Sahabat Ilmu

Isnin, 2 November 2009

ِDi Antara Wasiat Terakhir Imam Syafi'i

Bertakwalah engkau kepada Allah Subhaanahu wa Ta’ala, bayangkan akhirat dalam kalbumu. Jadikanlah kematian berada dipelupuk matamu. Dan janganlah engkau melupakan saat berdiri dihadapan Allah.Jadikanlah (dirimu sebagai) orang yang malu kepada Allah. Jauhilah larangan-laranganNya dan kerjakanlah kewajiban-kewajibanNya. Tetaplah bersama kebenaran di manapun berada. Sekali-kali janganlah meremehkan kenikmatan yang diberikan Allah untukmu, kendati pun sedikit. Sambutlah ia dengan rasa syukur. Hendaklah diammu dalam keadaan berpikir, ucapanmu berupa dzikir dan pandanganmu ditujukan untuk mengambil ibrah (pelajaran).

Maafkanlah orang yang berbuat aniaya kepadamu. Sambunglah tali (kekerabatan) orang yang memutuskan hubungan darimu. Bersikaplah dengan baik kepada orang-orang yang berbuat buruk kepadamu. Bersabarlah terhadap berbagai musibah, dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari neraka dan bertakwa

=================
Lihat Manaqibusy Syafi'i, karya Imam al-Baihaqi dinukil dari Kitab Wa Risalatuhi Syarhus Sunnah, Isma'il bin Yahya al-Muzani (murid Imam Syafi'i), tahqiq Jamal 'Azzun, Maktabah Guroba al Atsariyyah, cet.1, thn 1415.

Tiada ulasan: