Sahabat Ilmu

Isnin, 26 Oktober 2009

Dr. Yusof Al-Qardawi, Ulama' Yang Berwibawa

1. Kelahiran dan Kelayakan.

Lahir di salah sebuah perkampungan Safat Turab Markaz Mahallah Kubra Muhafazah Gharbiah Republik Arab Mesir pada 9 September tahun 1926M. Merupakan seorang anak yatim. Beliau dipelihara oleh bapa saudaranya dan dibawa kepada salah seubah kelas dari kader-kader kampung. Beliau adalalah seorang budak yang memahami dan cerdik. Sempurna menghafaz al quran Al Karim dan mendalami(mahir) hukum-hukum tajuwid sedangkan ketika umurnya belum menjangkau 10 tahun. Masyarakat kampung mengutamakan beliau untuk menjadi imam dalam sembahyang khususnya waktu solat Subuh, dan jarang sekali dari mereka yang tidak menangis dibelakangnya ketika itu.

Kemudian beliau menghabiskan pelajaran rendah dan menengahnya di Maahad Azhari. Beliau adalah penuntut terbaik. Bukti kecemerlangannya terpancar sejak kecil lagi sehingga beliau digelar Al A'lamah pada tahap 4 rendah. Kedudukan sijil menengahnya pula adalah yang kedua terbaik di seluruh Mesir. Beliau seterusnya meneruskan pengajian dalam kuliah Usuluddin di Universiti Al Azhar, dari situ beliau mendapat ijazah tertinggi pada tahun 1952-1953. Beliau adalah penuntut terbaik dari jumlah semua 180 orang. Kemudian memperolehi ijazah Alamiah dan diploma pendidikan dari kuliah bahasa Arab 1954 dengan kedudukannya di tempat pertama dari jumlah mereka 500 orang pelajar.

Pada tahun 1958 beliau berjaya mendapat diploma maahad pengajian bahasa arab tertinggi dalam bahasa dan sastera. Tahun 1960 beliau berjaya mendapat pengajian tertinggi yang menyamai Master degree dalam jabatan ulum quran dan sunnah kuliah usullddin. 1973 beliau mendapat gelaran Doktor falsafah dengan pangkat cemerlang bersama Syaraf ula dalam kuliah yang sama. Tajuk risalahnya ialah mengenai zakat dan kesannya dalam menyelesaikan keadaan gejala sosial. Beliau terlewat mendapat ijazah ini akibat dari keadaan politik mesir.

2. Pekerjaan Rasmi.

Tugas yang biasa baginya ialah dengan berkhutbah dan menjadi tenaga pengajar di Masjid, kemudian menjadi Musyrif Maahad bagi imam-imam naungan di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Mesir (Auqaf). Seterusnya beliau ditukarkan ke pejabat umum bagi thaqafah Islamiah di Al Azhar Syarif untuk menyelaraskan sistem percetakannya dan konsep amal di pejabat kesenian bagi pentadbiran dakwah dan pertunjuk (Irshad).

Pada tahun 1961M, beliau dipinjamkan ke Maahad menengah agama. Di sana beliau membangunkannya dengan metod kombinasi manhaj turasi dan moden. Tahun 1973, kuliah tarbiah bagi banin dan banat dibangunkan sebagai asas Universiti Qatar lalu beliau dipindahkan ke situ untuk mengasaskan jabatan agama pengajian Islam dan mengetuainya. Tahun 1977, beliau mengetuai pengasasan kuliah syariah dan pengajian Islam di Universiti Qatar. Beliau tetap di situ sebagai rektornya hingga akhir tahun 1990. Beliau juga menjadi mudir dan pengasas pengkajian sunnah dan sirah Nabawiah Universiti Qatar dan masih lagi di bawah pentadbiranya hingga hari ini. Beliau pernah dipinjamkan dari daulah Qatar ke Republik Algeria pada tahun 1990/91 untuk mengetuai majlis-malis keilmuan bagi universiti dan maahad Islam, kemudian beliau kembali ke Qatar sebagai mudir bagi markaz pengkajian sunnah dan sirah.

3. Usaha Dan Aktivitinya Dalam Khidmat Islam.

Ustaz Syiekh Dr. Yusuf Qardawi salah sorang ulama Islam yang berketrampilan masa kini dalam keilmuan idea dakwah pentarbiahan dan jihad dalam dunia Islam seluruhnya timur dan barat. Jarang sekali wujud seorang muslim kini melainkan pasti akan bertemu dengannya samada diarena pembacaan, kitab risalah,maqalah, fatwa, atau muhadaroh, khutbah pengajian, hadith, jawapan dijami` atau jamiah, nadi atau penyiaran, tv dan keset serta seumpamanya. Aktivitinya tidak terhad kepada khidmat Islam sahaja disatu segi atau bidang tertentu bahkan luas dari itu dan berbagai bidangnya di setiap lapangan terdapat alamat kewujudanya.

4. 10 Bidang Yang Terpenting Yang Diceburi Oleh Beliau.

1. Penulisan Ilmiah.
2. Feqah dan Fatwa.
3. Dakwah dan Taujih.
4. Forum dan Simposium.
5. Perekonomian Islam.
6. Lawatan dan Muhadharat.
7. Aktiviti Kemasyarakatan.
8. Tarsyid dan Sohwah.
9. Aktiviti Haraki dan Jihad.
10. Pengelibatan di dalam keahlian intitusi intitusi dan badan rasmi.

5. Bidang penulisan ilmiah.

Penulisan dan karangan merupakan antara bidang yang paling teserlah pada diri beliau. Beliau merupakan orang yang alim dalam karangan dan muhaqiq,sepetimana yang disifatkan oleh Al A`llamah Abu Hasan AnNadawi di dalam kitabnya Rasail Al I`lam. Tulisan beliau juga disifatkan oleh Al A`llamah Syiekh Abdul Aziz bin Baz sebagai tulisan yang mempunyai pengaruh di dalam dunia Islam.

Melihat hasil tulisan karangan dan pengkajian beliau dapat meyakinkan bahawa beliau adalah seorang penulis dan pemikir yang sebenar. Tidak berulang-ulang tulisannya dan mempunyai ciri penulisan tersendiri mempunyai tajuk-tajuk penulisan yang terkandung sesuatu yang baru di dalamnya seperti pembetulan pemahaman keaslian fikr menjelasksn kekaburan mendetailkan ringkasan menjawab keraguan dan kesangsian yang di lontarkan serta keteterangan falsafah.

Beliau telah menulis di dalam pelbagai bidang thaqafah Islam yang mana bilangan menjangkau ratusan.dan ianya dibaca oleh para cendiakwan dunia Islam dengan pelbagai riaksi dan sambutan. Jesteru itu tulisan beliau dicetak di dalam bahasa Arab beberapa kali dan sebahagian besarnya diterjemah ke bahasa tempatan dunia Islam. Jika ditinjau di negara-negara Islam didapati kitab beliau di sana samada di dalam bahasa arab atau di dalam bahasa tempatan.

Terdapat beberapa keistimewaan di dalam tulisan beliau di antaranya adalah seperti berikut:

1. Tulisan beliau secara asas bersandarkan turath ilmu Islam yang berpegang quraan dan sunnah metodologi salaffussaleh tetapi tidak mengabaikan perkembangan zaman moden menghimpunkan di antara keaslian turath dan perkembangan semasa dengan cara sebenar.

2. Mnghimpunkan antara penyaringan ilmi dan penelitian fikr dan taujih islahi.

3. Membebaskan daripada taqlid dan taasub mazhab sepertimana membebaskan dari mengikut pemikiran mazhab-mazhab yang diambil dari barat mahupun timur.

4. Uslub tulisan beliau di kenali sebagai uslub yang mudah mumtani` iaitu uslub ahli sastera yang mahir lagi unggul.

5. Tulisan yang berbentuk sederhana tidak melampau dan tidak pula sebaliknya.

6. Berdiri teguh dalam mengahadapi serangan dakwaan yang meruntuhkan yang datang dari luar dan dawaan pemalsuan dan pembelotan dari dalam dan beriltizam dengan Islam yang sebenar seta menafikan pelmalsuan yang melampau dan penakwilan yang jahil.

Disamping itu juga beliau berkerjasama di dalam menyusun buku bagi pihak kementerian pendidikan di negara Qatar dan Maahad agama khas yang jumlahnya melebihi dua puluh dan ia diperakui oleh kementeriannya Penyusunan tersebut mencakupi selivers bagi mata pelajaran Tafsir, Hadis, Akhlak, Tauhid, Fekah dan Kemasyarakatan Islam pengkajian Islam Falsafah dan Akhlak.

6. Feqah dan Fatwa.

Di antara usahanya yang terserlah ialah usaha beliau di dalam bidang fekah dan fatwa. Beliau tidak menyampaikan ceramah atau dilihat di dalam mu`tamar atau nadwah melainkan beliau dihujani soalan-soalan yang pelbagai mengenai Islam untuk dijawab dan jawapan yang diberi diterima pakai oleh orang ramai yang terdiri daripada cendiakiawan muslimin yang mana jawapan tersebut bercirikan tiori ilmiah dan begitu rasional untuk diterima pakai.

Beliau juga merupakan tempat rujuk yang dipercayai dikalangan muslimin di dunia Islam mahupun di luar dunia Islam. Hal ini dapat diketahui melalui surat-surat yang begitu banyak menghujani beliau dan juga permohonan fatawa yang sampai kepadanya sehinggakan beliau menyatakan tidak mampu untuk menjawab keseluruhanya. Selain dari menjawab secara langsung beliau kadangkala selalu menjawab segala persoalan atau fatwa melalui telefon ditambah pula siaran khas atau rancangan tetap yang di selenggarakan Radio dan TV Qatar bagi menjawab soalan soalan para pendengar dan penonton.

Metod fatwa beliau telah diterangkan di dalam pendahuluan bukunya Fatwa Mua`sarah.

7. Dakwah dan Taujih.

Melalui minbar masjid dengan berkhutbah dan mengajar, beliau menyampaikan dakwah.Semasa beliau masih
menuntut di kuliah usuluddin beliau berkhutbah di Masjid Al Toha di Mahallah Kubra salah satu bandar yang terkenal masjid tersebut di sebut sebagai masjid Syeikh Yusuf. Beliau telah mengimamkan ribuan makmum di dalam solat Jumaat.

Setelah beliau keluar dari penjara pada tahun 1956 beliau telah dipanggil Kementerian Auqaf setelah tamat peperangan Suez untuk berkhutbah di masjid Zamalik di Kaherah. Beliau telah mengimamkan ribuan makmum sehinggakan beliau dilarang untuk berkhutbah di zaman Abdul Nasir Presiden Mesir yang kedua.

Ketika dipinjamkan ke Qatar pada tahun 1961 beliau menjadikan masjid sebagai wasilah bagi menyebarkan dakwah. Beliau berceramah dan mengajar dan berfatwa sehingga hari ini. Beliau menyampaikan Khutbah Jumaat di Masjid Umar bin Khattab yang disiarkan secara langsung melalui TV negara Qatar. Begitu juga khutbah di dua hari raya, Aidilfitri dan Adha. Di dalam media massa pula beliau menyampaikan dakwah seperti mengajar di tv dan radio Qatar. Sebagai contohnya beliau mengajar Hadis dan Tafsir di dalam rancangan Nur dan Hidayah,Huda Al Islam di setiap petang jumaat rancangan ini ditonton juga oleh penonton luar dari negara Qatar seperti Bahrin, Imarat dan Saudi. Terbaru pula beliau menceburi di dalam dakwah melalui tv setelit yang mana rancangan yang paling popular Syariah Wal Hayah yang dapat diikuti melalui Chanel Al Jazirah.

Manakala makalah dan kajian Ilmiah beliau di cetak dan disebarkan melalui majalah Al Azhar, Nur Islam, Minbar Islam, Dakwah, Sya`ab, Ahram, Afaq Arabi, Liwa Islami, di Mesir. Hadhorah Islam di Damsyik, Alwa`yu Islami, Al Arabi, Almujtama` di Kuwait, Alsyihab di Berut, Al Baa`th di India, Manar Islami di Abu Dhabi.

Manakala di media elektronik pula terdapat Laman Web Yusuf Qardhawi dan beberapa kajian beliau telah di CD kan seperti Feqah dan Fatwa, Akhlak dan Tazkiah.

8. Mu`tamarat dan Nadawat.

Di dalam beberapa Mutamar di peringkat antarabangsa yang telah diadakan telah menyaksikan kehadiran beliau memberi kesan dan kejayaan.terhadap mu`tamar tersebut.
Di antara mu`tamar yang telah beliau sertai:

1. Mu`tamar Iktisad Islami Sedunia yang pertama di bawah tajaan Universiti Malik Abduk Aziz di Makkah Al Mukarramah.

2. Mu`tamar Taujih Al Da`wah Wa I`dad Dua`h Sedunia yang pertama di bawah Ria`ayah Universiti Islam di Madinah.

3. Muktamar Feqah Islam Sedunia yang pertama yang diadakan di Riadh, dan banyak lagi.

5. Bidang Ekonomi Islam.

Keterlibatan beliau di dalam ekonomi Islam samada dari segi tiori ataupun praktikal sudah begitu lama.

Dari segi tiori beliau telah mememberi penerangan kebanyakanya melalui muhadharat dan durus tentang ekonomi Islam dan beliau telah mengarang beberapa buah buku yang begitu masyhur di dunia Islam antaranya Feqh Zakat, masalah kemiskinan dan bagaimana Islam mengatasinya.

Keperhatinan beliau di dalam ekonomi Islam dapat dilihat di dalam pendahuluan bukunya yang bertajuk “Bai` Al Murabahah” menurutnya aku amat mengambil berat tentang ekonomi Islam adalah sebahagian keperhatinanku dengan syariat Islam dan menyeru kepada menggunakanya di dalam kehidupan harian dan menjadikannya sebagai alternatif kepada sistem ekonomi ciptaan maknusia.

Dengan usaha beliau ini lajnah bank pembangunan Islam telah memutuskan untuk memilih beliau bagi memenangi anugerah bank tersebut pada tahun 14 11 H di dalam ekonomi Islam di atas sumbangan beliau begitu banyak dalam bidang ini.

Begitu juga beliau pernah mendapat Anugerah Malik Faisal dengan kenyataan dalam pengajian Islam tahun 1413H. Tahun 1996 beliau mendapat Anugerah A'to Ilmi daripada Rektor Universiti Islam Antarabangasa Malaysia. Beliau juga mendapat anugerah dari Sultan Hasanah Bolkiah (sultan Brunai) pada tahun 1997 dalam Feqh Islami.

9. Di Antara Buku Karangan Beliau.

1. Feqh Wa Usuluh
2. Halal Wal Haram Fil Islam
3. Fatawa Al Muasirah 1.2.3
4. Ijtihad Fi Syariati Islam
5. Min Feqh Daulah Fi Islam
6. Fatawa baina Indhibat Wal tasib
7. Iqtisad Islam
8. Feqh Zakah
9. Fawaid Bunuk Hia Riba Haram
10. Bai` Murabahah Lil Amri Bil Syira
11. Musykilah Faqr Wakaifa A`lijuha Islam
12. Ulim Al Quraan Wa Sunnah
13. Sobr Fil Quran AlKarim
14. Aqlu Wal I`lmu Fil Quraan Al Karim
15. Kaifa Natamal Maal Quraan Al Azim
16. Kaifa Nataamal Maal Sunnah Nabawiah
17. Al A`qidah
18. Iman Wal Hayah
19. Wujud Allah
20. Haqiqatul Tauhid
21. Aliman Bil Qadar
22.Fiqh Daulah (Fiqh Kenegaraan)
dan banyak lagi.

Tiada ulasan: