Sahabat Ilmu

Isnin, 21 Februari 2011

JOM SOKONG & BERSAMA ULAMA'

Sabda Nabi s.a.w.: “Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para Nabi. Para Nabi tidak mewarisi dinar dan tidak pula dirham, namun (mereka) mewariskan ilmu. Sehingga sesiapa yang telah mengambilnya (ilmu tersebut), berarti telah mengambil bahagian yang sempurna.” [Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya]

 
Sabda Rasulullah s.a.w.: “Sentiasa ada sekelompok di kalangan umatku yang sentiasa berada di atas kebenaran. Tidak memudaratkan mereka bagi orang yang ingin menjatuhkan mereka sehingga tibanya urusan Allah (hari Kiamat).” [Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Sahihnya]

 
Sabda Rasulullah s.a.w.: “Ilmu ini akan dibawa oleh mereka yang adil dari setiap generasi . Mereka menafikan (menentang) penyelewengan golongan yang melampaui batas, dakwaan dusta golongan yang batil (sesat) dan takwilan golongan jahil.” [Hadis riwayat Imam Ibnu ‘Adi, al-Baihaqi, Ibnu ‘Asakir, Ibnu Hibban, Abu Nu’aim, Ibnu ‘Abdil Barr, al-Khatib al-Baghdadi, Ibnu Abi Hatim, al-Bazzar, al-‘Uqaili dan al-Dailami menerusi beberapa jalan periwayatan berasal yang berasal daripada 10 orang sahabat r.a.. Syaikh al-Hasan al-Halabi menetapkan hadis ini sebagai Hasan di dalam kitabnya at-Tashfiyyah wat-Tarbiyyah]

-MEMBANGUN BERSAMA ISLAM-

Tiada ulasan: