menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini serta menyebarkan risalah Rasulullah s.a.w kepada seluruh umat di alam ini. Dengan penuh ketegasan dan kasih sayang beliau menjalankan pemerintahan dan menyambung segala tugas-tugas negara yang ditinggalkan oleh Rasulullah.

Dalam mencorakkan pentadbiran negara Saidina Abu Bakar tidak banyak membuat perubahan. Beliau hanya meneruskan segala apa misi dan visi Rasulullah yang belum dilaksanakan. Jika ada perubahan yang dibuat hanyalah sedikit dan tidak ketara. Ini kerana Saidina Abu Bakar hanya sempat memerintah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari sahaja. Dalam jangka masa yang singkat ini, beliau tetap melakukan yang terbaik demi menegakkan amanah yang dipikulnya. Inilah contoh teladan yang perlu diikuti oleh seluruh manusia pada hari ini dalam memakmurkan bumi serta menunaikan tanggungjawab yang di pegang.

2.1 Riwayat Hidup Abu Bakar

Beliau ialah Abdullah bin Abi Quhafah atau nama sebenar bapanya ialah Usman bin Amir. Ibunya bernama Umm al-Khair atau nama sebenarnya Salma Binti Sakhr bin Amir. Beliau berasal dari keturunan Bani Taim Bin Murrah Bin Ka’ab Bin Luai bin Kalb al-Quraisy. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada Murrah. Saidina Abu Bakar dilahirkan pada tahun kedua di tahun Gajah. Ini menunjukkan bahawa beliau dua tahun lebih tua daripada Rasulullah s.a.w.

Sebelum Islam beliau dipanggil dengan gelaran Abu Ka’bah. Setelah memeluk Islam namanya bertukar kepada Abdullah. Selain itu beliau juga digelar Atiq yang bermaksud “yang dibebaskan”. Nama ini dinisbahkan kepada nama Ka’bah iaitu Bait al-Atiq. Ini kerana ibunya bernazar jika ia melahirkan anak lelaki akan diberi nama Abu Ka’bah serta akan disedekahkan kepada Ka’bah. Tetapi sumber lain mengatakan Atiq itu adalah julukan kepadanya kerana warna kulitnya yang putih. Saidatina ‘Aisyah r.a pernah bertanya Rasulullah s.a.w mengapa Abu Bakar diberi nama Atiq, baginda memberitahu bahawa Atiq adalah orang yang dibebaskan oleh Allah daripada api neraka. Gelaran Abu Bakar pula diberikan kerana beliau merupakan orang yang paling kuat agamanya berbanding dengan yang lain. Bakr bermaksud “Dini”.

Sebelum Rasulullah s.a.w diutuskan menjadi rasul, Saidina Abu Bakar merupakan salah seorang sahabat Nabi yang begitu akrab. Sejak muda lagi, beliau amat masyhur dikalangan penduduk Mekah sebagai seorang yang tinggi budi pekertinya, terpuji perangainya dan berdikari. Selain itu, beliau juga merupakan seorang yang berjiwa kental, cekal hati, pemaaf, rendah diri, orang kaya yang dermawan serta cerdik didalam sesuatu tindakan. Inilah sahabat yang paling dicintai dan disayangi oleh Rasulullah s.a.w kerana merupakan orang yang setia ketika diwaktu senang dan diwaktu susah.

3.1 Kelayakan Abu Bakar

Jelas terbukti kepada kita bahawa Saidina Abu Bakar merupakan orang yang paling layak dan sesuai untuk menggantikan Rasulullah s.a.w di dalam memimpin umat Islam. Hal ini kerana beliau merupakan muslim pertama yang beriman kepada Allah s.w.t dan kepada Rasulullah s.a.w. Dan demi imannya itu dialah manusia yang paling banyak berkorban.

Selain itu, beliau sentiasa membenarkan segala apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah s.a.w walaupun perkara itu tidak dapat diterima oleh akal manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah ( Isra’ Mikraj) sehingga beliau digelar al-Siddiq. Sejak beliau memeluk Islam, amat besar sekali hasrat dan impiannya untuk membantu Nabi s.a.w dalam berdakwah demi menegakkan agama Allah serta membela kaum muslimin dan impian ini terbukti terlaksana. Perasaan cintanya kepada Rasulullah s.a.w amatlah tinggi melebihi cinta kepada dirinya sendiri.

Di samping itu, beliau merupakan kaum Quraisy yang mempunyai kedudukan yang tinggi dikalangan kaumnya juga ia termasuk seorang bangsawan lagi dermawan. Beliau mempunyai akhlak yang begitu teguh dan sempurna, cintanya terlalu besar kepada orang Islam lain serta sentiasa mendampingi Rasulullah dalam setiap peristiwa. Beliau telah merasai kepahitan dan kesenangan hidup bersama Nabi s.a.w sampai pada hari wafatnya Rasulullah s.a.w. Beliau juga yang dipilih oleh Rasulullah s.a.w untuk menemaninya ketika berlakunya hijrah dari Mekah ke Madinah dan juga pernah diberi penghormatan oleh Rasulullah iaitu menggantikan baginda Rasulullah mengimani solat di akhir hayat baginda.
[1]

Oleh yang demikian, amat wajarlah bagi kaum muslimin mengangkatnya menjadi khalifah menggantikan Rasulullah s.a.w. Ini bersesuaian dengan sikapnya dalam membela umat Islam dan menyebarkan Islam di muka bumi ini. Beliaulah yang memulai sejarah lahirnya kedaulatan Islam, kemudian menyebarkan ke seluruh Timur dan Barat, India, Morocco, Andalusia, Afrika , Eropah dan beberapa negara lagi.

4.1 Pentadbiran Di Zaman Saidina Abu Bakar

Saidina Abu Bakar telah menyambung segala kerja-kerja pentadbiran yang telah tergendala akibat kewafatan baginda Rasulullah s.a.w. Namun ia bukan menjadi satu masalah yang rumit kerana beliau hanya meneruskan kerja-kerja yang belum terlaksana yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Namun terdapat juga cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapinya. Saidina Abu Bakar tidak banyak melakukan perubahan di dalam pentadbirannya. Di sini akan dijelaskan pentadbiran yang dilakukan oleh Saidina Abu Bakar selama 2 tahun 3 bulan 10 hari iaitu jangka masa pemerintahannya yang agak pendek.

4.1.1 Pidato Abu Bakar Setelah Dilantik Sebagai Khalifah

Setelah selesainya liku-liku di dalam perdebatan mengenai siapakah yang layak menggantikan Rasulullah di Saqifah Bani Saadah iaitu dengan terlantiknya Saidina Abu Bakar.

Oleh itu, setelah semua kaum muslimin memberi ikrar sebagai baiah umum sesudah selesainya baiah khusus di Saqifah maka Abu Bakar pun menyampaikan pidato yang pertamanya. Setelah mengucapkan puji syukur kepada Allah s.w.t Abu Bakar pun berkata:
“Kemudian, saudara-saudara. Saya sudah terpilih untuk memimpin kamu sekelian, dan saya bukanlah orang yang terbaik diantara kamu sekelian. Kalau saya berlaku baik, bantulah saya. Kebenaran adalah suatu kepercayaan dan dusta adalah pengkhianatan. Orang yang lemah dikalangan kamu adalah kuat dimata saya, sesudah haknya saya berikan kepadanya, insyaallah, dan orang yang kuat buat saya adalah lemah sesudah haknya nanti saya ambil, insyaallah. Apabila ada golongan yang meninggalkan perjuangan dijalan Allah, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada mereka. Apabila kejahatan itu sudah meluas pada suatu golongan, maka Allah akan menyebarkan bencana kepada mereka. Taatilah saya selama saya taat kepada (perintah) Allah dan RasulNya. Tetapi apabila saya melanggar (perintah) Allah dan Rasulullah maka gugurlah kesetiaanmu kepada saya. Laksanakanlah solat kamu, Allah akan merahmati kamu sekelian”.
[2]

Pidato pertama yang disampaikan setelah memegang jawatan khalifah ini penuh dengan intipati yang amat bermakna kepada seluruh kaum muslimin diwaktu itu serta amat berguna kepada umat hari ini sebagai teladan didalam memegang tampuk kepimpinan. Ini menunjukkan kepada kita bahawa jawatan khalifah atau presiden yang dipegang bukanlah satu perkara yang ringan dan menyeronokkan tetapi merupakan satu beban dan amanah yang besar yang akan disoal mengenai apa yang dipimpinnya.

4.1.2 Penyelesaian Isu Fadak

Perkara pertama yang dilakukan oleh Saidina Abu Bakar setelah dilantik menjadi ketua negara ialah menyelesaikan masalah berkaitan fadak. Dalam pengertian umumnya fadak ialah perbincangan mengenai harta peninggalan Nabi selepas kewafatan baginda.

Fadak asalnya merupakan sebuah kampung yang jaraknya beberapa batu dari Madinah yang termasuk dalam daerah Hijaz yang mana terletak berhampiran dengan Khaibar. Penduduknya terdiri daripada petani Yahudi yang kaya dengan hasil tamar dan gandum. Semasa hayat, Nabi telah mengutus Ali untuk memerangi golongan tersebut dan dapat ditawan. Justeru, Ali telah membuat perjanjian damai dengan separuh daripada apa yang mereka miliki diserahkan kepada Nabi. Peristiwa tersebut berlaku pada tahun 7 Hijrah bersamaan 628 Masihi.
[3]

Setelah kewafatan Rasulullah, para isteri baginda telah mengutuskan Saidina Usman untuk bertemu dengan khalifah iaitu Abu Bakar untuk bertanyakan berkaitan harta pusaka peninggalan Rasulullah ini untuk mereka. Tetapi sebelum para isteri Nabi menerima jawapan daripada Abu Bakar, anaknya Saidatina Aisyah terlebih dahulu mengatakan kepada mereka dengan membawa Sabda Rasulullah s.a.w :

“Kami para nabi tidak mempusakai dan apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah ”.

Berkaitan isu fadak ini juga, dimana Fatimah dan al-Abbas datang menemui Abu Bakar dan meminta pusaka daripada peninggalan Rasulullah s.a.w iaitu mengenai tanah di fadak. Dengan ini, Abu Bakar menjelaskan kepada mereka berdua mengenai sabda Rasulullah yang mengatakan bahawa para Nabi tidak mempusakai dan segala apa yang mereka tinggalkan menjadi sedekah. Namun begitu, Abu Bakar menjelaskan lagi bahawa ahli keluarga Nabi boleh mengambil dari harta itu untuk nafkah mereka dan menyatakan : Demi Allah, aku tidak akan tinggalkan perkara yang aku lihat Rasulullah melakukannya, dan aku akan lakukan sebagaimana yang Rasulullah telah lakukan. Inilah penyelesaian yang penuh dengan ketegasan dan berprinsip yang telah ditunjukkan oleh Saidina Abu Bakar sebagai khalifah yang patut dijadikan contoh pemimpin masa kini.

4.1.3 Pengiriman Tentera Usamah

Apabila selesai semua masalah mengenai perlantikan imamah, perintah pertama yang dikeluarkan oleh Saidina Abu Bakar selaku khalifah ialah “Teruskan pengiriman tentera Usamah. Jangan seorang pun dari anggota pasukan Usamah yang tinggal di Madinah, harus pergi bergabung ke markasnya di Jurf”. Perintah ini telah mendapat tentangan daripada pelbagai pihak termasuk sahabat baiknya Saidina Umar.

Hal ini kerana pada waktu itu, terdapat pelbagai kejadian yang berlaku ekoran daripada kewafatan Rasulullah s.a.w. Di antara kejadian buruk yang melanda penduduk Islam di waktu itu ialah timbulnya golongan “Nabi Palsu”, golongan murtad dan golongan yang enggan membayar zakat. Di samping itu, antara faktor lain yang menyebabkan arahan pertama khalifah Abu Bakar diragui kerana Usamah yang dilantik oleh Rasulullah sebagai panglima perang pada ketika itu masih muda iaitu baru berusia 17 tahun. Ini menyebabkan kaum muslimin tidak meyakini kebolehan dan kewibawaan Usamah.

Kemudian, dengan penuh ketegasan Saidina Abu Bakar berdiri di tengah-tengah orang ramai serta mereka yang tidak mahu menuruti perintahnya dan berpidato:
“Saudara-saudara, aku seperti kamu sekalian. Aku tidak tahu, adakah kamu akan menugaskan aku melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Allah telah memilih Muhammad untuk semesta alam dan dibebaskan dari segala cacat. Tetapi aku hanya seorang pengikut, bukan pembaharu. Kalau aku benar, ikutilah aku dan kalau aku sesat luruskanlah. Rasulullah wafat tiada seorang pun merasa dirugikan dan teraniaya. Padaku juga ada syaitan yang akan menjerumuskan aku. Kalau yang demikian terjadi jauhkanlah aku . . .”.

Akhirnya, kaum muslimin akur dengan perintah Saidina Abu Bakar. Maka pemerangkatan tentera Usamah dilangsungkan juga. Inilah ketegasan dan kebijaksanaan seorang pemimpin dalam mengendalikan urusan-urusan negara walaupun terpaksa menerima pelbagai rintangan serta cabaran yang besar dan hebat. Daripada ketegasan Saidina Abu Bakar dalam melaksanakan serta meneruskan agenda yang dirangkakan oleh Rasulullah, maka Allah s.w.t menyaksikan kepada kita bahawa selama 40 hari lamanya pertempuran hebat dengan musuh , maka pasukan tentera Usamah pulang dengan kemenangan yang amat bermakna kepada Saidina Abu Bakar serta seluruh umat Islam.

4.1.4 Membanteras Golongan Yang Enggan Membayar Zakat

Setelah ketiadaan Rasulullah s.a.w terdapat golongan-golongan yang enggan membayar zakat. Keengganan membayar zakat ini sama ada disebabkan kedekut dan merasa rugi untuk mengorbankan harta hasil keletihan sehari-hari didalam mencarinya. Selain itu, terdapat juga yang beranggapan bahawa bayaran itu sudah tidak lagi berlaku setelah kewafatan Rasulullah. Terdapat juga sebahagian yang tidak mahu bayar zakat kerana menyatakan bahawa dalam hal ini mereka tidak tunduk kepada Saidina Abu Bakar.

Dalam menyelesaikan masalah yang besar ini Saidina Abu Bakar telah memanggil semua ahli mesyuarat kerajaan pada masa itu untuk mengadakan persidangan membincangkan mengenai tindakan yang akan dikenakan kepada golongan yang enggan membayar zakat ini. Dalam hal ini sebahagian besar menyetujui pendapat Saidina Umar untuk tidak memerangi umat yang beriman kepada Allah dan RasulNya. Manakala hanya sebahagian kecil sahaja yang berpendapat menghendaki jalan kekerasan. Maka terjadilah perdebatan sehingga Saidina Abu Bakar melibatkan diri dengan penuh ketegasan dan keras pendiriannya menyatakan:

“Demi Allah, orang yang keberatan menunaikan zakat kepadaku, yang dulu mereka lakukan kepada Rasulullah s.a.w, akan kuperangi”.

Kata-kata dan pendirian Abu Bakar yang tidak ada sebarang tolok ansur dan tawar menawar ini menyebabkan Saidina Umar tidak berpuas hati kerana memikirkan jalan kekerasan ini akan mengakibatkan bahaya kepada kaum Muslimin. Tanpa ragu Saidina Abu Bakar lantas menjawab kekhuatiran Saidina Umar dengan menyatakan dengan tegas:
“Demi Allah, aku akan memerangi sesiapa pun yang memisahkan solat dengan zakat. Zakat adalah hak harta. Dikatakan “kecuali dengan alasan”. Dengan ketegasan ini telah meyakinkan Umar dengan berkata:
“Demi Allah, tiada lain yang harus kukatakan, semoga Allah melapangkan dada Abu Bakar dalam berperang. Aku tahu dia benar.

Dengan persetujuan semua pihak didalam mesyuarat tersebut maka golongan yang enggan membayar zakat akan diperangi kerana mereka bukan lagi termasuk didalam golongan yang beriman malah mereka telah kafir kerana memisahkan perintah zakat dengan perintah-perintah Allah yang lain. Abu Bakar sendiri yang memimpin tenteranya dalam memerangi golongan ini. Inilah kehebatan seorang khalifah yang bernama Abu Bakar. Dengan imannya yang begitu kuat beserta ketabahan dan keteguhan hati dalam menghapuskan kaum yang menentang suruhan Allah ini perlu ditedalani dan dicontohi oleh seluruh umat Islam dan pemimpin Islam masa kini.

Di sini terbukti kepada kita bahawa demi suruhan Allah dan RasulNya, Abu Bakar dengan berbentengkan imannya dan iman para sahabat beserta pertolongan Allah memperolehi kemenangan yang mana kemenangan ini menanamkan pengaruh yang besar dalam hati kaum Muslimin. Iman yang begitu mantap, yang tidak dapat dikalahkan oleh maut dan oleh kesenangan kehidupan dunia itulah yang menjaga Islam dalam kemurnian dan keutuhannya pada saat yang genting diwaktu itu dan amatlah wajar diaplikasikan pada masa sekarang, di zaman yang umatnya sentiasa mempertikaikan segala hak-hak dan suruhan Allah dan RasulNya.

4.1.5 Memerangi Golongan Murtad (Riddah)

Allah s.w.t telah menguji mereka dengan murtadnya di kalangan orang-orang Islam setelah kewafatan Rasulullah. Golongan ini sebenarnya tidak beriman, secara zahir sahaja mereka telah Islam tetapi hati mereka kosong. Mereka cuba menentang pemerintahan Khulafa’ al-Rasyidin Saidina Abu Bakar tetapi keazaman kuat khalifah dan para sahabat tidak tergugat malah berjaya menghapuskan golongan ini. Antara sifat murtad golongan ini termasuklah tidak mahu menunaikan zakat serta golongan nabi palsu.

Semenjak Rasulullah s.a.w hidup lagi, sudah timbul golongan pelampau yang mendakwa diri mereka sebagai nabi. Mereka ialah Tulaihah di kabilah Banu Asad, Aswad di Yaman, Sajah Binti Haris di perbatasan Banu Yarbu’ dan Musailamah di Yamamah. Rasulullah s.a.w telah memerintahkan agar menangani siapa saja yang murtad. Di dalam suasana kaum muslimin yang sudah bersedia menghadapi situasi ini, tiba-tiba tersiar berita mengenai Rasulullah s.a.w telah pulang ke rahmatullah. Dengan golongan yang mengaku nabi palsu ini mulalah giat memainkan peranan di dalam membuktikan bahawa diri mereka adalah nabi. Hal ini kerana mereka mengatakan bahawa Nabi Muhammad telah mati dan mereka tidak mati.

Sebelum Saidina Abu Bakar memerangi golongan murtad ini, beliau telah mengadakan satu gerakan damai agar mereka kembali beriman kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak akan diperangi. Kemudian setelah mengingatkan supaya orang ramai tetap bertakwa kepada Allah dan bertahan dengan agamanya, beliau berkata:
“Saya diberitahu adanya orang-orang yang telah meninggalkan agamanya setelah berikrar memeluk Islam dan menjalankan segala syariatnya kemudian kembali tidak lagi mengendahkan Allah dan perintahnya serta mengikuti kehendak syaitan. Maka saya sudah mengeluarkan perintah kepada pasukan bersenjata agar tidak memerangi dan membunuh sesiapa pun sebelum diajak agar kembali mematuhi ajaran Allah tetapi barangsiapa yang membantah dan menentang maka harus diperangi dan jangan ada yang ditinggalkan”.

Oleh itu, beliau sendiri yang memimpin gerakan di dalam menghapuskan golongan riddah ini. Pentadbiran kota Madinah diserahkan kepada orang lain untuk sementara waktu. Beliau telah mengatur strategi pihak tenteranya dalam mengalahkan kaum-kaum pemberontak itu. Kemudian tentera diarah ke Zul Qissah, kira-kira 10 batu dari Madinah. Disanalah dibahagikan 11 bendera kepada 11 orang panglima perang iaitu:

Ø Khalid bin al-Walid, memerangi Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi di negeri Bazaakhah. Kalau selesai di situ maka teruskan memerangi Malik bin Nuwairah di negeri Bat’thaah.
Ø Ikrimah bin Abu Jahal, memerangi Musailamah di Yamamah.
Ø Dibelakang Ikrimah disusuli oleh tentera Syurahbil bin Hasanah.
Ø Al-Muhajir bin Abu Umaiyah ke Yaman, memerangi al-Aswad al-‘Ansi.
Ø Huzaifah bin Mihsan ke negeri Daba di Oman.
Ø ‘Arfajah bin Harsamah ke negeri Muhrah.
Ø Suwaid bin Mukrin ke Tihamah di Yaman
Ø Al-‘Ala bin al-Hadhramiy ke negeri Bahrain.
Ø Thuraifah bin Hajiz ke negeri Bani Sulaim dan Hawazin.
Ø ‘Amru bin al-Ash ke negeri Qudha’ah.
Ø Khalid bin Sa’id ke tanah-tanah tinggi Syam.
[4]

Berbekalkan keimanan yang teguh dan keyakinan kepada Allah semata-mata serta kesetiaan kesemua panglima-panglima tentera ini, di dalam masa yang singkat, seluruh pemberontakan dan huru hara yang ditimbulkan oleh beberapa orang yang mengakui dirinya Nabi, atau yang hendak mencari keuntungan diri, memecahkan persatuan agama telah berjaya dihapuskan sepenuhnya tanpa ada yang ditinggalkan lagi. Itulah salah satu daripada kemuliaan yang tidak dapat dilupakan yang berlaku sewaktu pemerintahan seorang khalifah agung iaitu Saidina Abu Bakar al-Siddiq.

4.1.6 Penaklukan Iraq

Pada ketika itu, negeri Iraq berada dibawah kekuasaan orang Parsi. Pemerintahan Parsi pada waktu itu sangat zalim serta melakukan penindasan terhadap penduduk-penduduk petani di Iraq. Kebanyakan penduduk Iraq bekerja sebagai petani untuk menyara kehidupan seharian. Tetapi hasil pendapatan mereka amat sedikit kerana sebahagian besar dari hasil itu jatuh ketangan pejabat-pejabat Parsi.

Saidina Abu Bakar telah mengeluarkan perintah agar petani-petani Arab di Iraq diperlakukan dengan baik, jangan ada yang dibunuh atau ditawan, tetapi mereka tetap diperlakukan dengan hina dan kejam serta mengalami penindasan dibawah cengkaman Parsi. Dari hal yang demikian maka Saidina Abu Bakar telah mengambil jalan penaklukan dalam menyelamatkan nyawa dan keselamatan penduduk Iraq. Dengan ini, Khalid al-Walid iaitu panglima perang yang sangat terkenal dengan kehebatan dan ketangkasannya telah ditugaskan dalam ekspedisi penaklukan ini.

Tidak lama kemudian, Khalid al-Walid dengan patuh menerima perintah khalifah dengan menyusun pasukannya yang terdiri daripada bala tenteranya seramai lapan ribu orang dari suku Rabi’ah dan Mudar, di samping dua ribu orang yang telah tersedia (tentera yang berperang di Yamamah). Sebelum ini pun telah ada tentera Islam yang sudah ke Iraq iaitu seramai 8000 yang dipimpin oleh Musanna sebagai panglima. Setelah berangkat ke Iraq, berlakulah peperangan di antara tentera Islam menentang tentera kuffar Parsi dengan begitu sengit dan akhirnya kemenangan berpihak kepada kaum muslimin.

Ekspedisi penaklukan yang pertama ini meninggalkan kesan yang besar yang dapat membangkitkan semangat pasukan muslimin dalam operasi-operasi penaklukan yang seterusnya. Dengan ini selesailah operasi pembebasan golongan-golongan petani daripada dizalimi dan ditindas oleh pemerintah Parsi. Orang-orang keturunan Parsi yang ikut berperang membantu Parsi ditangkap dan ditawan. Manakala golongan petani dibiarkan bebas tanpa diganggu. Mereka yang tidak ikut berperang diberi perlindungan sebagai Zimmi. Inilah kebijakan Saidina Abu Bakar di dalam menangani masalah petani Arab di Iraq itu dan secara tidak langsung dapat menakluki Iraq.

4.1.7 Penaklukan Parsi

Setelah selesai sudah peperangan diantara kaum muslimin dengan tentera Parsi di Iraq dan Iraq jatuh dibawah naungan pemerintahan Islam Saidina Abu Bakar beralih pula kepada misi keduanya iaitu menakluki Parsi.

Untuk misi ini diangkatnya Saifullah Khalid al-Walid sebagai panglima perang. Setelah diatur barisan tentera yang lengkap bersenjata berbekalkan strategi-strategi peperangan yang unik serta keyakinan yang jitu kepada Allah maka tentera Islam mula bergerak menuju ke Parsi. Operasi penaklukan bermula, tentera Khalid berjaya masuk ke negeri Parsi, bermula dari Sungai Furat sampai ke Ubullah, melingkungi Syam, Iraq dan Jazirah dan juga sebelah timur Sungai Furat.

Di beberapa tempat yang lain pahlawan hebat ini telah bertempur dengan tentera-tentera Parsi, Rumawi dan Arab. Namanya kian menakutkan pihak musuh. Namanya terlebih dahulu menggemparkan musuh-musuh di tempat yang belum dimasukinya. Setiap tempat yang dimasukinya akan ditawan dan disana diangkat seorang amir yang akan mengatur mengenai kharaj kepada ahli zimmah. Akhirnya satu persatu negeri dan tempat di Negara Parsi yang ditawan dan ditakluki oleh Khalid bersama bala tenteranya.

Dengan ini, akhirnya Parsi berada dibawah naungan pemerintahan Islam. Kehebatan Khalid didalam penaklukan ini memberi satu tamparan hebat kepada Negara Rom iaitu satu kuasa besar yang setanding Parsi pada waktu itu. Ini kerana puak Rom telah mengetahui akan kehebatan Khalid. Mereka melihat bagaimana orang-orang Parsi dan Arab disembelih dan dibunuh dengan ngerinya dalam menghadapi pukulan Khalid bersama tenteranya. Inilah satu lagi kejayaan umat Islam pada ketika itu yang berada dibawah pentadbiran khalifah agung Saidina Abu Bakar al-Siddiq.

4.1.8 Penaklukan Syam

Kini tibalah pula masa bagi menakluki sebuah lagi kuasa besar di Semenanjung Arab iaitu Negeri Syam. Untuk menakluki Syam, Saidina Abu Bakar telah mengutuskan surat kepada penduduk Mekah, Thaif, Yaman dan seluruh negeri Arab, hingga ke Najd serta seluruh Hijaz diarahkan bersiap sedia untuk mengatur sala bala tentera yang besar, yang akan melakukan satu peperangan yang besar iaitu menakluki negeri Syam, pusat kerajaan Rom pada masa itu.


Setiap panglima perang telah ditentukan tempat tinggal mereka masing-masing sebelum negeri itu dimasuki. Panglima-panglima dibahagikan tempat mereka iaitu:

Ø Abu ‘Ubaidah di Hems
Ø Yazid bin Abu Sufyan di Damsyik
Ø Syurahbil bin Hasanah di negeri Jordan
Ø Amru bin al-Ash dan Alqamah bin al-Munzir di negeri Palestin.
Ø Jika selesai di Palestin maka Alqamah akan meneruskan perjalanan ke Mesir

Ketika penaklukan Syam ini satu peperangan yang hebat dan besar yang berlaku dan ia dikenali sebagai “Peperangan Yarmuk” iaitu suatu sungai besar. Sudah berhari-hari peperangan berlaku tetapi tiada tanda-tanda kemenangan dan belum juga berakhir dengan baik. Hal ini kerana komander-komander bergerak dengan sendiri-sendiri kerana panglima perang yang utama untuk menyatukan komander tidak ada. Dalam suasana yang genting ini muncullah Saifullah Khalid al-Walid pahlawan yang digeruni mengumpulkan semua panglima perang kemudian beliau berpidato yang berapi-api untuk menaikkan semangat mereka.

Dengan kedatangan Khalid, tentera-tentera Islam yang berada di bawah pimpinannya mula menunjukkan tanda-tanda kemenangan. Akhirnya tentera Islam memperolehi kemenangan yang besar di bawah pimpinan Khalid. Lebih daripada 100,000 tentera Rom yang terbunuh di dalam peperangan ini. Ketika kemenangan ini dicapai Saidina Abu Bakar telah pun menghembuskan nafasnya yang terakhir dan telah digantikan dengan pentadbiran dibawah kekuasaan Saidina Umar al-Khattab.

4.1.9 Pengumpulan al-Quran

Selain daripada ekspedisi penaklukan terdapat juga perkara yang mulia yang dilakukan semasa pentadbiran Saidina Abu Bakar iaitu pengumpulan al-Quran. Perkara ini diutamakan kerana setelah berlakunya gerakan riddah, ramai para sahabat (penghafal) al-Quran telah meninggal dunia.

Perkara ini telah dicadangkan oleh Saidina Umar al-Khattab kepada Saidina Abu Bakar kerana Umar memikirkan bahawa ketika peperangan di Yamamah ramai penghafal al-Quran terbunuhdan terdapat banyak lagi peperangan, jika ada lagi penghafal yang syahid maka Quran akan hilang dan lenyap maka lebih baik ia dihimpunkan. Oleh kerana perkara ini belum difikirkan oleh Abu Bakar maka beliau pun lantas bertanyakan Umar:
“Bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah s.a.w ?”.
dengan ini, maka berlakulah dialog panjang diantara dua tokoh terkemuka ini dan akhirnya terbuka hati Abu Bakar dan beliau bersetuju dengan cadangan Umar itu.

Oleh itu, satu badan telah ditubuhkan untuk tujuan tersebut dimana ia terdiri daripada penghafal-penghafal al-Quran. Di antara langkah-langkah yang diambil ialah:
Badan ini telah mengiklankan di Madinah tentang sesiapa yang ada menyimpan tulisan ayat-ayat al-Quran hendaklah mengemukakan kepada badan ini. Di antara mereka yang bertugas dalam badan ini ialah Zaid bi Thabit dan Ubai bin Kaab.
Apabila mengemukakan ayat tersebut hendaklah disahkan oleh dua orang saksi bahawa tulisan tersebut ditulis pada zaman Rasulullah s.a.w dan diimlak dihadapan baginda. Apabila syarat tersebut dipenuhi barulah ia diterima.
Mashaf ini telah ditulis dan disalin daripada apa yang ditulis pada zaman Rasulullah s.a.w. Baris dan titik tidak diletakkan supaya mereka yang ingin membacanya perlu ada orang (guru) yang pandai membacanya.
[5]

Mashaf yang ditulis pada waktu itu telah dijaga dengan baik. Hal ini kerana ditakuti akan berlakunya penyelewengan oleh musuh-musuh Islam pada ketika itu. Amat bernasib baiklah umat Islam kerana Abu Bakar telah menerima saranan Umar untuk mengumpulkan ayat-ayat al-Quran. Ini kerana pada zaman Saidina Usman telah berlaku perselisihan didalam pembacaan. Daripada masalah inilah Saidina Usman telah membukukan al-Quran menjadikan mashaf yang sempurna. Usman menggunakan mashaf Abu Bakar sebagai pedoman untuk menyatukan bacaan.

Jika Saidina Abu Bakar tidak mahu mengumpulkan al-Quran, nescaya perselisihan itu akan berlarutan dan bencana akan menimpa kaum muslimin. Usaha Abu Bakar telah menyelamatkan mereka (umat Islam) di waktu itu (pentadbiran Usman). Berkata Saidina Ali bin Abi Talib di dalam masalah ini:
“Semoga Allah memberi rahmat kepada Abu Bakar. Orang yang paling besar jasanya dalam mengumpulkan al-Quran ialah Abu Bakar. Semoga Allah memberi rahmat kepada Abu Bakar. Dialah yang pertama kali menghimpunkan al-Quran”.

Inilah diantara perkara penting yang dilakukan oleh Saidina Abu Bakar diwaktu pemerintahannya. Perkara ini bukan sahaja berguna kepada umat terdahulu malah ia amat penting dan berguna juga untuk kita pada masa sekarang. Oleh itu, jadikanlah al-Quran sebagai satu panduan dan petunjuk di dalam menjalani kehidupan seharian tidak kira didalam apa jua perkara sekalipun kerana ia mengandungi segala apa yang diperlukan oleh manusia.

5.1 Keperibadian Tinggi Dalam Pentadbiran

Selain terkenal kerana ketakwaannya Saidina Abu Bakar juga dengan keadilan dan kezuhudannya. Beliau selalu mengambil berat tentang rakyatnya juga dirinya sendiri agar bersih dari sebarang yang diharamkan. Disini akan dipaparkan dua contoh keperibadiannya yang tinggi yang diaplikasikan olehnya didalam menjalankan pentadbirannya.

5.1.1 Menguruskan Bait al-Mal

Sejak Abu Bakar memegang tampuk pemerintahan, banyak perluasan kuasa keatas dunia luar berlaku bagi menyebarkan ajaran Islam. Oleh itu, banyak peperangan yang berlaku. Hasil daripada peperangan itu banyak kemenangan yang dicapai, maka disinilah timbulnya idea Abu Bakar untuk menentukan satu tempat untuk menyimpan dan mengumpulkan harta-harta rampasan perang dan harta-harta negara. Tempat ini dinamakan Bait al-Mal.

Di dalam penubuhan Bait al-Mal ini Abu Ubaidah dilantik sebagai bendahari yang pertama. Beliau ditugaskan menjaga pembendaharaan negara yang terletak di Sunh, iaitu tempat penginapan Abu Bakar sendiri. Hal ini adalah untuk memastikan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Harta dari Bait al-Mal dibahagikan sama rata kepada rakyat tanpa mengira perbezaan umur dan jantina sepertimana yang pernah diucapkan oleh beliau:
“Jangan kamu memandang rendah sesama kamu, mungkin mereka disisi Allah merupakan yang paling baik sekali”.

Enam bulan pertama semasa pemerintahan Abu Bakar, beliau menggunakan hartanya sendiri untuk perbelanjaannya dan keluarganya. Selepas itu apabila Umar mendapati Abu Bakar berbuat demikian maka Umar menegurnya memandangkan beliau sebagai seorang khalifah, maka diadakan perbincangan. Hasil daripada perbincangan itu telah diperuntukkan 6 ribu dirham untuknya dan keluarganya.

Abu Bakar merupakan seorang yang berhati-hati didalam membelanjakan harta yang ada padanya. Ini dapat dilihat dari satu riwayat yang menyatakan bahawa pada suatu hari isterinya telah menhidangkan satu hidangan yang lazat, beliau pun bertanya kepada isterinya dari mana ia diperolehinya. Isterinya menerangkan bahawa dia telah mengumpulkan wang perbelanjaannya setiap hari sedikit demi sedikit dan dengan wang itulah hidangan itu tersedia. Setelah mendengar penjelasan isterinya itu, Abu Bakar meminta agar isterinya melakukan apa yang telah dilakukannya selama ini. Setelah wang yang dikumpulkan itu telah banyak, lalu Abu Bakar mengambil wang itu kemudian diserahkan kepada Bait al-Mal. Baginya wang itu adalah lebihan dari perbelanjaannya.

Ketika beliau hampir kepada ajalnya, beliau meminta supaya baki dari harta yang ada padanya dikembalikan semuanya ke Bait al-Mal. Harta yang ada padanya ketika itu lebih kurang 5 dirham dimana beliau menyerahkan kepada Umar untuk diuruskannya. Beliau juga telah mewasiatkan agar tanahnya yang ada supaya dijual dan wangnya diserahkan kepada Bait al-Mal sebagai ganti kepada apa yang diambilnya. Tindakan ini membuktikan bahawa Saidina Abu Bakar sebagai seorang pemimpin yang benar-benar mengambil berat setiap sen yang diambilnya dari harta kerajaan malah ketika kematiannya beliau tidak meninggalkan hartanya walaupun sedirham.

5.1.2 Pengadilan Dan Kehakiman

Walaupun pemerintahan Saidina Abu Bakar tidak lama dari segi masa pemerintahannya, tetapi beliau berjaya membentuk sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang teguh dengan ikatan ukhuwwah Islamiah, masyarakat yang bersatu padu mendokong cita-cita Islam sehingga tertegaknya sebuah negara Islam yang berpuluh-puluh abad lamanya.

Di masa pemerintahannya beliau tidak membezakan antara golongan pemerintah dengan rakyat yang diperintahnya yang mana pada pandangan beliau kerajaan adalah hak rakyat yang diamanahkan kepadanya dimana mereka berpegang pada satu hukum bukan ciptaan mereka sendiri tetapi diturunkan oleh Allah s.w.t. Berdasarkan pandangan inilah menyebabkan wujudnya satu kehidupan yang harmoni dikalangan masyarakat Islam. Sebagai seorang pemerintah, beliau tidak dapat lari dari permasalahan kehakiman. Beliau amat berhati-hati didalam menjalankan dan menjatuhkan sebarang hukuman. Oleh itu beliau sering mengadakan siasatan yang teliti sebelum menjatuhkan sebarang hukuman agar tiada yang teraniaya.

Bagi menyelesaikan sebarang permasalahan, beliau mengambil 5 langkah untuk menyelesaikan sebarang permasalahannya. 5 langkah tersebut ialah:

Beliau akan merujuk kepada al-Quran dan perhatikan adakah kesalahan itu bertepatan dengan larangan Allah disamping melihat kepada hukumannya.
Selepas dirujuk kepada al-Quran kemudian beliau membuat kajian tentang apa yang diputuskan oleh Rasulullah dalam kes-kes yang berlaku. Kajian itu meliputi apa yang dibuat oleh Rasulullah sama ada kata-katanya, perbuatannya dan pengakuannya.
Kemudian beliau mengkaji kejadian tersebut apakah bersamaan dengan apa yang dikehendaki oleh al-Quran dan Hadis serta dari sudut Qias.
Jika tiada keputusan lagi, maka dikumpulkan sahabatnya untuk memberikan pandangan melalui pengetahuan mereka.
Seterusnya jika tiada juga keputusan, beliau akan berijtihad sendiri lalu berkata: “Pandangan saya ini kalau betul dari Allah dan kalau salah ianya dari saya sendiri”.
[6]

Terdapat satu kisah dari keputusan ijtihadnya ini dimana beliau menjatuhkan hukuman keatas seorang wanita yang berzina. Setelah disiasat didapati bahawa wanita itu berzina kerana terpaksa dan bukan dengan kerelaannya. Setelah diadili wanita itu tidak direjam sebagaimana yang sepatutnya. Dari sini jelaslah kepada kita Saidina Abu Bakar merupakan khalifah yang pertama yang berijtihad untuk kemaslahatan orang ramai.

6.1 Abu Bakar Jatuh Sakit

Terdapat sumber yang mengatakan bahawa Saidina Abu Bakar mati diracun. Tetapi sumber ini tidak sahih dan tidak layak untuk dipercayai. Mengenai sakitnya khalifah agung ini, menurut sumber daripada puterinya Aisyah r.a mengatakan bahawa Abu Bakar mulai jatuh sakit iaitu pada hari yang sangat dingin selepas beliau mandi lalu selama 15 hari dia merasa demam iaitu pada 7 haribulan Jamadil Akhir tahun ketiga belas hijrah. Dengan ini selama itulah beliau tidak keluar rumah untuk melaksanakan solat dan dia meminta Saidina Umar untuk menggantikan tempatnya.

Walaupun beliau jatuh sakit, tetapi selama dua minggu sakitnya itu beliau hanya memikirkan mengenai nasib kaum muslimin, selalu membuat perhitungan dengan dirinya apa yang telah dilakukannya sejak ia mula memegang tampuk pemerintahan. Sejak sakit fikirannya amat kuat berpendapat bahawa ajalnya sudah hampir tiba dan dia akan bertemu dengan tuhannya. Hal ini membuatkan ia rasa gembira, puas kerana dia merasa sudah melaksanakan segala kewajipannya kepada Allah s.w.t.

Di dalam waktu sakit itu perkara yang sering menghantui fikirannya ialah kerisauannya terhadap kaum muslimin sesudah ketiadaannya nanti. Teringat olehnya terdapat perbezaan pendapat antara kaum Muhajirin dan Ansar ketika wafatnya Rasulullah. Tetapi jika berlaku perselisihan selepas kematiannya, nescaya perselisihan ini adalah jauh lebih hebat dan lebih besar. Ini kerana kali ini persilisihan bukan sahaja terbatas di Saqifah Banu Sa’idah malah akan menjalar sampai ke Mekah, Thaif dan mungkin melarat hingga ke Yaman. Pada saat itu juga kebanyakan kaum muslimin sedang hebat bertarung menentang dua kuasa besar iaitu singa Parsi dan Rumawi (Rom).

Oleh yang demikian, walaupun sedang sakit dan jiwanya di dalam kekusutan beliau terus memikirkan bagaimana cara yang perlu diambil dalam menyelesaikan masalah yang akan berlaku selepas ketiadaannya. Maka dengan ini Allah s.w.t telah membukakan satu jalan yang terbaik kepadanya iaitu beliau harus mencari orang yang akan menggantikannya. Walaupun cara ini tidak dilakukan oleh Rasulullah s.a.w tetapi inilah hikmah yang telah dikurniakan kepadanya.

Dengan ini beliau melantik Saidina Umar menggantikannya didalam meneruskan urusan-urusan pentadbiran negara yang akan ditinggalkannya untuk selama-lamanya. Inilah sifat seorang pemimpin agung yang masih menunaikan tanggungjawabnya walaupun pada saat-saat akhir kehidupannya.

7.1 Wafatnya Pentadbir Yang Agung

Setelah menderita sakit selama 15 hari, maka wafatlah seorang pentadbir agung dengan penuh kerahmatan iaitu pada 21 Jamadil Akhir tahun 13 hijrah di hari Isnin bersamaan 22 Ogos 634 dalam usia 63 tahun.

Beliau wafat pada waktu petang setelah terbenam matahari dan dimakamkan malam itu juga. Jenazahnya dimandikan oleh isterinya Asma’ binti Umais dengan dibantu oleh anaknya Abd al-Rahman. Jenazahnya dimakamkan di masjid iaitu dikamar ‘Aisyah di samping makam sahabatnya yang mulia Rasulullah s.a.w.

Abu Bakar dikuburkan dalam lubang yang digali disamping makam Nabi. Kepalanya dibahu Rasulullah dan lahadnya dengan lahad Nabi berdampingan. Dengan ini tersemadilah jasad agung seorang khalifah yang paling teguh imannya kepada Allah dan RasulNya.

8.1 Penutup

Jelaslah kepada kita bahawa pentadbiran Saidina Abu Bakar al-Siddiq merupakan satu pentadbiran yang patut diteladani pada masa kini. Walaupun pentadbirannya diliputi dengan pelbagai cabaran yang amat getir namun berbekalkan iman yang teguh dan keyakinan yang jitu kepada Allah segala rintangan dan cabaran dapat dilenyapkan.

Zaman kekhalifahan awal ini menggambarkan kepada kita bahawa betapa susahnya untuk menegakkan agama Allah selepas ketiadaan baginda Rasulullah namun berbekalkan panduan yang di tinggalkan baginda, al-Quran dan al-Sunnah maka pentadbiran akan diberkati dan dilindungi oleh Allah.Dengan ini Saidina Abu Bakar menunjukkan panduan terbaik didalam pemerintahannya sebagai satu contoh yang dapat diikuti didalam pemerintahan dimasa kini. Era kegemilangan ini akan berulang kembali jika kita mengikuti sebagaimana yang dilakukan oleh Saidina Abu Bakar dan khulafa’ al-Rasyidin selepasnya.

9.1 Rujukan

1. Ab. Latif B. Muda&Rosmawati Ali@Mat Zin. 1998. Pengantar ilmu tauhid. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd.

2. Ahmad Redzuwan Mohd Yunus. 2001. Sejarah dakwah. Kuala Lumpur: Utusan Publications& Distributors Sdn Bhd.

Hamka. 1994. Sejarah Umat Islam. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.

Muhammad Baihaqi.2000. Kisah-kisah lelaki teladan. Selangor:Pustaka Ilmi.

5. Muhammad Husain Haekal. 1996. Abu Bakar al-Siddiq. Terj. Ali Audah. Kuala Lumpur: Victory Agency.

6. Rosnah Harun.1988. Kepimpinan khulafa’ al-Rasyidin: Fokus kepada Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar al-Khattab. Latihan Ilmiah.Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.


NOTA KAKI:

[1] Muhammad Baihaqi.2000. Kisah-kisah lelaki teladan. Selangor:Pustaka Ilmi.

[2]Muhammad Husain Haekal. 1996. Abu Bakar al-Siddiq. Terj. Ali Audah. Kuala Lumpur: Victory Agency.
[3]Ab. Latif B. Muda&Rosmawati Ali@Mat Zin. 1998. Pengantar ilmu tauhid. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd.

[4] Hamka. 1994. Sejarah Umat Islam. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.

[5] Ahmad Redzuwan Mohd Yunus. 2001. Sejarah dakwah. Kuala Lumpur: Utusan Publications& Distributors Sdn Bhd.

[6] Rosnah Harun.1988. Kepimpinan khulafa’ al-Rasyidin: Fokus kepada Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar al-Khattab. Latihan Ilmiah.Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

TAZKIRAH 7

BALA ALLAH YANG DAHSYAT…

Maksudnya: Maka masing-masing Kami binasakan dengan sebab dosanya, iaitu di antaranya ada yang Kami hantarkan angin ribut menghujaninya dengan batu dan ada yang dibinasakan dengan letusan suara yang menggempakan bumi dan ada yang Kami timbuskan dia di bumi dan ada pula yang Kami tenggelamkan di laut dan (ingatlah) Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. (al-‘Ankabut 40)

Saudaraku Yang Dirahmati Allah

TRAGEDI gempa bumi yang menghasilkan ombak besar tsunami di beberapa negara di Asia dan Afrika, menyebabkan ramai yang kehilangan orang dikasihi dan harta benda mereka.Kejadian itu banyak berlaku sejak dulu lagi. Kejadian demi kejadian menimbulkan reaksi pelbagai pihak termasuk pakar geologi, saintis dan kaji cuaca.
Kajian dan penelitian yang tidak berkesudahan itu hakikatnya masih gagal mengelak kematian setiap kali gempa bumi melanda. Gempa bumi di Tangshan, China pada 28 Julai 1976 dilihat terburuk kerana mengorbankan 240,000 nyawa. Tragedi ini sepatutnya mencelikkan mata semua pihak bahawa qada dan qadar Ilahi tidak mungkin diubah tanpa kehendak-Nya.
Peristiwa yang berlaku pada umat terdahulu dan pada hari ini adalah untuk menginsafkan kita agar menilai kembali tahap ujian dan dugaan yang menimpa diri. Pasti Allah tidak membebani umat manusia dengan perkara tidak mampu mereka tanggung. Dari sudut berbeza, kita sering tertanya-tanya, adakah bencana yang diturunkan Allah satu ujian atau balasan terhadap kecuaian manusia? Walaupun jawapannya milik mutlak Yang Maha Kuasa, sebagai hamba yang lemah kita wajar sensitif dengan apa juga yang diturunkan-Nya.
Musibah ini mungkin ujian kepada hamba-Nya agar bersabar dan meningkatkan nilai keimanan. Mungkin juga balasan Allah terhadap hamba yang berdosa dan lupa dengan kekuasaan-Nya. Ada yang berpandangan bencana ini adalah isyarat bahawa hari kiamat hampir tiba kerana struktur bumi dan peredaran masa berubah daripada kedudukan asal. Tidak kurang yang menyatakan bencana ini perancangan Allah untuk menyedarkan manusia agar tidak berbalah dan berperang. Kesempatan ketika turunnya musibah seperti ini berpotensi menjadi platform menjalinkan kembali hubungan baik dan kerjasama antara pihak bertelagah. Apa pun tanggapannya, setiap kejadian itu pasti ada motif atau hikmah yang kadangkala sukar dirungkaikan dengan akal manusia.

Kaum Muslimin Yg Berbahagia,
Kejadian yang sedang hangat diperbualkan ini adalah rentetan peristiwa yang disediakan Allah sebagai iktibar kepada umat manusia. Sedar atau tidak, manusia tidak boleh lari daripada sifat lupa dan atas dasar itu, mereka perlu diberi peringatan dari semasa ke semasa.
Sejak zaman Nabi Adam, umat manusia diperlihatkan dengan kejadian yang menginsafkan. Imbasan satu persatu kisah nabi terdahulu, pasti mengingatkan kita dengan kejadian yang penuh tragis seperti penyeksaan, pembunuhan, dan penderitaan. Namun, hakikatnya kesudahan terhadap kisah itu, pasti menunjukkan hamba-Nya yang berjaya menjalani ujian, memiliki tahap iman unggul. Sesungguhnya dalam hidup ini manusia tidak dapat lari atau dipisahkan daripada ujian terutama bagi mereka yang sentiasa mengejar kejayaan dan berusaha mendapatkan kebahagiaan.

Firman Allah bermaksud: “Dialah Tuhan yang mencipta mati dan hidup untuk menguji kamu, apakah kamu yang lebih baik amal perbuatannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” – (Surah al-Mulk, ayat 2).
Tanggapan yang menyatakan hidup hanya untuk kesenangan adalah tidak tepat dan perlu disangkal. Mereka perlu berpandangan setiap perkara mempunyai nilai bahagia dan sengsara, untung dan rugi atau sihat dan sakit yang akhirnya mampu meyakinkan seseorang mengenai perlunya beriman kepada qada dan qadar Allah. Segala yang diberikan kepada kita adalah seni hidup yang sudah menjadi sunnatullah kerana itu ukuran terhadap usaha dan iman seseorang. Berjaya atau tidak seseorang mencapainya terletak kepada sejauh mana kemampuannya menghadapi ujian itu.

Firman Allah bermaksud: “Alif Laam Mim. Apakah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedangkan mereka belum diuji dengan sesuatu percubaan. Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang yang terdahulu daripada mereka, maka dengan ujian yang demikian nyatalah apa yang diketahui oleh Allah terhadap orang yang beriman dan nyata pula apa yang diketahui terhadap orang yang berdusta.” – (Surah al-Ankabut, ayat 1-3).Ujian itu kadangkala membabitkan kematian, namun ini adalah hakikat yang perlu diterima manusia. Kematian adalah penutup segala ujian Allah kepada manusia. Ahli keluarga dan sahabat si mati perlu reda dengan ketentuan Allah, di samping mengakui nikmat nyawa dan kemewahan hidup hanya pinjaman. Sesungguhnya, kita mesti yakin bahawa Allah swt mampu menurunkan ujian yang lebih perit dan hebat daripada apa yang kita dapat pada hari ini. Beban menanggung resah dan takut pun tidak dapat ditahan, apatah lagi menjadi mangsa kepada keperitan itu.

Saudaraku yang dimuliakan,

SATU lagi ujian yang juga dahsyat yang diberikan kepada umat manusia iaitu ujian dengan diberikan kekayaan, pangkat dan kesenangan. Ujian Allah melalui nikmat kesenangan dan kekayaan serta pangkat kebesaran lebih berat daripada ujian kesusahan dan kesakitan. Hal ini kerana umat manusia sering gagal dalam ujian itu. Nabi Muhammad bersabda bermaksud: “Sesungguhnya bagi setiap umat itu mempunyai ujian dan ujian bagi umatku adalah harta kekayaan." (Hadis riwayat at-Tirmizi) Sejarah Qarun jelas membuktikan seorang manusia yang gagal dalam ujian kesenangan dan akhirnya telah binasa dengan kesenangan itu.
Rasulullah pernah menyatakan firasat dengan sabdanya bermaksud: "Akan datang suatu zaman atas umatku, bahawa mereka sangat sukakan lima perkara dan melupakan lima perkara yang berlainan dengannya.
Mereka sukakan penghidupan lalu melupakan mati, mereka sukakan dunia dan melupakan akhirat, mereka sukakan harta kekayaan dan melupakan hari perhitungan, mereka sukakan rumah besar dan melupakan kubur, mereka sukakan manusia dan melupakan Tuhan Penciptanya." (Hadis riwayat Bukhari)
Justeru, segala ketentuan dan ujian yang diberi Allah sama ada berbentuk kesenangan atau kesusahan perlu disertai dengan reda dan tawaduk (akur dengan takdir).Namun, dalam konteks pembangunan dan pencapaian matlamat, takdir perlu disertai dengan usaha gigih agar konsep reda tidak disalah anggap secara jumud. Sekiranya ada yang menganggap peristiwa gempa bumi dan tsunami adalah balasan Allah kepada hamba-Nya, ia mungkin ada benarnya. Hal ini kerana hari ini pergolakan dan peperangan berlaku di mana-mana.
Fitnah dan tuduhan tanpa asas kukuh tersebar dengan mudah, seolah-olah tiada kuasa lain yang mampu menundukkan mereka. Malah, ada pihak yang berbangga dengan teknologi nuklear, bom atom dan persenjataan canggih yang dianggap mampu memusnahkan sesebuah negara. Keangkuhan mereka membatasi tanggapan bahawa setiap kejadian adalah atas kehendak Allah.
Gegaran 26 Disember yang telah lalu (tsunami) sekurang-kurangnya mampu mencelikkan mereka yang alpa dengan kehebatan yang dimiliki, apabila pakar menyatakan bahawa gegaran yang mengakibatkan tsunami itu sama seperti dentuman sejuta bom atom yang diledakkan serentak.
Sejarah umat terdahulu yang ingkar dan angkuh dengan perintah Allah juga banyak dijelaskan dalam al-Quran sebagai iktibar kepada umat kini. Allah mengingatkan kembali kisah pembalasan Firaun melalui firman-Nya bermaksud: "Dan ingatlah ketika Kami belah laut untukmu, lalu Kami selamatkan kamu dan Kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan." (Surah al-Baqarah, ayat 50)
Dalam peristiwa keingkaran kaum Yahudi terhadap perintah Allah pula, kaum Yahudi pada masa itu bertukar menjadi kera yang hina akibat keingkaran mereka terhadap ajaran Allah. Firman Allah bermaksud : “Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang yang melanggar antaramu pada Sabtu (hari khusus untuk beribadah), lalu Kami berfirman kepada mereka : "Jadilah kamu kera yang hina."(Surah al-Baqarah, ayat 65) Begitu juga dalam sejarah Nabi Nuh, yang umatnya terlalu angkuh dengan akidah yang dibawa oleh baginda hingga menyebabkan mereka mati ditenggelami banjir besar. Keangkuhan ternyata apabila kaum Nabi Nuh memperlekehkan bencana yang dijanjikan oleh Allah.
Anak Nabi Nuh, bernama Qan'aan juga tidak terlepas daripada bencana itu walaupun berlari ke gunung yang tinggi. Sebahagian ahli tafsir menjelaskan bahawa walaupun Nabi Nuh memohon agar keluarganya terselamat, namun Allah menegaskan bahawa orang yang tidak beriman bukanlah keluarga baginda. Kejadian ini mengingatkan kita betapa gempa bumi tsunami juga tidak mengenal pangkat atau darjat seseorang Pembalasan yang dahsyat juga berlaku pada kaum Nabi Luth yang memperlihatkan kita betapa pengamal homoseksual mati ditelan bumi dalam keadaan menghinakan. Amalan seks rambang dan luar tabii tanpa diselubungi perasaan malu itu, akhirnya membinasakan mereka.
Kisah kaum Saba’ pula menginsafkan kita bahawa kemewahan dan kesenangan yang dimiliki perlu disertai dengan syukur dan takwa kepada pemberinya. Kisah kaum Saba’ turut dikisahkan dalam al-Quran dalam Surah Saba', ayat 16.
Kisah Kaum Madyan pula dikisahkan dalam surah Huud, ayat 84. Balasan seumpama kaum Thamud diberikan kepada kaum Nabi Syuaib yang ingkar itu terhadap seruan dakwah baginda dan mengamalkan riba serta penindasan dalam perniagaan mereka (mengurangkan timbangan).

Semua itu mampu dijadikan teladan kepada umat kini agar tidak tersalah langkah ketika berhadapan dengan hakikat kehidupan.
Justeru, walau apa pun pandangan atau tanggapan, tragedi tsunami perlu dilihat dari aspek positif. Allah menjadikan sesuatu peristiwa itu sebagai peringatan yang baik untuk kita semua. Mangsa walaupun insan tidak berdosa seperti kanak-kanak, namun ia bukan asas untuk menyalahkan takdir, apatah lagi mempertikaikan kekuasaan Allah. Perkara ini kerana Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk hamba-Nya.
Usaha meningkatkan takwa dan kualiti diri perlu ditingkatkan. Golongan yang terselamat daripada bencana 26 Disember yang telah lalu, sewajarnya menganggap masih diberi ruang untuk memperbaiki diri agar lebih peka terhadap hakikat ujian dan pembalasan daripada Allah. Mangsa dan ahli keluarganya perlu bersabar dengan kehilangan ahli keluarga dan harta benda. Anggaplah ia sebagai satu ujian untuk meningkatkan keimanan dalam diri.

Hikmah dan teladan di sebalik peristiwa ini perlu diakui oleh umat Islam agar mereka tidak terjerumus ke lembah kekufuran. Peringatan Allah pasti ada bagi menyedarkan hamba-Nya yang lupa. Sekiranya iktibar dalam tragedi ini tidak dipegang dengan kemas, dibimbangi tragedi yang lebih dahsyat akan berlaku pada masa akan datang. Ia sebagai peringatan kepada umat yang telah lupa dan tidak bersyukur dengan ujian pada hari ini.

Firman Allah bermaksud: “Demi sesungguhnya! Jika kamu bersyukur nescaya Aku akan tambahkan nikmat Ku kepada kamu, dan jika kamu kufur dan ingkar sesungguhnya azab Ku amatlah keras." (Surah Ibrahim, ayat 7)

TAZKIRAH 6

MERDEKA YANG TIDAK MERDEKA...


"Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya; sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya" .( Surah al-Isra' 36)

Bertakwalah kita kepada Allah dengan setulus hati semoga kita berjaya di dunia dan diakhirat.

Saudara Pembaca Sekalian,

Selain akal, nafsu juga dianugerahkan oleh Allah swt sebagai pelengkap fitrah hidup manusia. dengan panduan akal, nafsu akan disalurkan kearah yang dibenarkan oleh agama. Sebaliknya, akal yg dikawal oleh nafsu akan menghasilkan perlakuan buruk dan diharamkan oleh agama.

Tepat jam menunjukkan 12 malam tanggal 31 Ogos, seluruh Malaysia terutamanya di Dataran Merdeka&Dataran2 seluruh negeri acara tahunan akan berlangsung. Selepas jeritan merdeka, merdeka, merdeka…jiwa-jiwa dan pemikiran anak-anak muda dan anak-anak tua kita pun akan mula dijajah kembali. Yang merdeka hanya Negara tetapi budaya, adat, cara hidup, tingkahlaku, pemikiran, nafsu, semuanya belum merdeka.

Dijajah nafsu, dijajah kegilaan hiburan, dijajah keseronokan singkat yang mengundang bala berpanjangan, dijajah pemikiran pengabdian secara total kepada budaya najis dari barat dan juga dijajah oleh iblis yang telah mengisytiharkan peperangan terhadap Bani Adam seawal Nabi Adam a.s diciptakan.

Merdeka, merdeka, merdeka! Seruan yang dulunya menjadi laungan keramat tanda bebasnya Negara kita daripada penjajahan kuasa luar kini telah menjadi laungan keramat sebagai lesen penjajahan bentuk baru dalam jiwa anak-anak muda hari ini.

Sidang Pembaca Yang Berbahagia.
Sejarah tidak pernah menipu, dan sejarah jugalah yang menyaksikan saban tahun pemuda-pemudi Islam kita dijajah dan disamun kemuliaan serta mahkotanya oleh unsur penjajahan baru yang sehingga hari ini kita sedar dan masih buat2 tak sedar.

Pemuda-pemudi menjadi tidak keruan kerana otak mereka dijajah olah air-air khayal (air kencing syaitan) yang dilelong dan dijual secara jumbo sale pada malam merdeka di pelbagai premis seperti pasaraya dan juga kelab2 malam. Mereka bebas berzina dicelah2 ribuan manusia tanpa rasa malu dan segan. Mereka telah dirasuk oleh syaitan dengan iringan nyanyian dan tarian yang dianjurkan oleh orang yang mengaku diri mereka sudah merdeka.

Adakah ini cara sambutan kemerdekaan yang dianjurkan oleh Islam??adakah Allah meredhai sambutan sebegini??adakah Rasulullah akan memberi syafaat kepada penyambut sambutan seperti ini?? Namun, sambutan kali ke 50 pada tahun ini juga adalah sama dengan sambutan sebelum ini…masih tidak berubah2 malah semakin teruk dan menjadi2 kemaksiatannya.

Jika tiada hiburan tiada serikah hidup kita? Jika tiada hiburan, adakah kita tidak maju? Jika tiada hiburan, adakah kita dilihat kolot? Begitu parah sekali pemikiran kita dijajah dan diperkosa. Kehidupan kita hanyalah semata-mata untuk hiburan. Jika tiada hiburan, tiadalah kehidupan! Jika tiada hiburan kita akan ketinggalan zaman! Segalanya untuk berhibur, menghibur dan terhibur kemudiannya terlanjur dan hancur.

Dalam zaman yang serba moden ini sepatutnya umat Islam perlu lebih kreatif. Pemikiran umat Islam tidak selayaknya dijumudkan dengan menjilat dan menelan semua yang berasal dari barat. Sikap sebegini hanya akan merencatkan kekreatifan sesuatu bangsa dan hanya menjadikan umat Islam hamba pemikiran barat serta akan terus terjajah.

Seeloknya umat Islam di Malaysia khususnya dan didunia amnya menyemaikan jati diri bangsa merdeka dan menyuburkan semangat patriotic dengan gaya dan cara yang tersendiri yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tiada countdown bukan beerti kita ketinggalan zaman dan dengan bercountdown tidak menunjukkan kita maju. Ia hanya mempamerkan keseronokan kita dan sikap meniru bangsa lain yang dianggap lebih keramat dan berdarjat.

Demi menunjukkan kita maju, countdown dan konsert besar-besaran dianjurkan sehingga larut malam yang akhirnya mengundang tahajjud bersama syaitan dicelah-celah pokok ditaman, ditempat2 awam, dirumah-rumah tumpangan, dihotel-hotel murah dan segala tempat demi menunjukkan kita sudah merdeka dan kita bebas melakukan apa saja kerana bumi ini kita yang punya.

Saudaraku Yang Dirahmati,
Mengapa mesti sesuatu acara yang bersulamkan maksiat diberikan galakan untuk hidup mekar dan terus diwarisi sepanjang zaman?? Jika lapar sangat hendak meniru budaya barat yang menghidupkan waktu malam mereka, hidupkanlah ia dengan cara yang lebih bermaruah dan diredhai oleh Allah dan rasulNya. Acara tatu angkatan tentera, pentomen pentas yang menginsafkan, puisi&sajak yang patriotik, acara berdoa dan bersolat berjemaah beramai-ramai, bacaan yasin dan tahlil untuk pejuang kemerdekaan yang telah gugur memperjuangkan kebebasan tanahair dan pelbagai acara lain yang bebas daripada maksiat yang boleh dijalankan untuk menyambut malam kemerdekaan.

Yang penting kita ada cara sambutan kita yang tersendiri sebagai umat Islam yang bernaung di bawah pemerintahan orang Islam didalam sebuah Negara yang diisytiharkan "Negara Islam". Acara sambutan yang tidak bercanggah dengan syariat tetapi selari dengan aliran zaman. Acara yang tidak membuka jalan kepada maksiat untuk dilakukan secara terbuka.

Kalaulah perkara seumpama ini pun tidak dapat kita fikirkan, jelaslah fikiran dan jiwa kita umat Islam masih lagi dijajah. Apalah ertinya merdeka Negara tetapi fikiran umatnya masih terjajah.

Bagaimanapun apa yang lebih penting bukanlah sambutan. Sambutan hanya hiasan, hanya simbol, hanya lambang, yang lebih utama sebenarnya ialah pengisian dan juga keadaan sebenar rakyat itu sendiri yang perlulah benar-benar merdeka.
Bagi umat Islam pula, kemerdekaan akidah mereka daripada kesyirikan adalah perkara pokok yang mesti diusahakan. Begitu juga halnya kemerdekaan jiwadaripada sifat mazmumah yang hanya mengundang bala didalam kehidupan dunia dan akhirat yang tidak boleh diabaikan. Seterusnya kemerdekaan pemikiran individu umat Islam daripada segala pemikiran dan perhambaan terhadap barat yang bertentangan dengan syarak juga penting agar mereka tidak selamanya menjadi pengikut agenda orang lain dan sentiasa berakhir menjadi penyaksi sejarah sahaja.

Selain itu, kemerdekaan umat Islam daripada perhambaan kepada nafsu juga tidak boleh dipandang ringan. Ini kerana perhambaan kepada nafsu akan menyebabkan mereka menjadi hamba kepada benda2 lain selain Allah. Contohnya, jika menurut nafsu, mereka akan menjadi hamba arak, hamba wanita, hamba taghut, hamba syaitan dan hamba duit. Bagi wanita pula mereka akan sentiasa dieksploitasi untuk menjadi hamba kapitalis yang hanya memandang mereka tidak lebih daripada peralatan untuk menggandakan keuntungan.

Sekali lagi untuk menjadi seorang yang merdeka, wajiblah terlebih dahulu menyedari diri ini hanyalah hamba kepada Allah s.w.t sahaja, hanya tunduk, patuh kepada perintah Allah semata-mata dan tidak sekali-kali melanggar perintahNya.

Sebarang pelanggaran dan meninggalkan perintah serta larangan Allah akan hanya menjadikannya hamba Allah yang derhaka dan celaka, tidak merdeka daripada menuruti hawa nafsu sendiri… maka berterusanlah kita dijajah.

Kaum Muslimin Yang Berbahgia.
Yang sebenarnya, untuk menjadi bangsa merdeka yang benar2 maju, bertamadun dan moden, kita mesti kembali kepada identiti dan maruah diri selaku umat Islam. Iman, Islam dan akhlak yang dikehendaki oleh al-Quran dan Sunnah mesti menjadi pakaian diri setiap umat Islam. Kerana disanalah kemuliaan, kehormatan dan kehebatan kita sebenarnya sebagai bangsa merdeka. Iman adalah kekuatan atau tenaga penggerak untuk menegakkan kemajuan atau tamadun Islam yang benar2 merdeka. Hukum2 Allah atau syariat itu sebagai perkara yang hendak dibangunkan yang menjadi syiar kemuliaan, kehebatan serta ketinggian Islam. Manakala akhlak Islam itu adalah hiasan yang menjadi daya penarik pada dunia tentang betapa benar dan indahnya Islam itu. Dengan ini barulah kita menjadi bangsa yang merdeka, Negara yang merdeka, dan menjadi individu muslim yang merdeka.

Persoalannya, adakah kita sekarang sudah merdeka?!!! Sama2lah kita para pembaca yang budiman dan umat Islam sekelian muhasabah diri kita sendiri. Sejauhmanakah amalan kita sejak dari kita baligh hingga ke hari ini?? Jika amalan kebajikan mendahului amalan kejahatan maka balasan baiklah yang menanti kita. Namun jika sebaliknya maka nerakalah yang sedang menanti kita.

Maksudnya:" …Dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya dan juga Hari Akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh". (al-Nisaa' 136)

MUHD NAIM HASHIM
24/9/07

Jumaat, 21 September 2007

ARTIKEL ILMIAH 3

DAKWAH BIL LISAN

1.0 PENDAHULUAN

Antara metod utama penyampaian dakwah adalah melalui lisan. Metod ini merupakan antara cara yang paling berkesan di dalam penyampaian dakwah. Ini kerana, melalui lisan da’ie dapat menerangkan, memberitahu, mengingatkan dan berinteraksi dengan mad’u dengan secara langsung. Dengan itu, setiap da’ie perlu menguasai metod ini untuk memantap dan memudahkan lagi usaha dakwah mereka.

Di dalam kertas kerja ini, saya akan mengupas mengenai metod dakwah melaui lisan ini dengan lebih terperinci lagi. Antara topik yang akan diperjelaskan di dalam kertas kerja ini adalah definisi lisan, beberapa bentuk dakwah melalui lisan dan kepentingan penyampaian dakwah melalui lisan ini.

2.0 TAKRIF DAKWAH BI AL-LISAN

Menurut bahasa: Al-Quran telah menyebut perkataan al-lisan pada 15 tempat yang merujuk kepada 3 makna utama:

Pertama: Lisan memberi erti bahasa yang diguna pakai atau diucapkan oleh manusia. Firman Allah SWT dalam surah Ibrahim ayat 4 :

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم
Maksudnya :
“Dan kami tidak mengutuskan seseorang Rasul melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia menjelaskan (hukum-hukum Allah) kepada mereka.maka Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendaki-Nya (menurut undang-undang peraturan-Nya), juga memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya (menurut undang-undang peraturan-Nya), dan Dialah juga Yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana.”

Kedua: Menyifatkan Lisan itu sendiri. Firman Alah di dalam surah Maryam ayat 50 :

ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا

Maksudnya :

“Dan kami kurniakan kepada mereka dari rahmat Kami, dan Kami jadikan bagi mereka sebutan dan pujian yang tinggi dikalangan umat manusia”.

Ketiga: Bentuk fizikal lidah yang dijadikan Allah SWT kepada semua manusia di mana ia bertanggungjawab menjalankan tanggungjawabnya samada dalam bidang keagamaan atau duniawi. Firman Allah SWT di dalam surah al-Balad ayat 8 :

ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين
Maksudnya ;
“Mengapa manusia terpedaya dan bermegah-megah? Tidakkah Kami telah menjadikan baginya, dua mata (untuk memerhatikan kekuasaan dan kekayaan Kami?) dan lidah serta dua bibir (untuk ia menyempurnakan sebahagian besar dari hajat-hajatnya)?”

Istilah : lisan ialah suatu anugerah Allah kepada manusia melalui perantaraan kata-kata yang dapat didengar dan difahami serta menjadikannya bahasa perantaraan kepada komunikasi antara manusia.

Lisan mempunyai peranan dan tanggungjawab dan faedahnya yang tersendiri. Oleh yang demikian seseorang akan dikutuk dan dihina apabila mereka menyalahgunakan lidah didunia dan akan dihisab serta dihitung di akhirat nanti. Firman Allah SWT di dalam surah al-Nur ayat 24 : ( Sulaiman Ibrahim, Ahmad Asnawi Hj. Hassan, Berhanundin Abdullah, Fariza Md. Sham : 2001 : 277 ).

يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملوون


Maksudnya :

“Pada hari lidah mereka dan tangan mereka serta kaki mereka menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri, tentang segala yang mereka lakukan”.


