Sahabat Ilmu

Selasa, 6 Oktober 2009

Ciri-Ciri Unggul Harakah Islamiyyah


Harakah Islamiah berbeza daripada gerakan-gerakan sekular yang lain. Perbezaan ini disebabkan wujudnya perbezaan matlamat dan tujuan, perbezaan manhaj, perbezaan neraca nilai dan perbezaan rujukan dalam menentukan semua perkara di atas.

Perkataan Islamiyyah yang dinisbahkan kepada harakah menggambarkan betapa intimnya gerakan tersebut dengan agama Islam. Matlamatnya merujuk kepada matlamat Islam diturunkan kepada manusia dan matlamat Allah menciptakan manusia. Manhajnya adalah manhaj sekelian nabi dan rasul yang disempurnakan oleh nabi Muhammad s.a.w, manhaj generasi sahabat dan salaf al-soleh yang diredai Allah. Wasilah, cara atau metodologi yang di gunakan terlebih dahulu dinilai berasaskan neraca Syarak dan petunjuk sunnah nabi s.a.w. Pemimpin mereka adalah pimpinan yang berhubung rapat dengan Allah dan rasulNya. Al-Quran dan al-Sunnah dibaca, difahami dan dijadikan panduan.

Takhtit

Oleh itu perencanaan gerakan Islam tidak sama dengan perencanaan parti sekular.

Neraca kekuatan gerakan Islam tidak diukur dengan kuantiti sahaja tetapi diukur dengan tersebar luasnya akhlak-akhlak imaniah dikalangan ahlinya, bertambah luas kejernihan dan kesucian hati, banyak memanfaatkan masa untuk beristighfar dan sentiasa memperbaharui taubat. Ketika matlamat keunggulan individu ini tercerna dalam arus harakah Islamiah ketika itu wujud tanda-tanda kemenangan sudah hampir.

Amirul Mukminin Abu Bakar al-Siddiq r.a. tidak akan membuat sesuatu polisi dalam sistem pemerintahan jika tidak ada nas yang menyuruhnya. Sehinggakan Umar al-Khattab r.a. terpaksa berulang kali meyakinkannya bahawa mengumpul al-Quran adalah satu tugas mulia yang amat diperlukan oleh generasi pewaris dan akhirnya barulah beliau meyakini sebagaimana keyakinan Umar.

Umar al-Khattab memahami Kemaslahatan Agama dan Ummah sebagai matlamat Syarak dan di atas neraca tersebut beliau tidak menjadikan tanah-tanah rampasan dalam peperangan sebagai harta Ghanimah yang dibahagikan, beliau mewajibkan zakat kepada penternak kuda dan memfatwakan sesiapa yang menceraikan isterinya dengan talak tiga dalam satu lafaz jatuh talak tiga demi memelihara maruah agama agar tidak dipermainkan oleh orang-orang yang jahil.

Amirul Mukminin Umar al-Khattab r.a. sentiasa berpesan kepada tentera-tenteranya yang berjihad di medan perang supaya sentiasa bertaubat sebelum berperang.

Abu Darda’ berkata: ” Wahai sekelian manusia, lakukan amal-amal soleh sebelum berperang kerana kamu berperang dengan amal-amal kamu”.

Fudhai bin Iyadz berkata kepada para mujahidin sebelum mereka berangkat: ”Hendaklah kamu bertaubat, kerana taubat dapat mempertahankan kamu daripada apa yang tidak boleh diselamatkan oleh pedang”.


Begitulah juga kita pada hari ini. Kita menghadapi golongan athies, sekular dan pemerintahan kuffar dengan amal-amal ibadah kita sebelum kita memerangi mereka dengan sijil-sijil kita, kepakaran-kepakaran kita dan kekuatan kita.

Syarat Untuk Memberi

Gerakan Islam hanya akan berjaya membawa arus masyarakat kembali kepada Islam apabila gerakan Islam berjaya membawa arus kehidupan ahlinya terlebih dahulu kepada Islam. Inilah syarat, untuk memberi harus dahulu memiliki. Seseorang yang miskin tidak akan mampu memberikan apa-apapun. Gerakan Islam yang tenat kerohaniannya tidak akan mampu menyembuhkan rohani masyarakat yang tenat. Gerakan yang miskin kekuatan rohani tidak akan mampu menghidupkan rohani yang mati.

Sunnah Medan Magnet

Setiap gerakan bermula dengan satu langkah, seterusnya momentumnya bertambah, kelajuannya menjadi arus gelombang dan menarik sesiapa sahaja yang berada di sekitarnya. Begitulah sifat takwa, warak dan akhlak-akhlak imaniah yang menjadi asas kerahmatan kepada Manusia yang menjadi objektif Syariat. Ia bermula dengan satu detik niat yang putus di dalam hati. Bermula dengan seorang individu, bermula dengan sebuah keluarga menjadi jamaah yang haraki, menjadi arus dan gelombang menarik ummah kepada Allah.

Cukuplah setiap duah sibukkan dirinya dengan Allah, beristighfar dan bersolat, menjaga takwa dan wara', memelihara iffah dan qanaah, menzahirkah ukhuwwah dan itsar, menafkahkan harta dan jiwanya kejalan Allah dan beriltizam dengan syarat-syarat jundiah; arus graviti medan megnet dirinya akan membesar dan bergabung tenaga dengan medan saudaranya membawa perubahan.


Diam Berisi

Ciri-ciri terdahulu dilengkapi dengan kesempurnaan ikhlas yang membiarkan realitinya yang bertutur menggantikan dentuman rebana publisiti. Masa akan menyebelahinya. Kebenaran akan terserlah. Dan mereka tidak sedikitpun merasa bimbang untuk memperomosikan siapakah mereka kerana arus yang mereka bina dalam diam tidak akan mampu dihalang apabila ia telah menjadi air yang penuh di dalam ampangan. Ia boleh mengakibatkan banjir besar yang merubah secara paksa atau ia menjadi tali-tali air menyiram sawah ladang dan memutarkan kincir memberikan tenaga.


Rijal Yang Beramal

Tidak ada ertinya mengumpul buih-buih yang kosong. Ahli gerakan Islam adalah rijal yang memiliki sifat kelelakian sebenar. Berfikir sebelum bertindak, memberi tanpa meminta balasan, bertanggungjawab dan sentiasa berada dibarisan hadapan memberi sumbangan, berjihad, berkorban, kerahmatan dan kasih sayang memadamkan kebakhilan, bertegas terhadap prinsip yang diimani, tidak berganjak, yakin terhadap manhaj dan berlapang dada dan mengutamakan keputusan jamaah mengatasi sifat individualistik.

Mereka adalah rijal-rijal yang mengotakan apa yang dikatakan dan menterjemahkan segala perkataan ke alam realiti.

Tiada ulasan: