Sahabat Ilmu

Khamis, 24 Disember 2009

Melaksana isi kitab suci perlu diutama

FIRMAN Allah dalam surah An Nisa’, ayat 59 bermaksud: “Jika kamu berselisihan dalam sesuatu perkara, hendaklah kamu kembali kepada Allah dan sunnah Rasulullah SAW.”

Al-Quran diturunkan dalam tempoh 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW sebenarnya tidak hanya mengandungi hukum akidah dan ibadat, malah mencakupi pelbagai aspek kehidupan, perpaduan, tata negara, kekeluargaan dan sebagainya.

Ini semua sebagai bukti bahawa kitab suci itu adalah dasar perundangan yang agung dan mampu membawa umat manusia menjadi warga yang sempurna di muka bumi ini.

Apa yang menjadi persoalan kepada kita sejauh manakah umat Islam dapat menghayati ajaran al-Quran dalam kehidupan mereka?

Penghayatan di sini bukan semata-mata bermaksud cukup sekadar membaca ayat saja, jauh lebih penting dari itu ialah pelaksanaan segala peraturan terkandung di dalamnya.

Dalam hal ini, tentu kita tidak akan mudah melaksanakan sesuatu perkara besar tanpa adanya sebarang persiapan.

Oleh itu, Allah menjelaskan bahawa umat Islam mestilah memiliki persiapan dan kelengkapan ke arah itu.

Antara jenis persiapan ialah kekuatan diri, kekuatan keilmuwan, ekonomi, kesatuan hati dan tindakan.

Malah, lebih penting, golongan pemimpin mahupun pemerintah mesti benar-benar bersungguh dan ikhlas menghayati serta melaksanakan hukum al-Quran dalam kehidupan.

Tanpa al-Quran, kehidupan manusia tidak jelas dan tidak diredhai Allah.

Bersamalah kita membentuk kehidupan mengikut ajaran Allah sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran.

Tiada ulasan: