Sahabat Ilmu

Rabu, 28 Disember 2011

Hukum Zikir & Tasbih Secara Nyanyian

Apakah hukumnya zikir dan tasbih yang dibuat secara nyanyian dan di dalam suasana yang bercampur gaul antara lelaki dan perempuan?

Jawapan:

Alhi Jawatankusa Syariah memutuskan zikir dan tasbih dibuat dalam bentuk nyanyian adalah harus mengikut masa dan tempat, ramai sahabat Rasulullah yang mengharuskannya, seperti: Abdullah bin Jaafar, Ibn al Zubair, Al Mughirah bin Syu’bah dan Muawiah begitu juga barisan Ulama’ Tasawwauf seperti al Junaid, Sariyyu al Saqati dan Zunnun.

Walau bagaimanapun ianya hendaklah selaras dengan Syariah Islam samada pada tujuan, tempat, masa, suasana dan niat. Perkara ini hendaklah diruju’ kepada Komposer yang arif tentang agama
[1].
-----------------------------------------------------------
[1] Siarus Salikin, Abdul Samad al Palimbangi, Jld.2, Pustaka National, Singapura, h.184-197

Sumber: Jabatan Mufti Negeri Sembilan

Tiada ulasan: