Sahabat Ilmu

Rabu, 26 September 2012

Hukum Cabutan Bertuah & Bentuk Peraduan, Pertandingan Moden

Apa hukum cabutan bertuah? Adakah ianya judi?. Soalan sebegini agak banyak menerjah kotak email dan sistem sms 33221 saya. Cabutan bertuah mempunyai pelbagai bentuk dan jenis, ada yang halal dan ada yang haram. Dalam tulisan ringkas ini saya cuba dedahkan beberapa bentuk dan hukum setiap satunya.

Namun sebelum kita melihat bentuk-bentuk semasa cabutan bertuah, jika dilihat dari sudut hukum kes atau isu cabutan bertuah ini tergolong dalam perbincangan ‘al-musabaqat' atau ‘pertandingan'. Namun jika tidak kena caranya, dengan mudah ia akan jatuh dalam masalah judi ataupun gharar.

Dalam masalah judi, keputusan majlis Fiqh Antarabangsa "Organization of the Islamic Conference, Islamic Fiqh Academy" dalam sidangnya ke 14 pada 8 - 13 ZulQaedah 1423 H (11-16 Jan 2003) yang lalu telah memutuskan (keputusan nombor 127 (14/1), unsur perjudian dalam sebarang peraduan, permainan dan pertandingan dalam dua bentuk seperti berikut :-

1) Disebabkan oleh jenis permainan : Iaitu apabila ia bersifat permainan yang hanya bergantung kepada tuah (game of luck) untuk menang serta memerlukan bayaran untuk menyertainya .

2) Disebabkan oleh hadiahnya : iaitu apabila hadiahnya diambil dari kumpulan wang penyertaan semua peserta.

Para ulama kontemporari dalam persidangan fiqh di atas mentakrifkan judi (al-qimar) mengandungi dua unsur utama :-

* Setiap permainan yang mensyaratkan mereka yang kalah untuk membayar sesuatu.

* Mengambil harta orang lain dalam situasi 'mukhatarah' atau risiko samada akan dapat atau tidak dapat.

* Disebutkan oleh ulama silam sebagai :-

هو كل لعب تردد بين غرم وغنم

Ertinya : "Iaitu setiap permainan, peraduan, pertandingan yang tidak pasti akan kerugian atau untung" ( Hasyiah Al-Bajuri, 2/521)

Disebutkan :-
 إذا كانت الجوائز من المتسابقين فإنها تعد حراماً لانها من باب القمار ولأن كل واحد من المتسابقين لا يخلو إما أن يغنم أو يغرم , ولا يخفى من أكل أموال الناس بالباطل وإيقاع العداوة والبغضاء

Ertinya : Dan jika hadiah pertandingan atau permainan itu datang dari kumpulan yuran peserta, maka ia adalah haram kerana ia tergolong dalam bab judi nasib "qimar", dan kerana setiap peserta tidak sunyi dari peluang untuk meraih untung atau menanggung rugi, justeru amat jelas ia dari kategori memakan harta orang lain secara salah, membenihkan permusuhan dan perengkaran" (Al-Mughni, Ibn Qudamah )

Berdasarkan keputusan di atas, berikut adalah bentuk cabutan bertuah yang jatuh dalam kategori judi :-

1) Mereka yang ingin menyertai cabutan mestilah membayar yuran tertentu secara langsung iaitu : -

a- Secara tunai iaitu berdepan : iaitu dengan memberikan RM xxx kepada penganjur secara tunai bagi membolehkan penyertaan. Tanpa mengira sama ada yurannya sama atau berbeza. Hukumnya tetap haram. (Al-Badai' Al-Sonai', Al-Kasani)

b- Secara tunai melalui alat telekomunikasi : bayaran dibuat disekalikan dengan kos telefon, internet, sms dan lain-lain. Sebagai contoh kos biasa bagi satu minit bercakap di talian telefon adalah 15 sen, tetapi bagi mereka yang ingin menyertai cabutan ini, satu nombor telefon khas akan diberikan dan kos 1 minit juga lebih tinggi, iaitu RM 1. Kadar baru ini diberitahu secara jelas di awal kontrak.

c- Syarikat menganjurkan makan malam dengan bayaran RM 100 yuran bagi seseiapa yang ingin menyertai cabutan bertuah. Bagi sesiapa yang tidak ingin menyertai cabutan bertuah, yuran hanyalah RM 90. Cabutan bertuah sebegini adalah judi.

d- Menang cabutan bertuah dari Hong Kong atau Macau dan lain-lain ; Peserta menerima SMS mendakwa menerima hadiah cabutan bertuah wang tunai mencecah RM50,000 yang diadakan di luar negara. Peserta bagaimanapun, diminta membayar yuran pemindahan wang ke dalam akaun tertentu.

Hukum : haram kerana judi dan gharar, malah telah dilaporkan banyak kes penipuan menggunakan cara ini.

 2) Mereka yang ingin menyertai cabutan perlu membayar yuran secara tidak langsung iaitu:-

Yuran dimasukkan dalam harga pembelian barangan biasa. Ini menyebabkan harga menjadi lebih tinggi dari biasa. Sebagai contoh, pihak pasaraya mengadakan cabutan bertuah kereta MyVi. Bagi sesiapa yang ingin menyertainya mestilah membeli barangan tertentu yang telah dinaikkan harganya dari harga biasa. Ia jatuh dalam kategori judi kerana bayaran lebihan itu dianggap sebagai yuran penyertaan.

Jenis Cabutan Yang Halal

Semua jenis cabutan bertuah yang tidak memerlukan sebarang bayaran untuk menyertainya adalah halal dan harus. Ia adalah disepakati oleh ulama kerana melihatnya sebagai pemberian hadiah biasa dari satu pihak (yang memberi dan menawarkan). Tiada sebarang pihak aakan menanggung kerugian walaupun tidak terpilih, tatkala itu tiada timbul isu memakan harta orang lain secara batil (salah) yang diharamkan oleh Allah swt. (Syarah Al-Zarkasyi Ala Mukhtasar Al-Hiraqi, 4/320 )

Sebagai contoh :

a- Cabutan Bertuah Khas Untuk Pekerja : Semua pekerja layak untuk memasuki peraduan yang dianjurkan syarikat, hadiah istimewa disediakan. Tiada sebarang bayaran dikenakan.

Hukum : Ia adalah halal.

 b- Cabutan di Majlis Makan Malam : Syarikat menganjurkan makan malam, dan semua kakitangan dijemput hadir tanpa sebarang bayaran. Ketika itu, cabutan bertuah dibuat sama ada cabutan bagi nombor meja, nombor kakitangan ataupun secara melekatkan tanda tertentu di bawah kerusi.

Hukum : Semuanya adalah halal dan tiada sebarang pihak menanggung kerugian.

 c- Cabutan bertuah di pasaraya : Terdapat beberapa buah pasaraya yang melaksanakan promosi dengan menawarkan mana-mana pelanggan yang membeli barangan berharga lebih dari RM100 dalam satu resit, pelanggan tersebut akan diberikan borang untuk penyertaan cabutan bertuah, HARGA BARANGAN PULA KEKAL PADA HARGA BIASA.

Hukum : Cabutan ini adalah halal dan tiada unsur perjudian kerana pelanggan tiada kerugian apa-apa dan semua wangnya bukan untuk menyertai pertadningan cabutan ini tetapi untuk membeli barangan, dan demikian juga pihak pasaraya. Pelanggan membeli barangan pada harga asal dan tiada sebarang yuran dikenakan.

 Permainan @ Peraduan Moden

Sebentar tadi kita telah membicarakan perihal cabutan bertuah yang haram dan yang halal. Terdapat beberapa ulama yang cuba menganggap permainan atau pertandingan yang beserta hadiah sebagai 'Wa'd Bi Tabarru' atau janji untuk bersedeqah, namun majoriti ulama tidak bersetuju dengan pandangan ini dan mengklasfifikasikannya sebagai aqad mu'awadat atau kontrak komersial untuk meraih pemilikan dan untung. ( Al-Furusiah, Ibn Qayyim, hlm76)

Dengan berubahnya klasifikasi ini semua hukum akan berubah bentuknya. Di kesempatan ini saya akan menyentuh dengan ringkas beberapa jenis cara pemainan yang boleh dijumpai dalam masyarakat kita, ia seperti berikut :-

1) Dua orang bermain tenis, namun hanya satu pihak meletakkan hadiah sebanyak RM200. Siapa menang dia akan memiliki hadiah itu.

Hukum : Para ulama berbeza pandangan dalam bab ini kerana hanya satu pihak yang mengeluarkan. Fatwa ulama seperti berikut ;-

a- Harus : Demikian pendapat majoriti ulama dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali.

b- Haram : Ia adalah pendapat mazhab Maliki kerana wang RM 200 telah keluar dari miliknya dan jika ia menang, wang itu akan kembali kepadanya atas nama 'qimar'.

Pendapat yang lebih kuat (rajih) : adalah pendapat pertama yag mengharuskannya kerana wang RM200 itu adalah miliknya dan pihak kedua tidak terlibat dalam memberi sebarang wang, dengan sebab itu pihak kedua tidak terdedah kepada sebarang risiko. Dengan demikian, wang RM200 tadi dikira seperti hadiah biasa sahaja dan bukan judi.

 2) Dua orang bermain tenis, kedua-duanya mengeluarkan wang lalu diletakkan sebagai hadiahnya.

Para ulama terbahagi kepada tiga kumpulan dalam hal ini. Namun majoriti ulama termasuk Hanafi, Maliki, Syafie dan Hanbali serta Majlis Fiqh Dunia memfatwakannya sebagai HARAM. Malah Ibn Rusyd Al-Hafid menyebut telah terdapat ijma' tentang pengharamannya. (Tabyin Al-Haqaiq, Az-Zaila'ie, 6/228 ; Al-Kafi, Ibn Abd Barr, 1/489 ; Al-Umm, Al-Syafie, 3/230 ; Al-Insaf, Al-Mardawi, 6/93; Al-Jami', Ibn Rusyd, hlm 336)

3) Dua orang sedang bermain tenis, mereka bersetuju siapa yang kalah perlu membayar harga sewaan gelanggan tenis.

Hal seperti ini telah wujud sejak zaman dahulu kala lagi, hingga ia dicatatkan contoh sepertinya oleh ulama silam dengan kata :-

لا يجوز لأنه في معنى القمار نحو أن يقول أحدهما لصاحبه : إن سبقتني فلك عليّ كذا , وإن سبقتك فلي عليه كذا فقبل الآخر

Ertinya : "Tidak harus ( haram) kerana terdapat dalamnya erti atau unsur judi seumpama seorang berkata kepada rakannya : Sekiranya engkau tewaskan aku maka bagiku hadiah itu dariku, dan jika aku menewaskanmu, mestilah engkau memberinya kepadaku, lalu kedua-duanya bersetuju"( Badai As-Sonaie; Al-Kasani)

Hukum : Ia adalah judi walaupun ada unsur usaha dari kedua belah pihak dan bukan permainan nasib semata. Unsur judinya datang dari sudut hadiah, seolah-olah kedua-dua pihak meletakkan sejumlah wang untuk membyaar sewa gelanggang, hanya yang kalah akan terkena. Ia tetap judi walaupun kedua-dua pihak redha meredhainya. Tiada redha dalam perihal haram.

Namun jika hanya salah seorang yang menjanjikan hadiah, seorang lagi tidak, hukumnya berubah menjadi harus atau halal. Ia adalah pendapat mazhab Al-Hanafi, Syafie dan Hanbali (Tabyin Al-Haqaiq, Az-Zaila'ie, 6/227 ; Qawanin Al-Ahkam, Ibn Juzai, hlm 177 ; Hasyiah Al-Qalyubi, 4/266 ; Al-Insaf, Al-Mardawi, 6/93 )

4) Dua orang atau lebih sedang bertanding futsal, kumpulan yang kalah disyaratkan belanja makan kumpulan yang menang.

Hukum : Ia juga perjudian dan sama bentuknya dengan bentuk nombor tiga di atas.

5) Beberapa kumpulan ingin menganjurkan pertandingan bola sepak, namun tiada sebarang sumbangan hadiah dan tiada tajaan diperoleh. Natijahnya mereka menggunakan wang terkumpul dari yuran penyertaan sebagai hadiah atau untuk membeli hadiah.

Hukum : Ia adalah judi walaupun permainan bola sepak bukannya permainan yang bergantung kepada nasib semata-mata. Namun unsur judinya datang dari bahagian kedua iaitu hadiah yang wang terkumpul semua peserta. Ini menjadikan semua kumpulan terdedah kepada untung dan rugi. Tatkala itu Majlis Fiqh Dunia menganggapnya sebagai perjudian. Demikian juga jika ditinjau dari perspektif empat mazhab.

Tetapi jika hadiah datang dari sumbangan mana-mana pihak yang tidak menyertai pertandingan itu, permainan tadi menjadi halal secara sepakat ulama.

Ada yang bertanya, bagaimana jika semua kumpulan diberi hadiah saguhati?. Jawabnya, ia tetap judi sekiranya pemenang utama mendapat hadiah yang berbeza nilainya. Namun jika semua hadiah sama nilainya tanpa kira yang menang dan yang tewas. Ia menjadi harus dan bukan lagi judi. Tatkala itu pemenang hanya mendapat keseronokan dan kepuasan perasaan sahaja.

Ringkasnya para ulama bersepakat bahawa setiap permainan yang memerlukan penyertaan yuran untuk bermain dan hadiahnya diambil dari wang itu, semuanya adalah judi tanpa mengira sama ada permainan itu bersifat ilmiah, minda dan lain-lain.

6) Membeli surat khabar untuk menyertai pertandingan teka bola dan sebagainya.

Hukum : Majlis Fatwa ulama Mekah dan Madinah memfatwkannya sebagai harus. Demikian juga pandangan terkuat menurut beberapa ulama kontemporari seeprti Prof Dr Uthman Syabir. (Ahkam Al-Musabaqat Al-Mu'asiroh, Majma Fiqh Islami, Ke 14, tahun 2003 )

Keharusan ini adalah kerana si pembeli tidak rugi apa-apa kerana ia beroleh manfaat surta khabar, kecualilah jika dibelinya surat khabar sehingga 10 naskhah hanya kerana ingin menyertainya banyak-banyak. Tatkala itu hukum bertukar menjadi haram dan judi.

Keismpulannya, hadiah pertandingan yang dibenarkan dalam Islam hanyalah jika :-


1. Hadiah di dermakan oleh pihak ketiga yang tidak memasuki pertandingan. Manakala wang yuran peserta hanya untuk kegunaan pentadbiran pertandingan.

2. Hadiah diambil daripada sebahagian yuran peserta sahaja, manakala yang lain digunakan untuk kegunaan pentadbiran pertandingan

Semoga artikel ringkas ini dapat menyedarkan umat Islam di sekeliling akan keterlibatan mereka dalam perjudian tanpa disangka.

Sekian

Zaharuddin Abd Rahman
www.zaharuddin.net

Nabi bina Masjid Quba atas dasar taqwa

SETELAH beberapa hari menempuh perjalanan jauh, akhirnya Nabi s.a.w. dan Abu Bakar As-Siddiq sampai ke Quba, sebuah perkampungan di pinggir kota Madinah. Ketibaan Nabi s.a.w. disambut penduduk Quba sebagai tetamu istimewa, baginda menjadi tetamu kepada seorang muslim bernama Kaltsum bin Adam. Di desa Quba itu Nabi s.a.w. berehat untuk menghilangkan letih dan penat selama beberapa hari.

Selang beberapa hari, saidina Ali bin Abi Talib yang menyusul kemudian, telah tiba di Quba. Saidina Ali lewat sampai beberapa hari dalam usahanya menyahut kewajipan hijrah ke Madinah,kerana melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya oleh Nabi s.a.w., untuk memulangkan harta benda, barang kemas dan wang dinar yang ditumpangkan oleh penduduk Makkah di rumah Nabi s.a.w..

Orang-orang Makkah yang selama ini merasa aman harta milik mereka dari gangguan, tetapi apabila Saidina Ali memulangkan semua harta tersebut atas arahan Nabi Muhammad s.a.w., maka mereka merasa sedih atas kehilangan orang yang sangat amanah. Tiada lagi orang yang sejujur Nabi s.a.w. untuk diamanahkan harta milik mereka, meskipun sebahagian dari mereka belum beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi s.a.w., namun ketiadaan Nabi s.a.w. di kota Makkah adalah suatu kehilangan yang tiada gantinya bagi mereka yang berkenaan.

Ketikaberada di kampung Quba, Nabi s.a.w. telah mengasaskan pembinaan sebuah masjid yang dikenali hingga kini sebagai 'Masjid Quba'. Pembinaan masjid ini telah mendapat sanjungan dari Allah SWT sebagaimana yang dinyatakan melalui firman-Nya yang bermaksud:

"Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa (Masjid Quba), sejak hari pertama adalah patut kamu bersembahyang di dalamnya..."

(Surah At-Taubah ayat 108).

Pembinaan masjid Quba dilakukan ketika Nabi singgah beberapa hari di kampung tersebut, Nabi s.a.w. mendahulukan projek masjid berbanding dengan pembangunan lain. Ia membawa pengajaran kepada umatnya, bahawa pembinaan tempat ibadat mesti diberi keutamaan. Agar kaum muslimin mendahulukan soal 'Hablun minallah', supaya kehidupan manusia muslim mempunyai asas yang kukuh. Dengan memberikan keutamaan urusan mentaati Allah, akan mendorong hubungan sesama manusia akan lebih teratur.

Penduduk pinggir Madinah sangat berbesar hati apabila Nabi s.a.w. membina masjid di kampung mereka, sebuah masjid yang diasaskan atas dasar taqwa serta mendapat sanjungan dari Allah SWT. Masjid tersebut akan menjadi pusat kesatuan ummah, yang kehidupan mereka berlandaskan kepada ketaatan kepada Allah SWT.

Bagaimanapun penduduk kampung Quba sedar bahawa Nabi s.a.w. tidak akan menetap lama di Quba. Para penduduk Quba berusaha merayu Nabi s.a.w. agar sudi singgah dan bertamu ke rumah mereka, masing-masing saling menawarkan khidmat dan layanan yang sebaik-baiknya. Ada yang memegang tali kekang unta Nabi yang sedang berjalan membawa Nabi, seolah-olah mereka tidak membenarkan Nabi s.a.w. meninggalkan kampung mereka.

Semua tindakan yang dilakukan oleh penduduk Quba itu bukan hendak menghalang perjalanan Nabi s.a.w., tetapi menunjukkan bahawa kasih sayang mereka terhadap Nabi s.a.w. amat mendalam. Lalu Nabi bercakap kepada orang ramai dengan sabdanya yang bermaksud: Berilah laluan kepada unta tunggangan saya ini, kerana unta ini melangkah atas perintah Allah SWT untuk membawaku ke mana yang ia suka. Apabila unta ini berhenti, maka di situlah perintah Allah SWT kepadanya.

Sebagaimana penduduk Quba sayang kepada Nabi, maka demikian sebaliknya Nabi s.a.w. menyayangi mereka yang begitu banyak memberi khidmat kepada baginda s.a.w.. Namun baginda tetap meneruskan perjalanannya ke Madinah, sebagai destinasi hijrah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baginda mengikuti gerak langkah unta kenderaannya yang melangkah tenang menuju matlamatnya. Langkah unta itu tidak berhenti selagi belum sampai ke destinasi hijrah yang ditunjukkan oleh Allah SWT.

Unta Nabi berjalan dilorong-lorong kota Madinah, hingga akhirnya sampai ke suatu tempat tanah lapang kepunyaan dua orang anak yatim daripada keturunan bani Najjar. Apabila unta tersebut berhenti, Nabi s.a.w. bersabda: Di sinilah tempat aku berhenti, Allah SWT menentukan unta itu berhenti di hadapan rumah Abu Ayub. Alangkah gembiranya Abu Ayub setelah mendapati unta Nabi s.a.w. berhenti bertepatan di hadapan rumahnya, beliau segera menyambut baginda s.a.w. dan mengangkat pelana unta Nabi lalu dibawa masuk ke dalam rumahnya.

Penduduk Madinah keluar beramai-ramai mengelilingi Nabi s.a.w. sebagai menzahirkan rasa gembira, kerana mereka akan berjiran dengan Nabi s.a.w.. Penduduk Madinah menyatakan rasa kesyukuran dengan bernasyid beramai-ramai yang berbunyi: "Nahnu Jiwarun min bani Najjar, ya Habba za Muhammadun min Jar" (Kami semua adalah jiranmu dari bani Najjar, alangkah bertuahnya kami mendapat jiran baru bernama Muhammad).

Setelah mendengar rangkap-rangkap nasyid yang didendangkan serentak oleh kaum bani Najjar, lalu Nabi s.a.w. bertanya kepada mereka: "Adakah benar-benar anda semua menyayangi aku? Mereka serentak menjawab: Ya, kami semua amat menyayangi Nabi s.a.w..

Walaupun penduduk Madinah dari bani Najjar menyatakan kasih sayang mereka kepada Nabi s.a.w. dalam bentuk syair, namun Nabi s.a.w. menjawabnya dengan nada biasa dan tidak dalam bentuk syair.

Allah SWT tidak memberikan ilmu tentang syair atau pantun kepada Rasul-Nya, kerana seorang Rasul begitu serius dalam melaksanakan tugas dakwah. Nabi tidak memerlukan syair, sebagaimana yang ditegaskan oleh firman Allah SWT yang bermaksud:

"Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. (Al-Quran) yang Kami wahyukan kepadanya itu tidak lain melainkan nasihat pengajaran dan Kitab Suci yang memberi pengajaran."

(Surah Yaa Sin ayat: 69).

Jika Nabi mempunyai kemahiran bersyair, dikhuatiri orang-orang akan menyanjung dan memuja Nabi s.a.w. kerana keindahan susunan syairnya. Sedangkan Nabi adalah seorang Rasul Allah yang membawa ajaran yang benar, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah dan mencapai keredhaan-Nya semata-mata.

Nabi s.a.w. sampai ke Madinah pada tanggal dua belas Rabiul Awal tahun pertama hijrah. Allah SWT mentakdirkan tarikh hijrah itu bersamaan dengan tarikh lahir Nabi s.a.w.. Tarikh dua belas Rabiul Awal sebagai tarikh hijrah Nabi s.a.w. itu telah dicatatkan oleh Al-Mas'udi seorang ahli sejarah di dalam kitabnya berjudul "Murujuz Zahab" (Pulau-pulau Emas).

Tazkirah Oleh: TUAN GURU HJ. NIK ABD. AZIZ NIK MAT
-Harakah-

Isnin, 24 September 2012

LARANGAN TIDUR MENIARAP

Dari Abu Zar ra., beliau mengatakan, “Suatu hari Nabi saw. sedang berjalan melewatiku ketika itu aku tidur secara meniarap atau tengkurap. Maka baginda membangunkanku menggunakan kakinya dan berkata, “Hai Junaidib (panggilan Abu Zar), sesungguhnya cara berbaring seperti ini adalah cara berbaring penghuni neraka.” (HR. Ibnu Majah)

Dari Abu Hurairah ra., beliau berkata; Rasulullah saw. pernah melihat ada seseorang yang berbaring di atas perutnya (meniarap/tengkurap), maka baginda berkata, “Sesungguhnya cara berbaring seperti ini dibenci oleh Allah.” (HR. Tirmidzi)

Wallahu a'lam,

Lelaki Amerika merasa puas hati apabila dapat menyapu di Rumah Allah SWT

Seorang lelaki amerika yang telah memeluk Islam, meminta penyapu daripada tukang sapu yang berkerja membersih Masjid Al-Haram Mekah untuk membersih Masjid Haram, petugas tersebut tidak membenarkan warga amerika tersebut melakukan demikian, warga amerika Muslim tersebut mengeluarkan sedikit wang dari poketnya dan diberikan wang tersebut kepada tukang sapu tersebut, maka tukang sapu tersebut menyerahkan penyapu kepada warga amerika yang Muslim, lalu warga amerika yang Muslim tadi menyapu lantai Masjid Haram Mekah dengan penuh perasaan dan keimanan, setelah puas hati dia membersihkan sebahagian lantai Masjid Haram, dia menyerah kembali penyapu tersebut kepada tukang sapu yang bertugas. Warga amerika tersebut telah berpuas hati kerana dapat berkhidmat pada Rumah Allah SWT walau seketika sahaja.

Begitulah sucinya insan yang berhati mulia, dunia Islam kini tidak lagi mementingkan amal kebajikan tetapi kebanyakkanya mementingkan wang dan upah sahaja, hanya sedikit sahaja golongan yang sanggup berkhidmat secara percuma kepada Rumah Allah SWT.

حكت لي احدى قريباتي وهي عائدة قريبا من مكة منذ ايام قالت : في احد الأيام وبعد صلاة العصر في الحرم لفت انتباهي رجل امريكي وكان في حوار ساخن مع احد العمال الذين يقومون بتنظيف الحرم وكان يمسك بيده المكنسة ويحاول العامل الابتعاد عنه وهو يحاول اقناعة بليييييييييز شدني الموقف واخذت بمراقبتهما وكان العامل يرفض ويقول لا استطيع ويحاول ان يبتعد عنه ولكنه لم ييأس بل حاول اقناعة واخرج من جيبه نقودا وقدمها للعامل ولكن الآخر لم يقبل وفي النهاية وبعد محاولات قبل العامل ماذا فعل الأمريكي ؟ أخذ المكنسة من العامل وقام بالكنس والتنظيف وهو سعيد وبحماس لم أشهد مثله أدهشني هذا الموقف كل هذا من اجل ان يقوم بتنظيف بيت الله
الله اكبر الله اكبر الله اكبر

http://peribadirasulullah.wordpress.com

Ahad, 23 September 2012

JAMAK DAN QASAR ORANG YANG BERULANG-ALIK KE TEMPAT KERJA MELEBIHI 2 MARHALAH

Soalan; kalau kita tiap-tiap hari ulang alik dan perjalanan kita melebihi 2 marhalah maka adakah kita boleh jamak dan qasar tiap-tiap hari??

Jawapan;
Harus melakukan jamak dan qasar bagi orang yang berulang-alik dari rumah ke tempat kerja jika jarak perjalanannya melebihi 2 marhalah (85-90km) -berdasarkan jarak sehala- dan tempoh menetap di tempat kerja kurang 4 hari (tidak termasuk hari tiba dan hari pulang), walaupun musafir itu berlaku setiap hari. Kelonggaran untuk melakukan jamak dan qasar adalah dengan sebab safar (perjalanan), maka apabila ada/wujud sebab tersebut, haruslah kelonggaran itu di ambil walaupun setiap hari atau berulang kali kerana ia adalah sedekah Allah untuk hamba-hambaNya.

Bermula keharusan jamak dan qasar itu ialah apabila kita telah keluar dari rumah dan melepasi daerah/qariah/kawasan penempatan kita dan keharusan itu tamat apabila kita memasuki semula daerah/qariah/kawasan penempatan kita (semasa pulang nanti) kerana safar kita telahpun tamat. Wallahu a'lam.

Posted by
USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL

BUKU TERBARU UAI


Buku Terbaru : Anda Bertanya Ustaz Azhar Idrus 2 - Menjawab Berkenaan Permasalahan Umat..
Sila buat tempahan sekarang.. Hubungi/sms ustaz Naim Hashim-0196023803/0173112753..
E-mel:jelawat_putih@yahoo.com..Harga:RM25

Sabtu, 22 September 2012

ZAID BIN TSABIT DAN AL-QURAN

Zaid bin Tsabit ra. berhijrah ketika ia berumur 11 tahun. Ia telah menjadi yatim pada usia 6 tahun. Ketika perang Badar, ia mengajukan dirinya untuk ikut berperang tetapi tidak diizinkan. Sebagaimana telah dikisahkan, dalam perang Uhud pun ia sangat ingin untuk mengikutinya, namun ia dipulangkan kembali. Namun sebahagian riwayat menyebutkan bahwa ketika Samurah ra. dan Rafi’ ra. Diizinkan ikut berperang, akhirnya ia juga diizinkan untuk ikut serta. Selanjutnya, Zaid bin Tsabit ra. senantiasa turut serta dalam setiap pertempuran.

Dalam perang Tabuk, pada mulanya bendera Banu Malik dipegang oleh Umarah ra.. Kemudian Nabi saw. mengambil bendera itu dan diserahkan kepada Zaid ra.. Terlintas dalam fikiran Umarah ra. mungkin ia telah berbuat kesalahan sehingga Nabi saw. marah kepadanya. Maka ia bertanya, “Ya Rasulullah, apakah seseorang telah mengadukan perihal saya kepada engkau?” Jawab baginda, “Tidak, hal ini semata-mata karena Zaid ra. lebih banyak menghafal Al Qur’an daripadamu.” Kerana hafalan Al-Qur’an, bendera lebih diutamakan untuk dibawa oleh Zaid ra. (Asadul Ghabah).

Telah menjadi kebiasaan Nabi saw. bahawa beliau sangat mengutamakan agama sekalipun dalam peperangan. Padahal tidak ada hubungan antara pertempuran dengan kelebihan membaca Al Qur’an. Tetapi kerana hafalan Al-Qur’an seseorang lebih banyak, baginda saw memberikan bendera itu kepadanya. Biasanya, Nabi saw. memperhatikan hal ini dalam setiap perkara. Sehingga, jika ada beberapa orang yang meninggal dunia dan terpaksa dikuburkan dalam satu tempat, maka orang yang paling banyak menghafal Al Qur’an akan dimasukkan lebih dulu ke dalam liang lahad, sebagaimana pernah terjadi dalam perang Uhud.

Rabu, 19 September 2012

PESAN USTAZ

PEROKOK TEGAR

Seorang perokok tegar bercita-cita untuk berhenti merokok. Sudah lama dia menanamkan hasrat itu, tetapi belum juga berjaya sepenuhnya. Walaubagaimanapun, semakin hari semakin berkurangan. Semasa dia sudah berhenti merokok, dia masih lagi berkawan dengan rakan-rakan yang merokok. Dilihat rakan merokok, bibirnya terasa seperti air liurnya meleleh. Semakin dilihat, semakin terkesan pada hidupnya. Makanya, bagi menghilangkan ‘gian’, dia pun mengambil sebatang rokok, diletakkan dibibirnya tanpa dinyalakan api. Dalam keadaan begitu, dia merasa bersalah, tetapi tetap berazam untuk berhenti dari merokok, sehinggakan satu ketika itu, dia melihat orang yang merokok pun, tidak menarik minatnya untuk merokok lagi.

Begitu juga bagi orang yang berdosa. Apabila dia sudah bertaubat, dia sudah berazam tidak mahu mengulangi dosa-dosa yang lalu. Namun, kala rakan-rakan di sekelilingnya dilihatnya sedang melakukan maksiat, kadangkala memberi pengaruh kepada dirinya untuk mengulangi balik dosanya itu. Dia turut melakukannya, tetapi selepas melakukan dosa tersebut, hatinya merasa cukup bersalah dengan tuhan. Namun begitu, dia tetap berusaha lagi untuk berhenti dari mengulangi dosa dengan cara berkawan dengan orang-orang bertaqwa. Akhirnya, tindakannya itu memberi kesan pada dirinya sehinggakan maksiat itu sudah tidak terlintas langsung untuk dilakukannya.

DOSA VS TAUBAT

Tahu tak apa hikmah di sebalik Allah ciptakan dosa dan taubat? Ibn Qayyim (adalah tokoh psikologi Islam) kata dosa itu boleh jadi rahmat. Manusia itu lemah dan tidak lari dari melakukan dosa. Tapi Allah juga ciptakan taubat yg membuatkan dosa itu menjadi rahmat.

Ibn Qayyim kata lagi, jika manusia itu benar-benar berfikir dan positif, ketahuilah dosa yang dilakukannya boleh mendatangkan kesedaran. Tersedar hinanya diri di hadapan Tuhan, tersedar rendahnya martabat diri, tersedar bahawa betapa manusia itu benar-benar memerlukan pemeliharaan dan perlindungan Allah... kita selalu meminta dalam solat agar Allah meninggikan darjat kita. Tapi fahamkah kita bagaimana Allah akan meninggikan darjat seorang manusia?Dan Ibn Qayyim berkata lagi, Allah akan meninggikan darjat seorang manusia itu bergantung pada kualiti taubatnya...

SYARAT TAUBAT

Ibrahim bin Adham berkata, "Syarat pertama, jika kamu bermaksiat kepada Allah, jangan memakan rezekinya." "Yang kedua," kata Ibrahim, "kalau mahu bermaksiat, jangan tinggal di bumi-Nya! Syarat yang ketiga. Ibrahim menjawab, "Kalau kamu masih mahu bermaksiat, carilah tempat tersembunyi yang tidak dapat terlihat oleh-Nya!" Syarat yang keempat.Ibrahim melanjutkan, "Kalau malaikat maut datang hendak mencabut rohmu, katakanlah kepadanya, 'Ketepikan kematianku dulu. Aku masih mahu bertaubat dan melakukan amal soleh'."

"Baiklah, apa syarat yang kelima?" Ibrahim pun menjawab, "Wahai Abdullah kalau malaikat Zabaniyah datang hendak mengiringmu ke api neraka di hari kiamat nanti, jangan engkau ikut bersamanya."

BERTAUBATLAH...............

Hadis nabi s.a.w yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas r.a. bahawa Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud :

""Bahawa malaikat maut memerhati wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Izrail datang merenung wajah seseorang , didapati orang itu ada yang gelak ketawa . Maka berkata Izrail : 'Alangkah hairannya aku melihat orang ini , sedangkan aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya , tetapi dia masih berseronok-seronok dan bergelak ketawa ..""

Selasa, 18 September 2012

PESAN NABI

Sabda Rasulullah s.a.w.;

كُلُّ أُمّتِي معافىً إلا المُجَاهِرِينَ
“Setiap ummatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang berterang-terangan melakukan dosa”.
(Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a.)

Pemakaian loceng kaki dilarang

SAYA ingin mengetahui dengan lanjut pemakaian gelang kaki bagi wanita Islam yang mana bunyi loceng itu terlalu kuat sehingga menarik perhatian rakan sekerja lain untuk berpaling melihat ke arahnya?

Adakah salah jika saya memakaikan gelang kaki kepada anak perempuan saya yang berumur tiga tahun? Tujuan saya memakaikannya gelang adalah kerana mudah untuk memantau pergerakannya di rumah.

YATI
Kedah

JAWAPAN:
SETIAP Muslim dan Muslimah hendaklah menjaga tata cara pergaulan dan pemakaian apabila berhubung dengan bukan mahram seperti di tempat kerja.

Paling utama dalam hal pemakaian kerana cara berpakaian dapat menarik perhatian orang lain yang bukan mahram. Memakai gelang kaki bagi wanita Islam dengan bunyi loceng itu terlalu kuat sehingga menarik perhatian rakan sekerja yang lain untuk berpaling melihat ke arahnya dikira bercanggah dengan tata cara pemakaian dan pergaulan seorang wanita Muslimah dan Mukminah.

Itu sebabnya ia dihukum haram apabila bertujuan sedemikian dan pemakaian hiasan sedemikian perlu dielakkan. Ini jelas apabila al-Quran menggariskan berkenaan tatacara bergaul dan berpakaian seorang wanita Islam iaitu: “Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman itu supaya menyekat pandangan mereka (daripada yang diharamkan) dan memelihara kehormatan mereka; dan janganlah mereka menzahirkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka, atau bapa mentua mereka, atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka atau anak bagi saudara mereka yang lelaki, atau anak bagi saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang lelaki yang telah tua dan tidak keinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan; dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan; dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka; dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang yang beriman, supaya kamu berjaya.” (Surah al-Nur (24): 31)

Dalam ayat ini, kita boleh simpulkan termasuk dalam ‘menghentak kaki’ ialah memakai gelang berloceng dan memakai kasut bertumit keras sehingga mengeluarkan bunyi.

Islam melarang perbuatan itu kerana ia menarik perhatian orang sehingga terserlah perhiasan diri seseorang wanita. Manakala memakai gelang kaki berloceng bagi anak-anak perempuan yang masih kecil dan bertujuan untuk pengawasan pula adalah harus.

Ia tidak termasuk dalam larangan di atas kerana tidak bertujuan menarik perhatian lelaki dan usianya masih kecil

Hukum Luqatah (jumpa barang orang lain)

Assalamualaikum ustaz,

Dalam kehidupan seharian kita lebih-lebih lagi bila duduk asrama, seringkali kita terjumpa barang hilang/barang orang tinggal. Boleh tak kita guna barang tersebut?

1. Saya pernah dgr ada ustaz kata jika tinggal di tempat waqaf, boleh pakai, tapi mesti niat untuk pulang?
2. Saya juga ada baca dalam hadith sahih bukhari muslim, boleh pakai selepas setahun. Tapi ada ustaz kata untuk 3 hari bahkan sehari pun ada?

Jawapan:

الحمد لله

Soalan ini berkaitan dengan luqatah iaitu barang yang hilang dari empunyanya .Salah satu dari matlamat syariah (maqasid syariah) adalah menjaga harta lebih-lebih lagi kalau harta itu kepunyaan orang Islam .Dan harta tidak boleh dimusnahkan begitu sahaja.

Apakah tindakan kita apabila kita terjumpa barang-barang di tengah jalan atau di tempat kita tinggal dan sebagainya?

Ulama’ telah memberi panduan kepada kita berdasarkan hadith-hadith Rasulillah SAW tindakan yang perlu kita lakukan. Antara perkara yang penting yang kita perlu ambil perhatian ialah kita menilai “barang “yang kita jumpa itu .

i. Jika barang yang kita jumpa itu ,barang yang remeh dan tidak menjadi tumpuan penduduk setempat seperti roti ,buah-buahan ,kayu maka orang yang menjumpainya boleh mengambil menafaat daripadanya tanpa perlu untuk mengiklankan penemuannya.Ini berdasar hadith Rasulillah SAW

لما روى جابر قال : ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ) رواه أبو داود .

Jabir meriwayatkan bahawa Rasulillah SAW memberi rukhsah untuk mengambil kayu rotan,tali yang dijumpai oleh seorang lelaki.

ii. Jika barang-barang yang dijumpai itu barang-barang yang besar seperti kereta,tong sampah yang besar dan lain-lain ataupun haiwan-haiwan yang mampu mempertahankan dirinya sendiri dan mampu mencari kehidupannya sendiri seperti lembu ,kuda dan sebagainya ,maka haram bagi orang yang menjumpainya untuk mengambilnya berdasarkan hadith nabi SAW

( مالك ولها ؟! معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها ) متفق عليه ،

Biarkanlah ia ! apa pula urusan kamu .Ia mampu mencari air sendiri an mencari makan sendiri sehingga ia bertemu dengan tuannya.

وقال عمر : ( من أخذ الضالة فهو ضال )

Barangsiapa yang mengambil haiwan yang sesat ssunggunya ia telah bersalah .

iii. Jika barang yan ditemui itu berupa barang-barang yang tidak remeh di mata masyarakat setempat dan tidak pula barang-barang yang besar seperti kategori di atas maka ada tiga keadaan :-

a) Jika ia termasuk haiwan yang boleh dimakan seperti ayam dan lain-lain ,orang yang menemuinya hendaklah menimbang langkah yang paling menguntungkan empunya haiwan itu samada
Memakan dengan berhutang kos nya apabila empunya nya ditemui.
Menjual dan simpan wang jualannya untuk diserahkan kepada empunyanya selepas disimpan rekod spesifikasi barang tersebut
Menjaga barang berkenaan termasuk menanggung kos jagaan (jika ada) tanpa memiliki haiwan berkenaan ,apabila empunya menuntut semula , kos penjagaan itu dituntut semula daripadanya.

( خذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ) متفق عليه

Bermaksud :Ambillah kerana haiwan itusamada untuk kamu , atau saudara kamu ataupun untuk serigala.

b) Barang-barang yang mudah rosak dan tidak tahan lama seperti buah-buahan ,langkah yang perlu diambil seperti langkah-langkah di atas.

c) Barang-barang yang ditemui itu tidak termasuk kategori barang a dan b di atas , hendaklah diambil atas dasar sebagai menyimpan amanah orang lain dan hendaklah dihebahkan di tempat ramai manusia .Berdasarkan hadith :

حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق ؟ فقال : ( اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف ، فاستنفقها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر ، فادفعها إليه ) ، وسأله عن الشاة ؟ فقال : ( خذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب )، وسئل عن ضالة الإبل ، فقال : ( مالك ولها ؟! معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها ) متفق عليه

Berdasar hadith di atas langkah berikut perlu diambil

1.Rekodkan spesifikasinya

2.Hebahkan selama setahun .Ulama member panduan pada minggu-minggu awal dihebahkan setiap hari dan pada minggu-minggu berikutnya dihebahkan mengikut kesesuaian.Tujuan utamanya adalah untuk mencari empunyanya Maka paza zaman ini bolehlah gunakan teknologi yang ada untuk mencapai maksud berkenaan.

3.Jika cukup setahun empunyanya tidak menuntut , maka bolehlah dimiliki atau dijual tetapi hasilnya itu berstatus wadi’ah pada jagaan orang yang menemuinya .

4.Jika empunyanya menuntut pula selepas itu maka hendaklah diberikan selepas kita berpuas hati terhadap padanan antara spesifikasi barang berkenaan dengan maklumat yang diberi oleh empunyanya.

والله اعلم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Ustaz Zamri Hashim
Sekretariat MUIS

Kerja Melibatkan Bersalaman dengan Wanita


Soalan: Saya bekerja dengan sebuah syarikat antarabangsa yang melibatkan pergaulan dengan wanita dan kadang-kadang terpaksa bersalaman dengan wanita. Saya pernah tunduk untuk mengelakkan bersalaman namun bagi wanita asing mereka akan menimbulkan persoalan yang agak negatif.

Pertama: Adakah rezeki saya dikategorikan daripada sumber yang syubhah?

Kedua: Adakah terdapat cara terbaik untuk terus bekerja di syarikat seperti ini atau perlukah saya berusaha untuk mencari peluang pekerjaan di tempat lain?

Jawapan: Pergaulan antara lelaki dan wanita di tempat kerja sudah menjadi satu fenomena biasa pada hari ini, dan tergolong dalam kategori “umum al-balwa” (bahaya dosa yang sukar dielakkan). Namun begitu tidak semua jenis percampuran dan pergaulan lelaki dan wanita di tempat kerja itu jatuh dalam kategori haram. Jika pergaulan itu dapat dikawal sebaiknya, dosa masih boleh dielakkan. Apa yang penting, semua aspek komunikasi yang meningkatkan syahwat, menggoda, mendedahkan aurat, pandangan nafsu dan sentuhan adalah antara faktor dosa yang boleh berlaku di tempat kerja.

Walaupun begitu, gaji seseorang tidak semestinya menjadi haram disebabkan tingkah laku dosanya di tempat kerja kecuali apabila ia culas dan “mencuri tulang” semasa melaksanakan tugasan utamanya.

Sebagi contoh, seorang yang bertugas selaku pensyarah IT di sebuah universiti, tentu gajinya halal. Malah sekiranya dia culas dan melakukan maksiat seperti tidak solat, bergaul bebas dengan wanita di tempat kerja, gajinya masih halal. Hal ini kerana maksiat itu bukanlah bidang tugasnya, cuma perbuatan maksiat itu adalah dosa secara berasingan dan secara tidak langsung boleh memberi kesan kepada rezeki dan keberkatan pendapatannya. Namum jika si pensyarah ponteng daripada tugasan mengajarnya tanpa sebab munasabah, menyelewengkan anak muridnya semasa pengajiannya, tatkala itu gajinya boleh berubah menjadi haram.

Adapun isu berjabat tangan antara lelaki dengan wanita telah lama diperdebatkan dalam kalangan ulama. Majoriti mazhab dan ulama kontemporari berpandangan ia haram kerana ia tergolong dalam kategori perilaku yang boleh membawa kepada zina. Allah secara jelas telah melarang kita agar jauhkan diri daripada mendekati zina.

Selain itu, terdapat beberapa hadis lain yang menyokong ijtihad ulama ini seperti hadis bahawa Nabi tidak pernah menyentuh wanita bukan mahram hatta ketika berbalah. Ada hadis yang menyatakan besi di atas kepala lebih baik daripada sentuhan dengan wanita bukan mahram dan sebagainya. Namun, saya tidak berhasrat untuk memanjangkan perbincangan berkenaannya dalam ruangan terhad ini.

Ada sebahagian kecil ulama khususnya ulama kontemporari, berpandangan berjabat tangan lelaki dan wanita dibenarkan tanpa syahwat, yang dimulai oleh orang lain (bukannya kita). Contohnya wanita bukan Islam menghulurkan tangan di hadapan orang ramai yang mana jika tidak disambut boleh mengaibkannya, dan beberapa syarat lagi.

Apa pun hujah kedua-dua pihak, berjabat tangan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram bukanlah amalan Rasulullah dan para sahabat serta para solihin. Namun begitu, jika berlaku dalam kerjaya seseorang, kehalalan gaji seseorang tidak tertakluk kepada hal tersebut tetapi gajinya tertakluk kepada bidang tugas utama dalam kejayanya dan cara perlaksanaan yang dilakukan. Jika dilakukan secara “culas” dan sambil lewa, status halal gajinya akan terkesan.

Berkenaan sama ada perlu atau tidak berhenti kerja kerana hal itu, saya kira tidak perlu. Apa yang perlu dilakukan adalah cuba mengawal aktiviti yang melibatkan dosa itu dan elakkan daripada kekerapan berlakunya. Pada masa yang sama memperbanyakkan istighfar dan taubat secara berterusan. Namun, jika ada kemudahan dan peluang untuk mendapat kerjaya lain yang lebih minimum terdedah dengan hal sedemikian, sudah tentu ia lebih baik unutk berhijrah.

Ustaz Zaharuddin Abd Rahman
Sumber: Solusi Isu#20, 2010

Ahad, 9 September 2012

Rasulullah Saw Di Mata Sahabat

PANEL PENYELIDIKAN YAYASAN SOFA, NEGERI SEMBILAN

PADA minggu sebelum ini, kami membicarakan serba ringkas mengenai tuntutan memuliakan Rasulullah SAW dan perbezaan di antara maksud menyembah dan membesarkan Rasulullah SAW.

Menyambung tajuk tersebut, pada kali ini kami tidak berhasrat untuk mengemukakan dalil-dalil selanjutnya. Melihat kepada ruangan yang agak terhad kami ingin mengajak pembaca melihat bagaimana kuat dan tingginya kecenderungan para sahabat memuliakan dan mengagungkan Rasulullah SAW.

Ini adalah jalan yang paling mudah untuk kita melihat dan mengetahui cara yang sepatutnya kita menyanjung Rasulullah SAW dan bagaimana seharusnya kita meletakkan pandangan dan ikatan hati kita terhadap Baginda SAW.

Kelebihan para sahabat

Al-Quran dan hadis telah mencatatkan para sahabat ialah insan-insan agung dan jaguh-jaguh yang menjuarai keseluruhan gelaran terhebat dalam segenap aspek kehidupan duniawi dan ukhrawi.

Mereka adalah para penghulu yang mempunyai pencapaian tertinggi dalam ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Mereka juga adalah sahabat-sahabat yang menjuarai gelaran tertinggi dalam persahabatan dan menjaga etika persahabatan dengan Rasulullah SAW.

Sehingga mereka merangkul gelaran pejuang terhandal dan terkuat mempertahankan Rasulullah SAW dan agama yang dibawa oleh Baginda SAW.

Apa yang jelas, sehebat mana pun manusia yang datang selepas para sahabat, tiada seorang pun yang dapat menandingi ketinggian dan ganjaran pahala yang dikurniakan kepada mereka.

Rasulullah SAW bersabda: "Sekiranya seseorang kamu membelanjakan emas setinggi gunung Uhud pun, nescaya tidak akan mencapai satu gantang seseorang daripada mereka, apatah lagi setengah daripadanya".

Keghairahan para sahabat memuji Nabi SAW


Mereka juga adalah insan yang paling kuat memuji dan mengagungkan Rasulullah SAW sehinggakan dilihat Nabi SAW sentiasa menjadi keutamaan mereka yang lebih utama daripada diri dan nyawa mereka sendiri.

Nama Rasulullah SAW sentiasa meniti di bibir mereka, wajah Nabi SAW sentiasa bertakhta di hati mereka dan keindahan Rasulullah SAW sentiasa menambat hati mereka.

Tidak ada dalam Islam tegahan daripada memuji baginda SAW. Yang ada hanya tegahan menyamatarafkan baginda SAW dengan manusia yang lain dan tegahan daripada menyamatarafkan baginda SAW dengan Allah atau menyatakan baginda SAW adalah anak tuhan seperti yang dipercayai oleh penganut ajaran Kristian.

Sirah para sahabat dipenuhi dengan kata-kata pujian dan sanjungan mereka terhadap Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin seorang insan yang dimuliakan oleh Allah dengan sifat-sifat keistimewaan dan dinobatkan dengan ketinggian kesempurnaannya tidak menarik hati manusia untuk menyayangi dan melantunkan kata-kata pujian memujinya.

Jika Heraclius seorang raja dari bangsa Eropah yang duduk di singgahsana yang indah dan memiliki kedudukan di sisi rakyatnya terlontar di lidahnya kata pujian terhadap baginda SAW apabila mengetahui sifat-sifat Nabi SAW, bagaimana pula hati seorang Muslim yang disuluhi cahaya kebenaran dan keimanan?

Abu Sufyan pernah mengaku secara jujur rasa kagumnya melihat kecintaan para sahabat terhadap Nabi SAW dengan berkata: "Aku tidak pernah melihat dari kalangan manusia seseorang yang mencintai seseorang seperti kecintaan sahabat-sahabat Muhammad terhadap Muhammad".

Amru ibn al 'As r.a pernah berkata: Tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun yang lebih agung pada pandanganku daripadanya. Aku tidak mampu memenuhi pandangan mataku dengan sifat-sifatnya, kerana terlalu mengagungkannya. Seandainya aku diminta untuk menggambarkan peribadi Baginda SAW, pasti aku tidak akan mampu kerana aku tidak mampu memenuhi pandangan mataku dengan kehebatannya. (riwayat Muslim)

Mereka terlalu mengagungkan Rasulullah SAW dan menjaga peradaban dan tingkah laku terhadap baginda SAW sama ada ketika Rasulullah berada di hadapan mereka atau tidak.

Imam Tirmizi r.a meriwayatkan hadis daripada Anas r.a: Bahawa Rasulullah SAW pernah menemui para sahabatnya daripada golongan Ansar dan Muhajirin ketika mereka sedang duduk. Di antara mereka terdapat Abu Bakar dan Umar ibn al Khattab. Tidak seorang pun di antara mereka yang mengangkat pandangan kepada Rasulullah SAW kecuali Abu Bakar dan Umar al Khattab. Kedua-duanya memandang baginda SAW dan Nabi SAW memandang mereka berdua. Mereka berdua tersenyum kepada baginda SAW, dan baginda juga tersenyum kepada mereka berdua".

Usamah ibn Syarik r.a berkata: "Aku mendatangi Rasulullah SAW ketika para sahabat berada di sekeliling baginda SAW. Aku lihat seakan-akan terdapat burung di atas kepala mereka".

Apabila Nabi Muhammad SAW berbicara, maka mereka yang duduk bersamanya akan menundukkan kepala mereka, seakan-akan terdapat burung di atas kepala mereka.

'Urwah ibn Mas'ud pernah menyaksikan betapa besar penghormatan dan pengagungan para sahabat r.a terhadap Rasulullah SAW ketika dia diutuskan oleh kaum Quraisy kepada Rasulullah SAW pada Tahun Perjanjian Hudaibiah.

Menurut Urwah, jika Nabi SAW berwuduk, air wuduknya menjadi rebutan para sahabat hingga mereka hampir berbunuh-bunuhan kerananya. Tidaklah baginda SAW berludah dan berkahak, melainkan mereka menadahnya dengan telapak tangan mereka, lalu menggosok-gosokkannya ke muka dan badan mereka.

Tiada sehelai rambut baginda SAW yang jatuh ke tanah, kecuali mereka berebut-rebut mengambilnya. Apabila baginda mengeluarkan suatu perintah, mereka segera melakukannya.

Apabila baginda berbicara, mereka merendahkan suara di hadapannya. Mereka tidak menajamkan pandangan mereka kepada baginda SAW kerana membesarkannya.

Ketika kembali kepada kaum Quraisy yang mengutusnya, 'Urwah ibn Mas'ud berkata: "Wahai bangsa Quraisy! Sesungguhnya aku pernah menemui Kisra (Raja Farsi) dalam kerajaannya dan aku juga pernah menemui Qaisar (Raja Rom) di dalam kerajaannya. Aku juga pernah melihat Najasyi (Raja Habsyah) di dalam kerajaannya. Demi Allah! Sesungguhnya aku tidak pernah melihat seorang raja pada suatu kaum seperti Muhammad SAW dengan para sahabatnya".

Dalam riwayat yang lain, dia berkata: "Tidak pernah sekali pun aku melihat seorang raja yang diagungkan oleh rakyatnya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW diagungkan oleh para sahabatnya. Sesungguhnya, aku telah melihat suatu kaum yang tidak akan menyerahkannya (Muhammad SAW) kepada musuh-musuhnya untuk selama-lamanya".

Lihatlah bagaimana para sahabat begitu mengagungkan Nabi Muhammad SAW dengan pelbagai kebesaran. Mereka tidak pernah dikatakan musyrik atau kafir kerana menyanjung baginda SAW. Mereka telah menjaga hak ketuhanan dan kerasulan dengan sempurna.

Bagaimana pula dengan kita? Adakah sirah para sahabat yang menjadi ikutan atau amalan jahiliah yang kita amalkan?

Menyempitkan perbicaraan mengenai perkara yang luas ini hanya akan menjauhkan umat manusia daripada Nabi SAW dan dari menghayati keindahan Islam itu sendiri.

Ini secara tidak langsung akan menjauhkan umat Islam dari roh Islam yang sebenar kerana Rasulullah SAW adalah lambang dan simbol kepada roh Islam yang sejati.

Ketandusan roh Islam dalam jiwa umat Islam akan melahirkan umat Islam yang lemah, lesu dan mudah diperkotak-katikkan oleh agenda musuh-musuh Islam.

Perang Hamra'ul Asad

SELEPAS pulang dari Perang Uhud, Rasulullah SAW tidak tenang dan tenteram kerana selalu terbayang dalam fikiran baginda tentang gerak geri pihak Quraisy.

Dalam diam-diam, baginda selalu memerhatikan segala pergerakan pihak Quraisy yang baru sahaja kembali dari Uhud. Baginda risau sekiranya pihak Quraisy akan berpatah balik menyerang Madinah buat kali yang kedua dalam tempoh yang sama.

Oleh yang demikian, baginda terfikir untuk membuat operasi memburu pihak Quraisy. Pada masa yang sama, baginda dan pengikut-pengikutnya sedang menderita dalam kesakitan disebabkan oleh luka-luka parah akibat daripada Perang Uhud yang baru berlaku.

Dalam pada itu, baginda mendengar khabar bahawa tentera Quraisy dalam perjalanan menuju ke ar-Rauha dan dalam perundingan hendak menuju ke Madinah untuk menghancurkan kaum Muslimin terutamanya baginda sendiri.

Tentera Quraisy pada masa itu di bawah pimpinan Abu Sufyan. Beliau berpendapat bahawa lebih baik mereka kembali menyerbu dan menyerang kota Madinah serta menghancurkan kaum Muslimin.

Jika tidak, Rasulullah dan para pengikutnya yang mempunyai kekuatan yang lebih besar akan membinasakan mereka. Pendapat Abu Sufyan itu pada mulanya cukup mempengaruhi orang-orang kafir Quraisy. Walaupun ada yang tidak bersetuju, mereka tidak berani bersuara.

Pada keesokan harinya iaitu pada hari Ahad 16 Syawal, selepas selesai mengerjakan solat subuh, Rasulullah telah memerintahkan sahabatnya Bilal supaya memanggil kaum-kaumnya yang baru pulang dari Perang Uhud supaya bersiap sedia untuk mengejar tentera Quraisy.

Rasulullah sendiri bersiap sedia dengan pakaian perang seperti biasa, dan bendera Muslimin diserahkan kepada Ali bin Abi Talib untuk dibawa bersama.

Angkatan tentera Muslimin mula berjalan kaki keluar dari Madinah walaupun sebahagian di antara mereka masih menderita akibat luka semasa dalam Perang Uhud.

Akhirnya sampailah tentera Muslimin ke Hamra'ul-Asad yang jauhnya kira-kira 12 kilometer dari kota Madinah.

Tentera Muslimin sangat patuh kepada seruan Rasulullah meskipun pada masa itu mereka masih dalam keadaan sangat lelah dan keletihan, bahkan ada pula yang menderita akibat luka-luka.

Sebelum baginda berangkat menentang tentera Quraisy, terlebih dahulu baginda mengutuskan tiga orang sahabat daripada kabilah Islam ke tempat yang akan dituju oleh baginda untuk menyelidiki keadaan yang sebenar.

Ali bin Abi Talib pun kembali, dengan melaporkan bahawa tentera Musyrikin hanya menaiki unta manakala kuda-kuda perang hanya sebagai pengiring sahaja.

Tahulah Rasulullah bahawa tentera musuh sudah kembali pulang ke Mekah. Walau bagaimanapun, Rasulullah tetap menyuruh para sahabat supaya berjaga-jaga.

Mereka mengawasi musuh dengan membakar unggun-unggun api yang banyak. Mereka menunggu selama tiga hari.

Pada hari ketiga, barulah mereka yakin bahawa tentera musuh telah bergerak pulang ke Mekah. Kemudian Rasulullah dan para sahabat pun pulang ke Madinah dengan rasa lega dan penuh kesyukuran.

Kemudian turunlah ayat 172-173 surah ali-'Imran yang memuji tindakan dan kesabaran tentera Muslimin.

nota : PETIKAN daripada buku 366 Kisah daripada Al-Quran terbitan Edusystem Sdn. Bhd.

Setiap Hari Baca Al-quran

Susunan SITI AINIZA KAMSARI

Al-Quran adalah kitab yang penuh hikmah dan petunjuk untuk seluruh umat manusia. Ia juga adalah mukjizat yang dijamin terpelihara sehingga hari kiamat.

"Keajaibannya tidak pernah berakhir dan sangat sesuai untuk segala tempat dan waktu," demikian kata seorang bekas diplomat Jerman, Dr. Murad Willfried Hofmann.

Justeru, Hofmann, 79, tidak pernah berhenti membaca al-Quran kerana baginya kitab suci itu selalu memberikannya jawapan-jawapan yang sempurna.

Beliau adalah pemenang Anugerah Personaliti Islam Terbaik Tahun 2009 yang disampaikan di Majlis Penghargaan Kitab Suci al-Quran Antarabangsa Dubai (DIHQA) tahun lalu.

Bagi Hofmann anugerah yang diterima itu adalah penghargaan dan penghormatan yang sangat tinggi bagi dirinya dan seluruh Muslim di Eropah dan dunia Barat.

"Ini merupakan isyarat baik bagi lebih 30 juta umat Islam di Eropah. Hal seperti ini membuktikan bahwa Muslim di seluruh dunia adalah satu bangsa," katanya mengenai anugerah yang diterima pada 10 September 2009 itu.

Hofmann dilahirkan dalam keluarga katolik di Aschaffenburg Jerman pada tahun 1931. Setelah lulus dari Union College di New York, beliau melanjutkan pengajiannya di Universiti Munich, Jerman sehingga ke tahap doktor falsafah dalam bidang undang- undang pada tahun 1957. Ini diikuti pada tahun 1960, Hofmann mendapat gelaran LL.M dari Universiti Harvard.

Dalam aspek kerjaya terutamanya dari tahun 1983 hingga 1987 beliau merupakan Pengarah Informasi Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara (NATO) di Brussel, Belgium.

Ini diikuti sebagai Duta Besar Jerman di Algeria pada tahun 1987 dan pada tahun 1990 beliau berpindah ke Maghribi sebagai Duta Besar Jerman untuk tempoh empat tahun.

Buat pertama kali hatinya tersentuh terhadap Islam ketika bertugas sebagai atase di kedutaan Jerman di Algeria pada tahun 1961. Ketika itu sedang berlaku perang gerila antara tentera Perancis dengan tentera Algeria, Algerian National Front (ANF) yang berjuang untuk kemerdekaan negara itu.

Beliau menyaksikan sendiri kekejaman dan pembantaian massa yang dialami oleh rakyat Algeria.

Menurutnya, setiap hari hampir berpuluh penduduk dibunuh dari jarak dekat, hanya kerana mereka berbangsa Arab atau kerana berbicara mengenai tuntutan kemerdekaan.

"Saya menyaksikan kesabaran dan ketabahan penduduk Algeria yang menghadapi penderitaan yang sangat ekstrem. Kepatuhan mereka yang tinggi selama bulan Ramadan, keyakinan diri bahwa mereka pasti merdeka dan juga rasa perikemanusiaan mereka di tengah penderitaan yang dialaminya sendiri.

"Saya selalu penasaran bagaimana penduduk Algeria masih begitu disiplin, meskipun mereka menderita lalu saya temui bahawa agama merekalah, iaitu Islam yang menjadikan mereka kuat seperti itu.

"Kerana itu, saya lantas membaca kitab suci mereka, al-Quran yang sehingga kini saya tidak pernah berhenti membacanya," tambah Hofmann.

Pertanyaan lain yang selalu bermain difikirannya, bagaimana tuhan berkomunikasi dengan manusia bagi membolehkan manusia itu dapat dibimbing oleh-Nya.

Ini membuat beliau mengakui perlu adanya wahyu. Tetapi manakah yang lebih benar, kitab suci Yahudi, Kristian atau Islam?

Lalu yang dipilih dengan tepat oleh Hofmann adalah wahyu Islam berupa kata-kata Allah yang terkandung dalam kitab suci al-Quran.

"Ini kerana seorang Muslim yang hidup di dunia ini tanpa perlu ada pendita dan tanpa hierarki keagamaan. Ketika berdoa, mereka tidak berdoa melalui sesiapa kecuali dirinya sendiri bersemuka terus kepada tuhan sebagai seorang umat yang benar-benar bebas untuk berhubung terus dengan tuhan.

"Dan ini adalah agama yang bebas dari misteri," katanya yang memeluk Islam pada 25 September 1980.

Syeikh Abdul Fattah Al-qadhi

Oleh KHAIRUL ANUAR MOHAMAD

BELIAU ialah seorang ulama yang banyak menghasilkan kitab Qiraat yang tinggi mutunya dan dijadikan modul dalam pembelajaran Qiraat, Rasm dan Ulum al-Quran di peringkat diploma dan universiti. Syeikh Abdul Fattah Ibn Abdul Ghani al-Qadhi lahir di kota Damanhur, Mesir pada 1325 Hijrah bersamaan 1907 Masihi.

Menghafaz al-Quran di kampungnya Damanhur melalui didikan gurunya Syeikh 'Iyad dan menekuni ilmu Qiraat daripada beberapa guru yang terkenal ketika itu seperti Syeikh Mahmud Muhammad Ghazal, Syeikh Mahmud Muhammad Nasaruddin, al-Allamah Syeikh Humam Qutb.

Di peringkat universiti, Syeikh Abdul Fattah al-Qadhi berkesempatan mendalami pelbagai ilmu Syariah daripada guru-guru yang hebat antaranya; mendalami ilmu Tafsir dari Syeikh Muhammad Tajuddin, ilmu Hadis daripada Syeikh Hasan al-Syarif, Tauhid daripada Syeikh Amin Mahmud Surur, Feqh Syafei daripada Syeikh Mahmud Abdul al-Daim. Beliau juga adalah murid kepada Syeikh Mahmud Syaltut yang merupakan Syeikh al-Azhar ketika itu.

Melihat kepada penguasaannya dalam banyak ilmu syariah terutamanya dalam bidang Qiraat, Syeikh Abdul Fattah al-Qadhi telah memegang beberapa jawatan penting di bawah penyeliaan Universiti al-Azhar. Beliau dilantik sebagai ketua lajnah tashih mushaf yang diselia Universiti al-Azhar.

Selain itu beliau juga adalah khatib di Masjid al-Arif billah al-Imam Abdul Wahab al-Sya'rani di Kaherah di samping ahli jawatankuasa perujian untuk memilih qari untuk bacaan di radio Mesir.

Permulaan 1970-an, di Madinah al-Munawwarah, Syeikh Ibrahim Akhdar yang memiliki suara menarik dan selalu dijemput membaca al-Quran di pembukaan majlis rasmi telah membaca al-Quran mengikut Qiraat Hamzah tanpa membaca basmalah antara dua surah.

Majlis tersebut yang dihadiri ramai ulama antaranya; Samahah Syeikh Ibnu Baz rahmatullah alaih telah membuat teguran secara terbuka supaya Syeikh Akhdar membaca basmalah.

Selepas bacaannya, Syeikh Ibrahim Akhdar menjelaskan bahawa beliau membaca dengan Qiraat Hamzah di mana manhajnya tidak membaca basmalah antara dua surah dan ia juga adalah Qiraat mutawatirah.

Ekoran daripada itu timbul pengesyoran kepada pihak Syeikh Ibnu Baz yang merupakan Rektor Universiti Islam Madinah ketika itu untuk menubuh Fakulti Quran.

Tindakan segera telah diambil Syeikh Ibnu Baz dengan mengarah supaya membawakan kepadanya orang yang paling alim dalam ilmu Qiraat di dunia ketika itu. Lalu dibawakan kepadanya al-Allamah Syeikh Abdul Fattah al-Qadhi.

Syeikh Abdul Fattah Qadhi telah menubuh Fakulti Quran, Universiti Islam Madinah. Beliau bertanggungjawab menyediakan modul pengajian Qiraat, Rasm, Dabt dan fawasil.

Beberapa penulisannya menjadi modul kepada pelajar antaranya kitab dalam ilmu fawasil yang dikarang dalam bentuk nadham al-Faraid al-Hisan, kitab al-Wafi yang merupakan syarah kepada matn Syatibiyyah.

Semasa penulis menuntut di Fakulti Quran di awal 1990-an, guru-guru yang mengajar Qiraat ketika itu kebanyakannya ulama dari Mesir, jika terdapat kekeliruan ketika sesi pengajaran qiraat amali, mereka akan merujuk kitab Budur al-Zahirah karangan Syeikh Abdul Fattah al-Qadhi.

Syeikh Abdul Fattah al-Qadhi meninggal dunia pada tahun 1402 hijrah bersamaan 1982 Masihi di Mesir. Walaupun beliau telah berlalu pergi namun beliau meninggal sejumlah karya yang terus dijadikan rujukan sehingga ke hari ini.

Selain itu beliau juga meninggal sebilangan murid yang hebat antaranya; Syeikh Dr. Ali Huzaifi, imam Masjid Nabi, Syeikh Dr. Abdul Aziz al-Qari, mantan ketua lajnah Tashih Quran Percetakan Malik Fahd, Syeikh Qurra Masjid Nabi Syeikh Ibrahim Akhdar dan ramai lagi yang talaqqi Quran dan Qiraat di negerinya, Mesir seperti Syeikh Abdul Basit Abdul Samad, Syeikh Mustafa Ismail.

Sheikh Abdul Basit Qari Tersohor

Oleh: KHAIRUL ANUAR MOHAMAD

Sheikh Abdul Basit Abdul Samad
TOKOH seni lagu Quran ini memang terkenal di seantero dunia Islam. Beliau amat berpengaruh di kalangan pembaca al-Quran era selepasnya. Rakaman 30 juzuk al-Quran masih lagi dialunkan. Individu yang dimaksudkan ialah Sheikh Abdul Basit Abdul Samad.

Anak kelahiran Mesir pada tahun 1927 mendapat pendidikan al-Quran dan berjaya menghafalnya pada usia 10 tahun melalui gurunya Sheikh Amer.

Bakat dan kepintaran Sheikh Abdul Basit menarik perhatian Sheikh Amer. Dalam sesi pengajarannya, Sheikh Amer amat mengambil berat tentang makhraj huruf, waqf ibtida dan alunan suara yang bersesuaian dengan ayat. Mengikut firasatnya, Sheikh Abdul Basit mempunyai masa depan yang gemilang bersama al-Quran.

Bagi melengkapkan lagi ilmu al-Quran, Sheikh Abdul Basit mengikuti kelas tajwid, qiraat dan ulum al-Quran daripada Sheikh Muhammad Salem Hamadah.

Semasa talaqqi qiraat, beliau telah menghafaz Matn Syatibiyyah. Hobinya membaca al-Quran secara tarannum di sepanjang hari telah menjadikan beliau terkenal di kampungnya.

Banyak pihak meminta Syeikh Abdul Basit membaca al-Quran dalam majlis. Namanya melonjak naik di kalangan masyarakat dan terkenal dengan cepat.

Pada tahun 1950, Sheikh Abdul Basit menghadiri satu majlis di Kaherah yang dihadiri Qurra terkenal seperti Sheikh Abdul Fattah Sha'sha', Sheikh Mustafa Ismail, Sheikh Abdul Azeem Zahir di Masjid Sayyidah Nafesah.

Kesemua Qurra ini adalah idola Sheikh Abdul Basit. Setelah beberapa ketika, saudaranya meminta penganjur memberi masa 10 minit kepada Sheikh Abdul Basit memperdengarkan bacaannya.

Ruang solat di Masjid Sayyidah Nafesah penuh sesak dengan pendengar yang setia menunggu bacaan qari yang terkenal. Selepas mendapat keizinan, Sheikh Abdul Basit mula mengalunkan bacaan surah al-Ahzab dengan suaranya yang lunak dan menarik.

Minit-minit awalnya, seluruh pendengar senyap sunyi dengan memberi perhatian kepada bacaannya. Beberapa ketika, kesunyian bertukar dengar laungan takbir dan doa untuk beliau.

Masa yang diberi kepadanya yang pada awalnya 10 minit dilanjutkan.

Ekoran itu, nama Sheikh Abdul Basit terkenal di Mesir. Kehebatan suaranya membaca al-Quran mendapat tawaran Radio Mesir melalui keizinan guru al-Quran terkenal ketika itu Sheikh Ali Dabba'. Pengaruhnya amat kuat, sehingga diceritakan ramai yang mula membeli radio semata-mata hendak mendengar bacaan Sheikh Abdul Basit.

Sheikh Abdul Basit menjadi qari rasmi di Masjid Imam Syafie selama 15 tahun. Kemudian berpindah ke Masjid Husein ekoran kematian qarinya Sheikh Mahmud Ali al-Banna.

Beliau bertugas di Masjid Husein selama tiga tahun dan bacaan terakhirnya adalah pada 18 November 1988.

Antara jutaan peminatnya adalah Sheikh Mahmud Sayyid Tantawi iaitu bekas Sheikh al-Azhar.

Menceritakan hubungan dan kekagumannya terhadap Sheikh Abdul Basit, Tantawi berkata: "Semasa saya masih lagi pelajar, saya selalu bersama radio pada hari sabtu untuk mendengar bacaan Sheikh Abdul Basit. Dan hari tersebut dianggap sebagai 'hari raya' bagi kami.

"Kemudian Allah SWT mentakdirkan kami menjadi sahabat dan beliau seorang yang mempunyai banyak maklumat. Secara jelasnya beliau guru yang hebat dalam tajwid dan makhraj, raut wajahnya ceria, suka kepada kebajikan dan memiliki karakter yang menarik."

Selepas menjadi khadam al-Quran dan berkhidmat untuknya, Sheikh Abdul Basit meninggal dunia pada 30 November 1988 pada usia 62 tahun

Mata Air Salsabil

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMED AL-BAKRI

SELEPAS Allah SWT menyebut tentang makanan penghuni syurga dan pakaian mereka, maka Allah SWT menambahkan pula gambaran tentang tempat tinggal serta minuman mereka, bekas minuman dan pelayan-pelayannya. Lalu Allah SWT mengulang sekali lagi perbincangan tentang pakaian mahal dan perhiasan yang diberikan kepada mereka.

Kemudian Allah SWT menunjukkan semua ini sebagai balasan terhadap mereka yang melakukan amal kebajikan dan pembersihan yang dilakukan terhadap diri mereka dalam bentuk akhlak yang terpuji dan budi pekerti yang baik.

Firman Allah SWT: Dan Diedarkan kepada mereka bejana-bejana daripada perak dan piala-piala yang bening laksana kaca. (iaitu) kaca-kaca (yang terbuat) dari perak yang Telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. (al-Insaan: 15-16)

Al-Maraghi berkata: Pelayan-pelayan menyajikan gelas-gelas minuman dan piala-piala daripada perak kepada mereka. Pelayan-pelayan yang menyajikan minuman tersebut kepada mereka, telah menurut kadar keperluan dan kesegaran.

Yang demikian akan lebih terasa nikmat dan ringan buat mereka kerana bekas-bekas itu tidak terlalu penuh hingga melimpah dan tidak pula kurang hingga bergoncang. Bekas-bekas minuman penghuni syurga itu dibuat daripada perak yang putih sejernih kaca sehingga apa yang ada di dalamnya jelas kelihatan dari luar.

Ibnu Kathir berkata: Mereka dikelilingi oleh pembantu-pembantu dengan membawa bejana makanan yang dibuat daripada perak dan juga gelas-gelas minuman.

Sayid Qutub berkata: Mereka diedarkan dengan minuman-minuman di dalam bejana-bejana dan gelas-gelas perak yang nipis seperti kaca yang belum pernah dilihat pada bejana perak di dunia. Gelas-gelas itu dibentuk dengan ukuran-ukuran yang memberi keindahan dan kenikmatan.

Firman Allah SWT: Di dalam syurga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah zanjabil. (al-Insaan: 16)

Al-Maraghi berkata: Di dalam syurga orang yang berbakti itu meminum arak yang dicampur dengan zanjabil. Mereka begitu menyukai dan menyenangi minuman itu.

Ibnu Kathir berkata: Maksudnya, orang-orang yang melakukan kebaikan juga akan diberi minum dengan gelas-gelas yang mana kadang-kadang mereka diberi minum minuman yang dicampur dengan kapur yang dingin dan pada saat lain diberi minuman yang bercampur dengan zanjabil yang panas supaya ada keseimbangan bagi mereka.

Sayid Qutub berkata: Minuman-minuman itu kadang-kadang dicampur dengan zanjabil dan kadang-kadang dicampur dengan haruman kapur.

Firman Allah SWT: (yang didatangkan dari) sebuah mata air syurga yang dinamakan salsabil. (al-Insaan: 18)

Ibnu Arabi berkata: Aku belum pernah mendengar Salsabil kecuali di dalam al-Quran. Seolah-olah sumber itu dinamakan Salsabil kerana jernih dan mudahnya mengalir dikerongkong.

Hasan ibnu Sabit berkata: Mereka memberi minum arak yang bercampur arak bersih yang penuh nikmat kepada orang yang pada mereka terdapat kilauan.

Muqatil berkata: Ia adalah sumber yang airnya mengalir kepada mereka di majlis-majlis mereka seperti yang mereka suka.

Ibnu Kathir berkata: Zanjabil ini merupakan sebuah mata air di syurga yang bernama Salsabila.

Ikrimah berkata: Ia merupakan nama sumber air di syurga.

Mujahid mengatakan: Disebut demikian kerana alirannya yang lembut dan tajam.

Sayid Qutub berkata: Minuman-minuman itu juga dipenuhkan di dalam gelas-gelas dari sebuah mata air yang sentiasa mengalir bernama Salsabil yang amat cita rasa.

Firman Allah SWT: Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka, mutiara yang bertaburan. (al-Insaan: 19)

Al-Maraghi berkata: Para penghuni syurga itu dikelilingi oleh para pelayan yang cekap. Para pelayan itu terdiri daripada kalangan yang muda, menarik dan menyenangkan. Mereka tidak tua, tidak beruban dan badan mereka tidak penat untuk memberikan layanan. Mereka umpama permata-permata yang bertebaran.

Permata-permata yang bertebaran itu lebih indah daripada permata-permata yang diikat. Apabila para penghuni syurga melihat mereka akan dikhayalkan dengan keindahan warna, kecerahan wajah dan kecekapan mereka ketika melayani setiap keperluan tuan-tuan mereka. Bertebarannya mereka bererti mereka itu segera memberi layanan.

Sayid Qutub berkata: Yang menambahkan kenikmatan ialah pelayan-pelayan yang menghidangkan gelas-gelas minuman itu adalah terdiri daripada pemuda-pemuda remaja yang berwajah tampan, yang kekal muda, tidak dimakan zaman dan dilusuhkan usia. Mereka selama-lamanya muda belia dan berseri-seri serta mereka berada di sana sini di dalam syurga seolah-olah mutiara yang bertaburan.

DOA MENGHADAPI PEPERIKSAAN

Doa agar dikurniakan kefahaman yang baik dan ingatan yang sempurna sewaktu menelaah matapelajaran:

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا فَهْمَ النَّبِيِّينَ وَحِفْظَ المُرْسَلِينَ وإلْهَامَ المَلاَئِكَةِ المُقَرَّبِينَ فِي عَافِيَةٍ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

“Wahai Tuhanku, kurniakanlah kami kefahaman para Nabi dan hafazan para Rasul, serta ilham daripada para Malaikat yang hampir dengan-Mu, kurniakanlah kami kesihatan wahai Tuhan yang Maha Pengasih.”
Doa sebelum masuk ke dalam kelas atau dewan peperiksaan:
وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدا
“Ya Allah, persiapkanlah kami akan urusan kami dengan petunjuk-Mu.”
Doa apabila terlupa ketika menjawab soalan:

سُبْحَانَ مَن لاَّ يَنَامُ وَلاَ يَسْهُو. اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مَا نَسِيتُ
“Maha Suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Wahai Tuhanku, ingatkanlah daku apa-apa yang kulupa.”
Doa memohon kejayaan cemerlang:

اللَّهُمَّ إني أسْألُكَ الفَوْزَ عِنْدَ القَضَاءِ وَمَنَازِلَ الشُهَدآءِ وَعَيْشَ السُّعَدآءِ وَالنَّصْرُ عَلَى الأعْدآءِ

“Ya Allah, kami memohon daripada-Mu kejayaan dalam setiap ketentuan, tempat para syuhada’, dan kehidupan mereka yang bahagia serta kemenangan ke atas musuh.”