3.0 TANGGUNGJAWAB SERTA PERANAN LISAN

Lisan mempunyai dua fungsi atau peranan utama iaitu :-

3.1 Peranan Buruk
Antara perkara buruk yang selalu di lakukan secara lisan atau dengan lidah adalah seperti menghina, mengumpat, memfitnah, berbohong, memburuk-burukkan orang lain, menipu,bertengkar, jidal yang tidak baik, mendedahkan rahsia dan sebagainya. Rasulullah s.a.w bersabda :

قال رسول الله لمعاذ : ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم فى النار الا حصائد ألسنتكم
Maksudnya :
“ Bersabda Rasulullah kepada Muaz : Malang sungguh ibumu wahai Muaz! Tidaaklah manusia dihumbankan muka atau tengkuk mereka dalam api neraka kecuali kerana hasil tuaian lidah-lidah mereka”.

3.2 Peranan Baik
Lidah serta lisan juga memainkan peranan yang baik atau bertanggungjawab untuk berzikir, bersyukur, membaca al-Quran, mengajak manusia menunaikan solat ( azan ), menyuruh kepada amar makruf nahi mungkar yang mana semua ini termasuk dalam kosa kata “berdakwah kepada Allah”. Sebagai contoh, firman Allah s.w.t dalam surah Fussilat : 33 ( Sulaiman Ibrahim, Ahmad Asnawi Hj.Hassan, Berhanundin Abdullah, Fariza Md. Sham : 2001 : 279 )

ومن أحسن قولا ممن دعا إالى وعمل صالحا وقال إني من المسلمين

Maksudnya :
“ Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada ( mengesakan daan mematuhi perintah ) Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh, sambil berkata : “ Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam ( yang berserah bulat-bulat kepada Allah ).”

4.0 BENTUK-BENTUK DAKWAH MELALUI LISAN

Terdapat beberapa bentuk penyampaian dakwah melalui lisan. Antaranya adalah khutbah, kuliah, ceramah, diskusi dan tazkirah atau nasihat.

4.1 Khutbah

Menurut kamus dewan, khutbah bermaksud pidato atau syarahan yang mana ia biasanya mengandungi ajaran atau nasihat berkaitan keagamaan. Khutbah atau pidato ini merupakan salah satu media yang terbaik dalam menyampaikan dakwah. Khutbah atau pidato kebiasaannya disampaikan di hadapan khalayak ramai terutama dihari kebesaran Islam seperti hari Jumaat dan dua hari raya.

Tajuk pidato atau khutbah hendaklah berhubung langsung dengan ajaran Islam dan masyarakat. Dalam sesebuah pidato atau khutbah, seseorang pendakwah perlu memelihara perkara-perkara berikut :

a) Membawa ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith dan perbuatan Rasulullah SAW dan sahabatnya dan setiap peristiwa yang dipidatokan hendaklah diselitkan ayat dan hadith sebagai dalilnya
b) Mencantumkan cerita-cerita dalam al-Quran dan hadith atau mengitkannya dalam bentuk cerita dan perumpamaan
c) Pidato hendaklah tidak terlalu panjang, biarlah ia pendek tetapi bernas dan penuh makna
d) Penghuraian isi hendaklah sederhana dan jelas berdasarkan latar belakang dan keupayaan menerima bagi orang yang mendengarnya
e) Memulakan khutbah (muqaddimah) dengan sesuatu yang menarik perhatian pendengar untuk mendengar khutbah yang seterusnya
f) Berbicara dengan nada suara yang menarik, tidak terlalu cepat dan elakkan daripada meninggikan suara pada tempat yang tidak sesuai
g) Merancang pidato terlebih dahulu dengan menulis dan mengingatinya sebelum berpidato

4.2 Ceramah

Menurut kamus dewan, ceramah bermaksud ucapan yang membicarakan mengenai sesuatu perkara seperti berkenaan bahasa, berpolitik dan lain-lain. Ceramah dalam Islam merupakan satu kegiatan yang membolehkan agama meresap kedalam hati, bergerak sesuatu daripada suatu fikiran kepada fikiran yang lain dan mengubah corak hidup dari yang buruk kepada yang lebih baik. Penceramah yang bijak hendaklah mahir dengan masalah dan penyakit masyarakat yang mana ia akan berdepan dan mengenalpasti cara terbaik untuk mengatasinya. Beliau hendaklah mengetahui segala hal berkenaan agama, supaya apabila masyarakat mengemukakan masalah ia dapat menghilangkan keraguan mereka dengan memuaskan kerana di dalam majlis ceramah, kebiasaannya masyarakat Islam akan menyuarakan kemusykilan mereka.

4.3 Kuliah

Kuliah hampir sama sahaja caranya dengan ceramah, Cuma kuliah agak mendalam, meluas dan lengkap dengan perkara yang menyentuh tajuk bicara dan boleh memberi pemahaman yang baik kepada para pendengar. Kuliah biasanya diadakan didalam kelas atau bilik dan keadaannya agak formal. Yang mana pendengar diajak memahami, memikirkan dan menghayati apa apa yang disampaikan oleh pendakwah. Dengan cara begini pendakwah dapat mendekati mad’u dengan lebih dekat.

4.4 Perdebatan

Debat bermaksud berbahas. Konsep perdebatan di dalam dakwah ialah berdebat dengan sasaran secara baik. Berdebat dalam dakwah bertujuan untuk menghapuskan sifat sombong kepada ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dan ianya juga bertujuan untuk menegakkan keadilan. Ia juga bertujuan untuk menegakkan kebenaran. Menurut Imam Al-Razi, perbahasaan yang dicela ialah perbahasan untuk menegakkan keadilan dan mendapatkan kekayaan dan kemegahan, sementara perbahasan yang dipuji ialah bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan mendakwah manusia kepada Allah SWT dan mempertahankan agama. Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud,
“Katakanlah yang benar biarpun perkara tersebut terlalu pahit untuk diucapkan”.

Dengan itu, seseorang da’ie ditegah sama sekali menyembunyikan kebenaran kerana kebenaran itu datang daripada Allah SWT yang perlu diketengahkan. Debat yang sebaik-baiknya dalam uslub dakwah ialah yang memberi kesan kepada pihak lawan. Al-Quran menilai orang kafir sebagai manusia yang sama dengan orang Islam dari segi fizikal, akal dan perasaan. Oleh itu berdebat dengan mereka amat perlu untuk mencari kebenaran. Dakwah yang positif ialah menentang segala pegangan (akidah) yang batil.

Tujuan berdebat dalam dakwah bukanlah untuk bergaduh, bertengkar dan menyakitkan hati lawan tetapi untuk memperbetulkan akidah yang batil. Berdebat dengan prinsip persaudaraan sejagat, perdebatan akan dikira menang apabila pihak lawan tidak dapat menjawab segala persolaan dan permasalahan yang diajukan kepadanya. Seseorang itu biasanya akan marah apabila akidahnya dikritik. Oleh itu da’ie mestilah meluaskan perbincangan supaya tidak menjatuhkan imej lawannya.

Puncak perdebatan ialah untuk membawa penentang sampai kepada suatu kesedaran bahawa akidah yang dipegang selama ini adalah salah. Prinsip asa dalam perdebatan ialah carilah jalan yang sebaik-baiknya. Kemenangan bermujadalah tidak akan dicapai pada masa itu juga, ia memerlukan masa untuk difikirkan pada suasana yang berlainan ( Ghazali Darusalam : 1996 : 30 ).

4.5 Tazkirah atau nasihat

Menurut kamus dewan, nasihat atau tazkirah bermaksud ajaran, petunjuk yang baik dan peringatan. Maksud nasihat atau tazkirah di sini ialah nasihat yang baik atau memberi peringatan, kata-kata, ucapan dan teguran yang baik dengan cara yang baik. Ahli tafsir menjelaskan nasihat yang baik ialah memalingkan seseorang daripada sifat cela kepada sifat yang mulia. Memberi nasihat adalah cara untuk mendekatkan diri kepada orang ramai sehingga orang ramai sedar akan kejahilan akhlak buruk dirinya. Cara nasihat yang berkesan ialah :
a) Bercakap dengan lemah lembut
b) Bersahabat atau berhubung rapat
c) Bersifat fleksibel
d) Bertolak ansur dengan diri sendiri dan orang lain

Seandainya empat cara ini digunakan dengan sebaiknya maka kesannya berlanjutan dalam jangka masa yang panjang dan terjalin ikatan silratulrahim. Ini bersesuaian dengan firman Allah SWT di dalam surah An-Nisa’ ayat 64 yang bermaksud :

“Berpalinglah engkau daripada mereka, dan nasihatilah mereka, serta katakan kepada mereka kata-kata yang boleh memberi kesan pada hati mereka”.

Merujuk kepada dakwah pada masa kini, metod ini perlu dijalankan kepada mereka yang lupa dan tidak mempelajari tuntutan sebenar ajaran Islam. Dengan memberi nasihat yang baik sambil mengingatkan dan memberitahu mereka perihal tuntutan Islam yang wajib diikuti dan dilaksanakan supaya masyarakat Islam lebih mudah menerimanya. Ini kerana, cara ini agak memberi kesan yang mendalam dalam jiwa mereka kerana mereka didekati dengan secara baik dan lembut. Ini juga bersesuaian dengan fitrah manusia yang sukakan sesuatu yang baik dan berbudi

5.0 KEPENTINGAN DAKWAH MELALUI LISAN

Cara perkataan atau lisan merupakan cara yang paling utama dalam berdakwah ke arah agama Allah SWT semenjak para nabi dan rasul-rasul lagi. Antara kepentingan yang boleh didapati daripada dakwah melaui lisan menurut Rasulullah SAW ialah :

a) Senang difahami dan jelas tanpa banyak membuang masa untuk memberi kefahaman kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda :

عن عائشة رحمها الله قالت كان كلام رسول الله صلى اللهم عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه
Maksudnya :
Daripada Aishah RA beliau berkata: Adalah perbicaraan Rasulullah SAW perbicaraan yang mudah difahami yang boleh difahami oleh semua pendengar.

b) Cara amar makruf dan nahi mungkar yang paling berkesan selepas daripada perbuatan. Rasulullah SAW bersabda :

من رأى منكم منكرا فليغير بيده فان لم يستطع فبلسانه
Maksudnya :
Barangsiapa yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu (untuk melakukan amar makruf nahi mungkar dengan tangan) maka hendaklah (dia melakukannya) dengan lidah.

c) Mampu dilakukan oleh semua peringkat manusia tanpa sebarang kongkongan atau perbelanjaan. Rasulullah SAW bersabda :

قل الحق ولو كان مرا
Maksudnya :
Berkatalah al-haq (kebenaran) walaupun ianya pahit.

d) Paling berkesan kerana mempunyai pelbagai cara berdasarkan kesesuaian dan keperluan semasa ( Sulaiman Ibrahim, ahmad Asnawi Hj. Hassan, Berhanundin Abdullah, Fariza Md Sham : 2001 : 281 )


6.0 KESIMPULAN

Setelah dikaji dengan mendalam dapatlah disimpulkan bahawa dakwah secara lisan atau dakwab bi al-lisan ini merupakan salah satu cara yang dapat membantu memperkukuhkan dakwah Islamiah. Ia adalah sesuatau yang utama dalam menyampaikan risalah dakwah kepada umat manusia. Ia dapat membantu manusia mengamalkan ajaran Islam yang telah disyariatkan oleh Allah s.w.t.

Justeru itu, menjadi kewajipan bagi setiap pendakwah untuk melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan serta kemahiran yang secukupnya sehingga mampu untuk menarik minat mad’u mereka untuk mengikuti apa yang telah sampaikan nanti.

RUJUKAN

Al-Quran Dan Terjemahan


Dr. Abdul Karim Zaidan. 1980. Dasar-dasar Ilmu Dakwah. Dewan Pustaka Islam. Kuala Lumpur


Ghazali Darusalam. 1996. Dinamika Ilmu Dakwah Islamiah. Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.


Sulaiman Ibrahim, Ahmad Asnawi Hj. Hassan, Berhanundin Abdullah, Fariza Md Sham.
2001. Metodologi Dakwah. Pusat Pengajian Jarak Jauh. Bangi.


MUHD NAIM HASHIM

ARTIKEL ILMIAH 2

PENDIDIKAN HATI MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

1.1 Pengenalan

Sesungguhnya setiap insan mengetahui bahawa di dalam dirinya terdapat seketul darah yang mempunyai peranan yang terpenting didalam membentuk kehidupan seseorang itu. Seketul darah ini berperanan dalam mencorak seseorang itu sama ada mengikut acuan yang telah ditetapkan oleh penciptanya iaitu menuju kejalan kebenaran atau mengingkari aturan yang telah diperintahkan dengan menuju ke lembah kebinasaan. Seketul darah yang mengawal diri seseorang itu di panggil hati. Sabda Rasulullah s.a.w:

الا ؤان فى الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهى القلب

“ Ketahuilah bahawa di dalam satu jasad itu terdapat tsegumpal darah, jka ia baik maka baiklah seluruh jasad, dan jika ia buruk maka buruklah seluruh jasad. Ketahuilah, segumpal darah itu ialah hati”.
[1]


Ini menggambarkan bahawa hati merupakan satu kompenen penting yang berperanan dalam menggerak kompenen-kompenen lain sama ada kearah kebaikan atau keburukan. Dengan ini pendidikan hati amat diperlukan di dalam penjagaan hati seseorang itu. Pendidikan hati ini di perlukan supaya hati dapat dikawal dalam beroperasi untuk membawa seseorang itu ke arah kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman di dunia dan di akhirat. Secara tidak langsung dapat mengelakkan dari mengikuti jejak-jejak syaitan yang sentiasa mempengaruhi manusia agar mengikutinya dalam menjerumuskan diri kearah kebinasaan.2.1 Jenis-Jenis Hati


عن ابى هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلىالله عليه وسلم: ان الله تعالى لا ينظروا الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظرو الى قلوبكم.

Daripada Abi Hurairah Abd al-Rahman bin Sahr r.a katanya, sabda Rasulullah s.a.w: “Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk badan dan paras rupamu tetapi Allah melihat kepada hatimu”.
[2]

Di dalam membincangkan mengenai pendidikan hati sebagaimana yang dikehendaki di dalam Islam, maka dengan ini kita perlu mengenal terlebih dahulu jenis-jenis hati yang terdapat di dalam diri seseorang itu sama ada hatinya sihat, mati atau sakit. Oleh itu, terdapat tiga jenis hati yang akan diperkatakan sebagai penilaian kepada kita dalam mendidiknya kearah kebaikan seperti mana yang dikehendaki oleh Islam.


2.1.1. Hati yang sihat

Hati yang sihat ialah hati yang sejahtera yang dapat membahagiakan serta mententeramkan seseorang itu di dunia dan di akhirat. Ia merupakan hati yang telah di didik dengan sempurna mengikut acuan Islam seperti mana yang dikehendaki oleh Allah s.w.t dan Rasulullah s.a.w.

Definisi universal tentang hati yang sihat ialah hati yang bersih dari semua syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah s.w.t dan larangannya, bersih dari semua syubhat yang bertentangan dengan wahyu Allah s.w.t, bersih dari penyembahan kepada selain Allah s.w.t, bersih dari berhukum kepada selain rasulNya, kecintaannya bersih untuk Allah s.w.t dan berhukum kepada rasulNya, takut kepadaNya, berharap kepadaNya, bertawakkal kepadaNya, inabah kepadaNya, merendahkan diri kepadaNya mengutamakan keredaanNya dalam semua perkara, dan menjauhkan diri dari kemurkaanNya.
[3]

Hati yang sihat juga merupakan hati yang dapat menyelamatkan seseorang itu pada hari kiamat kelak sebagaimana firman Allah s.w.t:

يوم لاينفع ما ل ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم

“(Iaitu) di hari harta dan anak-anak pinak tidak berguna lagi, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sihat sejahtera”.
[4]

Ayat ini menggambarkan kepada kita bahawa segala harta, kekayaan, anak, isteri dan segala yang dimiliki semuanya tidak berguna dan tidak dapat memberi pertolongan kepada kita. Hanya hati yang sihat sejahtera iaitu hati yang patuh pada perintah Allah s.w.t sahaja yang dapat menyelamatkan seseorang itu di hadapan Allah s.w.t nanti. Ia sentiasa mendahului Allah s.w.t dan rasulnya di dalam apa jua sekalipun. Tidak pernah ada walaupun sedikit di dalam hatinya perasaan untuk menderhakai Allah, tidak puas hati mengenai suruhan dan hukum Allah s.w.t, dan mencintai selain daripada Allah dan rasulnya. Firman Allah s.w.t di dalam al-Quran :

يأيهاالذين أمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan rasulNya”.
[5]
2.1.2 Hati yang mati

Jenis hati yang kedua ialah berlawanan dengan hati yang pertama iaitu hati yang mati yang tiada kehidupan di dalamnya. Hati seperti ini tidak pernah mengenal tuhannya, tidak menyembah Allah berdasarkan suruhanNya, tidak menyintaiNya, dan tidak redha kepadaNya.

Hati ini berada diantara syahwatnya dan kelazatannya. Hanya memikirkan cara untuk memuaskan syahwatnya semata-mata. Merasa lazat dengan perkara-perkara maksiat dan merasa bosan dengan perkara-perkara kebajikan. Ia tidak peduli sama ada apa yang dilakukannya itu membuatkan tuhan tidak redha atau marah kepadanya selagi mana perkara-perkara itu memuaskan syahwatnya. Jika ia menyintai seseorang atau sesuatu, ia menyintai kerana hawa nafsunya. Jika ia memberi atau melakukan apa sahaja, semuanya dilakukan kerana hawa nafsunya. Ia lebih mengutamakan nafsu syahwatnya di dalam segala perkara berbanding dari keredhaan tuhannya. Firman Allah s.w.t di dalam al-Quran yang berbunyi:

ان النفس لأمارة با لسوء

“Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan”.
[6]

Manusia seperti ini telah menjadikan hawa nafsu sebagai pemimpinnya, syahwat adalah panglimanya, kebodohan adalah pengemudinya, dan lalai adalah kenderaannya. Setiap kehidupannya hanya di fikirkan untuk nafsu dunia semata-mata. Dengan ini akan menyebabkan hatinya terus lalai, leka dan lupa kepada penciptanya serta sentiasa berada di dalam kebatilan. Barangsiapa yang berinteraksi dengan orang yang berhati seperti ini adalah penyakit, akrab dengannya adalah racun, dan duduk dengannya adalah kebinasaan. Hal ini kerana hati ini telah dirasuk oleh syaitan dan syaitan itu telah menjadi raja kepada dirinya di dalam melakukan sesuatu. Allah s.w.t telah berfirman:

فاذا قرأت القرأ ن فاستعذ با لله من الشيطا ن الرجيم انه ليس له سلطا ن على الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطنه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون

“Apabila kamu membaca al-Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan ini tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakkal kepada tuhannya. Sesungguhnya kekuasaannya (syaitan) hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah”.
[7]

2.1.3. Hati yang sakit

Bahagian hati yang ketiga ialah hati yang mempunyai kehidupan di dalamnya dan mempunyai penyakit. Kadang-kadang hati seperti ini lebih cenderung kepada kebaikan dan kadang-kadang hati ini lebih sukakan kejahatan (berpenyakit).

Di dalam hati tersebut terdapat perasaan cintakan Allah s.w.t, beriman kepada Allah s.w.t, ikhlas kepadaNya, dan tawakal kepadaNya. Tetapi pada suatu ketika hati itu juga cinta kepada syahwat, mengutamakannya, berusaha keras memuaskannya, sombong, dengki serta melakukan kerusakan yang merupakan jalan-jalan kebinasaan dan malapetaka besar yang sengaja di lakukan.

Hati yang pertama adalah hati yang hidup,khusyuk dan patuh. Hati yang kedua adalah hati yang kering dan mati. Manakala hati yang ketiga adalah hati yang sakit iaitu kedudukannya terkadang ia lebih dekat kepada hati yang sihat dan terkadang lebih dekat kepada hati yang mati. Allah s.w.t menyebutkan ketiga-tiga jenis hati di atas dalam firmannya:

وما آرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الآ اذا تمنى ألقى الشيطن ثم يحكم الله ا يته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطن فتنة للذين فى قلو بهم مرض وا لقاسية قلوبهم وان الظلمين لفى شقا ق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهاد الذين ءامنوآالى صراط مستقيم

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang di masukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Agar Dia menjadikan apa yang di masukkan oleh syaitan itu sebagai cubaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat, dan agar orang-orang yang telah di beri ilmu meyakini bahawa al-Quran itulah yang hak dari tuhanmu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus”.
[8]

Di dalam ayat tersebut, Allah s.w.t telah membahagikan hati manusia kepada tiga bahagian iaitu dua jenis hati yang terkena fitnah dan satu jenis hati yang selamat. Dua hati yang terkena fitnah ialah hati yang di dalamnya terdapat penyakit dan hati yang keras manakala hati yang selamat ialah hati yang beriman, tunduk kepadaNya dan hati menyerah diri kepadaNya.

3.1 Pendidikan Hati Menurut Islam

Firman Allah s.w.t di dalam al-Quran:

قدأفلح من زكها وقد خاب من دسها

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotorinya”.
[9]

Menjadi satu kewajipan kepada setiap individu muslim dalam mendidik hatinya kearah kebaikan ini kerana hati manusia tidak pernah sunyi daripada bisikan syaitan agar mengikut jejak langkahnya iaitu menjerumuskan diri ke lembah kemaksiatan dan kebinasaan. Hal ini kerana segala apa yang dilakukan akan dipersoalkan oleh Allah s.w.t sebagaiman firmannya:

ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل ا ولئك كا ن عنه مسئولا

“Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya”.
[10]

Ayat di atas menerangkan bahawa apa yang dilakukan akan di minta pertanggungjawabkan. Jika perkara yang diredhai oleh Allah yang dilakukan maka baiklah jua balasannya dan begitulah jika perkara buruk yang dilakukan maka balasan buruk juga dikenakan setimpal dengan apa yang dilakukan. Oleh yang demikian, Islam telah menetapkan pelbagai cara untuk mendidik hati agar menjadi mukmin muhsin yang soleh serta di cintai oleh Allah s.w.t. Dengan ini, terdapat beberapa pendidikan hati yang hakiki, sempurna dan sepadu diantara kehidupan dunia dan akhirat yang telah ditetapkan oleh Islam.

3.1.1. Mengenal Allah s.w.t dan menyintaiNya

Perkara pertama yang menjadi teras di dalam mendididk hati agar patuh kepada perintah Allah s.w.t ialah hati itu mestilah mengenal dahulu penciptanya iaitu Allah s.w.t. Hal ini akan membuatkan seseorang itu akan merasa lebih sempurna di dalam menunaikan hak-hak Allah kerana ia kenal dan tahu segala kebesaran Allah beserta ganjaran dan azab yang akan diterimanya mengikut amalan yang dilakukannya. Berkata para ulama’:

أ ول الدين معرفة الله

“Perkara pertama di dalam agama ialah mengenal Allah”.

Apabila hati ini sudah mengenal penciptanya maka ia perlu mengikuti segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Dengan ini segala apa yang ingin dilakukan mestilah ia dinilai dahulu sama baik atau buruk. Jika perkara baik dilakukan dengan hati yang penuh kekhusyukan maka akan terasalah satu kemanisan dan ketakwaan kerana ia sedang berhadapan dengan satu kekuasaan yang tiada tolak bandingnya.

Selain itu, hati ini perlu di didik lagi kerana ia tidak cukup sekadar mengenal Allah. Ia perlu ditanam dengan satu perasaan iaitu menyintai Allah serta redha dengan apa yang di perintahkanNya. Hati yang menyintai Allah ialah hati yang sentiasa ingat kepadanya, merasakan kelazatan berkhidmat kepadanya, merasa nikmat munajat kepadanya, meluruskan kasihnya kepadaNya serta menganggap cukup dengan apa yang dikurniakanNya. Berkata Saidina Abu Bakar al-Siddiq r.a: Barangsiapa yang dapat merasakan kelazatan orang yang memurnikan cintanya kepada Allah s.w.t, maka ia akan sibuk meninggalkan kebahagiaan dunia adan meninggalkan semua orang.
[11]

3.1.2. Menuntut Ilmu.

Perkara kedua yang penting di dalam mendidik hati kearah kebaikan ialah hati itu mesti mencintai ilmu. Hal ini kerana menuntut ilmu adalah penting kerana ia akan mengeluarkan seseorang itu daripada kejahilan dan menuju kearah cahaya kebenaran. Selain itu, Allah s.w.t juga mengangkat martabat bagi orang yang menuntut ilmu ini. Firman Allah s.w.t:

يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا لعلم درجت والله بما تعملون خبير

“Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalangan kamu dan orang-orang yang berilmu hingga beberapa darjat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
[12]

Objektif daripada hati yang mencintai ilmu ialah dapat membimbing seseorang itu menjadi hamba Allah yang soleh, mengenal dan mengetahui perkara-perkara yang dihalal dan diharamkan dalam kehidupan seharian terutamanya yang meliputi urusan akidah. Ini kerana kejahilan hati dalam persoalan agama terutamanya dalam bab akidah adalah musuh utama bagi mereka yang inginkan kebenaran. Kejahilan akan sentiasa menimbulkan pelbagai keraguan dan masalah jika tidak di rawat dan ditangani dengan ilmu-ilmu agama yang diambil dari al-Quran dan al-Hadis yang dapat menyelamatkan kita daripada kesyirikan, bid’ah dan khurafat.


3.1.3. Al-Khauf

Setiap hamba perlu mendidik hatinya agar sentiasa takutkan Allah (azab) agar dapat menandingi kejahatan nafsu dari melakukan sesuatu yang keji. Takut kepada kebesaran dan azab Allah akan mendorong seseorang itu untuk melakukan suruhan Allah dan mencari pengetahuan agar memperolehi darjat dalam mendekati Allah s.w.t. Firman Allah di dalam surah al-Nazi’at ayat 40-41:

وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى

“Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya”.
[13]

Hal ini kerana kebanyakan hati manusia selalunya hanya membayangkan akan kejahatan, bermalas-malas dari taat kepada Allah, dan cenderung menuruti hawa nafsunya. Dan yang demikian itu ubatnya ialah takut. Faedah dari rasa takut ini akan menumbuhkan sifat warak, takwa, sentiasa taat kepada Allah dan sering meneliti kesalahan diri sendiri. Selain itu, ia akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, sentiasa merasakan Allah melihatnya, mendengar apa yang dibicarakannya, serta merasakan bahawa Allah mengetahui segala apa yang terdetik di hatinya. Inilah yang dikatakan takut yang hakiki kepada Allah s.w.t. Terdapat sabda Rasulullah s.a.w mengenai perihal takut kepada Allah ini:

عن أ نس رضى الله عنه قا ل:خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقا ل لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطى أ صحا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين ( متفق عليه)

“Anas r.a berkata: Pada suatu hari Rasulullah s.a.w berkhutbah yang luar biasa, hingga seolah-olah saya merasa belum pernah Rasulullah s.a.w berkhutbah semacam itu, maka diantara sabdanya: Andaikan kamu mengetahui apa yang saya ketahui, nescaya kamu akan lebih banyak menangis dan sedikit ketawa. Maka ketika itu saya melihat sahabat-sahabat nabi sama-sama menutup muka sambil menangis terisak-isak”.
[14]

Sesungguhnya hati yang beriman dan takutkan Allah akan sentiasa berhati-hati dan berwaspada di dalam melakukan sesuatu perkara. Orang mukmin yang sejati adalah mereka yang mempunyai sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah di dalam firmannya:

انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ءا يته زا دتهم ايمنا وعلى ربهم يتوكلون

“ Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka dan kepada tuhanlah mereka bertawakkal”.
[15]

3.1.4 Sentiasa Mengingati Allah

Hati yang tenang dan sentiasa merasa tenteram ialah hati yang tidak pernah lupa dari mengingati tuhannya. Hati ini akan mengajak tuannya agar sentiasa mengingati Allah, rindukan perkara-perkara kebaikan dan sentiasa merasa khusyuk dengan segala kebajikan yang diamalkan.

Bila ia menghulurkan tangannya untuk melakukan sesuatu, ia ingat akan Allah sehingga ia mencegah tangannya daripada melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah s.w.t. Bila kakinya melangkah menuju ke sesuatu tempat, ia ingat akan Allah sehingga ia berhenti berjalan kecuali dalam perkara yang diredhai Allah sahaja. Bila matanya memandang kepada sesuatu, ia ingat akan Allah sehingga ia memejamkan matanya dari melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah s.w.t. Begitulah juga mulut, telinga dan anggota-anggota lain yang dijaga dengan mendapat pengawasan daripada Allah s.w.t.

Firman Allah s.w.t:
فاذكرونىآذكركم

“Kerana itu, ingatlah kamu kepadaKu nescaya aku ingat kepadamu”.
[16]

Selain itu, rasulullah s.a.w juga menganjurkan kepada kita agar sentiasa berzikir kepada Allah dengan apa cara sekalipun sama ada dengan menggunakan lidah, menggunakan anggota dalam bentuk amalan seperti solat, ataupun dengan menggunakan hati iaitu sentiasa memuji dan mengingati Allah s.w.t. Ini akan mendekatkan lagi hubungan hamba dengan Allah di dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta menjadikan hati sentiasa tenang dan tenteram sebagaimana firman Allah s.w.t:

الذين ءامنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب

“Iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah hanya dengan mengingati Allah sahaja hati akan menjadi tenteram”.
[17]

3.1.5 Sentiasa Mengingati Mati dan Pendek Angan-Angan

Sesungguhnya di antara sebab yang membuatkan manusia sentiasa terdorong kepada pelbagai perkara yang merugikan dan syahwat yang tercela adalah kerana panjang angan-angan dan lupakan kematian. Oleh yang demikian, penawar bagi hati yang sebegini ialah menanamkan satu perasaan di dalam hatinya iaitu sentiasa mengingati mati dan pendek angan-angan.

Dengan ini akan membuatkan manusia sentiasa tekun dalam melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak sesama makhluk di samping ikhlas dalam amalannya. Ini kerana manusia pada hari ini lebih cintakan dunia dan isinya daripada mengingati kematian yang pasti berlaku tanpa sesiapaun dapat lari daripadanya.

Firman Allah s.w.t:

قل ان الموت الذى تفرون منه فانه ملقيكم ثم تردون الى علم الغيب والشهدة فينبئكم بما كنتم تعملون

“Katakanlah: Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.
[18]

Oleh yang demikan, jalan untuk mengingati kematian ialah dengan mengosongkan hati dari segala sesuatu kecuali zikrul maut yang ada di dalamnya. Dengan ini apabila zikrul maut sudah meresap serta mengawal hati dan pada saat itu kegembiraan terhadap dunia (angan-angan) menjadi sedikit. Berkata Abu Darda’ r.a, apabila anda mengingat orang yang sudah mati maka anggaplah dirimu termasuk salah seorang di antara mereka.
[19]

Rasulullah s.a.w mengingatkan kepada seluruh umatnya agar sentiasa mengingati mati dan tidak panjang angan-angan sepertimana sabdanya kepada Abdullah Bin Umar r.a :

اذا أصبحت فلا تحد ث نفسك با لمساء واذا أمسيت فلا تحد ث نفسك با لصباح وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك فانك يا عبد الله لاتدرى مااسمك غدا

“Apabila kamu berada pada pagi hari maka janganlah kamu mengangankan petang hari, apabila kamu memasuki waktu petang maka janganlah kamu mangangankan esok hari, dan manfaatkanlah kehidupanmu untuk kematianmu dan dari kesihatanmu untuk masa sakitmu, kerana sesungguhnya kamu wahai Abdullah tidak mengetahui apa namamu esok”.
[20] ( Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Bukhari dari perkataan Ibnu Umar di akhir hadis, “Hiduplah di dunia seolah-olah kamu orang asing”).3.1.6 Amar Ma’ruf Nahi Mungkar dan Jihad

Sesungguhnya jiwa dan hati manusia memerlukan satu ikatan perjanjian harian dan juga perjanjian pada setiap saat. Jika manusia tidak mengikat jiwa dan hatinya dengan janji harian atau janji pada setiap saat nescaya ia akan mendapati hatinya telah banyak menyimpang daripada landasan Islam yang sebenar akibat daripada kelalaian dan kelekaan. Oleh itu, perlu di tanam di dalam setiap hati manusia perasaan cintakan kebaikan dan bencikan kejahatan.

Dalam mendidik hati agar cintakan kebaikan dan bencikan kemungkaran amat memerlukan satu kesungguhan yang jitu atau disebut jihad yang besar dalam merealisasikannya di dlam kehidupan seharian. Ini kerana di dalam Islam terdapat perkara yang halal dan perkara yang haram. Dunia pada hari ini terdapat banyak jalan-jalan yang membuatkan manusia lalai dan jalan yang mempengaruhi manusia ke arah perkara yang haram dan maksiat.

Jika hati dapat di didik supaya membebaskan jiwa dari cinta kepada kehidupan dan dunia adalah merupakan puncak tertinggi yang dapat dicapai dalam jihad memerangi nafsu dan syaitan. Firman Allah s.w.t:

قد أفلح من زكها

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya”.
[21]


Jihad di dalam melawan kehendak nafsu adalah jihad yang paling besar yang merupakan satu perbuatan murni yang amat di tuntut di dalam Islam. Firman Allah s.w.t:

يأيهاالذين ءامنوا اتقوالله وابتغوآا ليه الوسيلة وجهدوا فى سبيله لعلكم تفلحون

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadaNya, dan berjihadlah pada jalan Allah, supaya kamu mendapatkan keuntungan”.
[22]

Jiwa yang suci adalah jiwa yang dipenuhi dengan rasa cintakan kebaikan serta cintakan perintah-perintah Allah. Apabila seseorang yang terdetik hatinya untuk melakukan kejahatan maka ia merasakan bahawa Allah sentiasa melihatnya dan meninggalkan kejahatan itu serta merasakan perbuatan itu satu dosa yang amat besar maka hati seperti inilah yang dikatakan hati yang terdidik dan bersih.

3.1.7 Iman dan Amal

Hati yang dididik dengan didikan Islam yang hakiki perlu diisi dengan iman yang menjadi nadi dalam mengukuhkan hubungan antara hamba dengan tuhannya. Iman ertinya membenarkan iaitu tasdiq didalam hati segala apa yang diperintahkan, mempercayai kewujudan perkara-perkara ghaib, membenarkan segala apa yang datang daripada rasul serta mempercayai Allah s.w.t yang mengutuskan rasul serta kitab-kitab. Kesemua ini adalah dasar iman. Firman Allah s.w.t mengenai sifat-sifat orang yang beriman di dalam al-Quran:

انماالمؤمنون الذين ءامنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, maka itulah orang-orang yang benar”.
[23]

Apabila perkara-perkara diatas di yakini sepenuhnya maka hasilnya ialah mempunyai rasa takut akibat ancaman Allah s.w.t, mengharapkan janji-janji Allah, mengagungkaNnya, sabar atas segala hukumNya, mensyukuri nikmatNya, berlaku zuhud kepadaNya, bertawakkal kepadaNya, ikhlas dalam beramal, jujur diwaktu sunyi atau lapang, menilai diri sendiri dan redha dengan aturanNya. Perlulah diketahui bahawa iman itu sentiasa bertambah dan berkurang. Ini dapat dinilai bertambahnya iman melalui keteguhan dan kesedaran hatinya serta berkurangnya iman juga diketahui disebabkan kalalaian hati seseorang itu dalam mengingati tuhannya.
[24]

Oleh itu, untuk mengetahui sejauh mana keimanan (keteguhan hati) seseorang itu dapatlah dinilai dari segi zahiriah iaitu melalui amalan yang dilakukannya. Hal ini kerana di dalam al-Quran sering dikaitkan orang-orang yang beriman dengan amalan yang soleh sebagaimana firman Allah s.w.t:

وبشرالذين ءامنوا وعملوا الصلحت.........

“Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh….”
[25]

ان الذين ءامنوا وعملواا لصلحت.......

“Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh….”
[26]

Ini menggambarkan kepada kita iman dan perbuatan itu berkait rapat, keduanya diibaratkan sebagai sebab dan musabab. Oleh sebab hubungan yang erat itulah, sebahagian besar firman Allah menyebut secara serentak di antara perbuatan dengan iman.

Daripada perbincangan diatas, dapatlah dikatakan bahawa pendidikan hati yang hakiki amatlah penting di dalam membentuk seseorang mengikut acuan yang telah ditetapkan oleh Islam. Ini kerana di dalam diri manusia terdapat nafsu yang mengajak kearah kebaikan dan nafsu yang mengajak kearah kebinasaan. Oleh itu mendidik hati manusia adalah suatu perkara yang perlu agar hati yang diciptakan oleh Allah di dalam diri setiap hamba itu menjurus kearah kebaikan. Dengan terdapatnya pelbagai resepi yang dibincangkan diatas dapatlah melahirkan mukmin yang sejati yang sentiasa cintakan keluhuran jiwa dan kesucian hati.

4.1 Kesan-Kesan Daripada Pendidikan Hati Menurut Islam

Terdapat dua kesan daripada pendidikan hati yang sebenar mengikut apa yang digariskan oleh Islam seperti mana yang dibincangkan diatas. Dua kesan tersebut ialah:

1. Dapat Melahirkan Sifat Positif
2. Dapat Menghilangkan Sifat Negatif

4.1.1 Dapat Melahirkan Sifat Positif

Setelah hati dididik dengan sempurna dan berkesan, hati yang bersih ini akan melahirkan buah-buahnya iaitu amalan-amalan yang baik yang sangat disukai oleh Allah dan rasulnya. Sifat positif ini lebih terkenal dengan gelaran “Sifat Mahmudah”. Di bawah ini akan di senaraikan secara ringkas beberapa sifat terpuji hasil daripada pendidikan hati menurut Islam, antaranya ialah:


· Khusyuk
· Infaq
· Ikhlas
· Zuhud
· Tawakkal
· Takwa dan wara’
· Syukur
· Sabar
· Redha
· Taubat
· Pemurah
· Berakhlak
· Siddiq
· Istiqamah
· Amanah
· Menunaikan hak Allah, rasul, ibubapa dan sesama makhluk.
[27]

4.1.2 Dapat Menghilangkan Sifat Negatif

Dengan kejayaan di dalam mendidik hati supaya patuh pada suruhan Allah dan dapat mengawal nafsu dari menjurus ke arah kemungkaran dan secara tidak langsung dapat menghilangkan sifat-sifat keji yang menjadi musuh ketat kepada hati yang suci. Sifat keji yang dapat dihilangkan ini lebih mahsyur dengan panggilan “Sifat Mazmumah”. Diantara sifat-sifat mazmumah yang dapat dihindarkan itu ialah:

· Kufur, nifaq, fasik dan bid’ah
· Syirik dan riya’
· Dengki
· ‘Ujub
· Sombong
· Bakhil
· Zalim
· Cinta kepada dunia
· Tamak
· Marah dan syahwat
· Takabbur
· Pemarah
· Mengumpat dan fitnah.
[28]

Dengan ini, menggambarkan kepada kita bahawa pendidikan hati amat penting dalam membentuk personalia seseorang agar menjadi muslim yang mukmin lagi muhsin. Pendidikan ini dapat melahirkan insan yang sepadu dan seimbang diantara kehidupan duniawi dan ukhrawi iaitu beroleh kesenangan dan keuntungan di dunia serta kebahagiaan dan kedamaian ketika bertemu Allah s.w.t di akhirat kelak.


5.1 Kesimpulan

Daripada perbincangan diatas, jelaslah kepada kita bahawa hati mempunyai peranan yang amat besar dalam menggerakkan anggota-anggota lain sama ada menjadikan seseorang itu mukmin, kafir, munafik ataupun fasik.

Ini kerana hati merupakan raja sementara organ-organ lain adalah rakyat yang hanya patuh pada segala arahan raja. Menurut Sa’id Hawwa semua krisis yang wujud dalam kehidupan manusia, sama ada krisis ekonomi, politik, sosial, hukum, moral, dan juga krisis keamanan semuanya berpunca daripada krisis hati dan rohani yang terjadi pada diri manusia. Oleh sebab itu, dalam menangani pelbagai krisis kehidupan yang menimpa umat Islam sepanjang sejarahnya, para nabi Allah dan rasulNya sentiasa mengawali langkah mereka dengan melakukan reformasi “Tazkiyah al-Nafs” atau pendidikan hati menurut Islam.

Hal ini merupakan syarat mutlak kepada kejayaan pembangunan insan dari pelbagai krisis yang dihadapinya. Ini kerana pembangunan insan bermula daripada hati. Dengan ini amatlah wajar bagi setiap manusia mendidik hati dengan didikan Islam yang sebenar agar melahirkan insan yang berkualiti dan cemerlang di dunia dan di akhirat.

6.1 Bibliografi

Al-Quran al-Karim

Abdul Aziz Ismail, 1992, Penawar bagi hati, Kuala Lumpur: Dinie Publishers.

Abu Syeikh Abdul Aziz Ad Darimy, Tthn, Thaharah al-qulub, Ttpt: Dar al-Salam.

Haji Othman Haji Ibrahim, 1993, Penyakit-penyakit rohani dan cara-cara mengubatinya, Kuala Lumpur: Hazrah Enterprise.

Sa’id Hawwa, 1983, Al-Mustakhlis fi tazkiyah al-nafs, ‘Aman: Dar al-Arqam.

MUHAMAD NAIM BIN HASHIM
9 RAMADHAN 1428H

NOTA KAKI:
[1] Riwayat Muslim
[2] Riwayat Muslim
[3] Ibnu Qayyim al-Jauziyah:1975, Hlmn: 17
[4] Al-Syua’ra:88-89
[5] Al-Hujurat :1

[6] Yusuf: 53
[7] Al-Nahl: 98-100

[8] Al-Hajj: 52-54
[9] Al-Syam: 9-10
[10] Al-Isra’: 36
[11] Abu Syeikh Abdul Aziz Ad. Darimy, T.thn: Hlmn 268

[12] Al-Mujadalah: 11
[13] Al-Nazi’at ayat 40-41
[14] Muttafaqun Alaih
[15] Al-Anfal:2
[16] Al-Baqarah:152
[17] Al-Ra’d: 28

[18] Al-Juma’ah: 8
[19] Sa’id Hawwa, 1983 : Hlmn 132
[20] Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Bukhari dari perkataan Ibnu Umar di akhir hadis, “Hiduplah di dunia seolah-olah kamu orang asing”.
[21] Al-Syam: 9
[22] Al-Maidah: 35
[23] Al-Hujurat: 15
[24] Abu Syeikh Abdul Aziz Ad. Darimy, Tthn,Hlmn:8
[25] Al-Baqarah:25
[26] Maryam:96
[27] Abdul Aziz Ismail, 1992
[28] Haji Othman Haji Ibrahim, 1993