Sahabat Ilmu

Selasa, 15 November 2011

‎13/11/2011 - ISI PERBINCANGAN KULIAH MAGHRIB DI SURAU NURUL IMAN CEMPERAISARI

KITAB PETANDA-PETANDA KEMENANGAN ISLAM KARANGAN PROF.DR. YUSOF AL-QARDHAWI

Janji Allah Mengenai Kemenangan, Keselamatan dan Pembelaan Untuk Orang-orang Yang Beriman :

Di antara khabar gembira daripada Al-Qur'an ialah janji Allah secara umum, kepada orang-orang beriman dengan kemenangan, keselamatan, pembelaan, kekuasaan d...an kebersamaan dengan Allah. Bacalah firman Allah : ( bermaksud ) " Dan sememangnya adalah menjadi tanggungjawab Kami menolong orang-orang yang beriman ". ( Surah Al-Rum : 47 )

Firman Allah : ( bermaksud ) " Kemudian Kami selamatkan Rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah juga, sebagai kewajipan Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman ". ( Surah Yunus : 103 )

Firman Allah : ( bermaksud ):" Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman ". ( Surah Al-Haj : 38 )

Firman Allah : ( bermaksud ):" Allah adalah Pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan ( kufur ) kepada cahaya ( iman ) ". (Surah Al-Baqarah : 257 )

Firman Allah : ( bermaksud ):"Dan golongan ( angkatan perang ) kamu tidak sekali-kali akan dapat menyelamatkan kamu sedikitpun, sekalipun lebih ramai dan ( yang demikian itu adalah kerana ) sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang beriman ". ( Surah Al-Anfal : 19 )

Kesedaran terhadap janji ketuhanan ini terbukti sewaktu berlakunya mihnah dan kesempitan terhadap orang-orang beriman sewaktu mereka ditimpa kesempitan harta, kesakitan tubuh badan dan kegoncangan jiwa. Pada saat ini, kemenangan sudah amat hampir dengan orang-orang yang beriman. Ini jelas sebagaimana firman Allah: ( bermaksud )

" Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga, sedangkan belum datang kepada kamu ( ujian ) seperti yang berlaku kepada orang-orang terdahulu daripada kamu? Mereka ditimpa kepapaan dan kesengsaraan serta digoncangkan (dengan ancaman musuh ), sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersamanya berkata: Bilakah ( datangnya ) pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat ( asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah )". ( Surah Al-Baqarah : 214 )

Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya dan kalangan kaumnya bertanya: " Bilakah akan datangnya pertolongan Allah?". Mereka merasakan lambatnya datang pertolongan lantaran sifat manusia yang tergesa-gesa. Lantas di sini Allah menenangkan mereka dengan ayat pemutus yang menutup ayat yang mulia tadi: ( bermaksud ): " Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat ( asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah ) ". (Surah Al-Baqarah : 214 )

Tetapi ia tidak akan dipercepatkan kerana sifat tergesa-gesa seseorang daripada kita kerana setiap sesuatu di sisi Allah ada ketetapan dan ketentuannya yang tidak akan dilambatkan atau dipercepatkan.

Allah berfirman pada pengakhiran surah Yusuf: ( bermaksud )

" Sehingga apabila Rasul-rasul berputus asa terhadap kaumnya yang ingkar dan menyangka bahawa mereka telah didustakan, datanglah pertolongan Kami kepada mereka, lalu diselamatkan sesiapa yang Kami kehendaki. Dan ( ingatlah bahawa ) azab Kami tidak akan dapat ditolak oleh sesiapa pun daripada menimpa kaum yang berdosa ". ( Surah Yusuf : 110 )

Cuba lihat kepada ungkapan dan dilalah ayat berikut Istaiyasa al-Rusul " Rasul-rasul berputus asa", lantaran lamanya mereka menunggu kemenangan yang tidak datang pada waktu yang mereka harapkan. Dhamir ( ganti nama) di dalam firman Allah : Zannu " Mereka menyangka ", dikembalikan kepada kaum yang diutuskan kepada mereka para Rasul yang telah disebutkan di dalam ayat sebelum ini. Mereka menyangka bahawa Allah telah memungkiri janji-Nya kepada Rasul manakala Rasul pula telah tidak dipercayai janjinya.

Di sini, berlakulah kejutan setelah rasa putus asa dari pihak Rasul dan sangkaan buruk daripada pihak kaumnya yang musyrik: ( bermaksud ).

" Datanglah pertolongan Kami kepada mereka, lalu diselamatkan sesiapa yang Kami kehendaki". ( Surah Yusuf : 110 )

Ia datang pada saat manusia amat memerlukannya dan ia amat diharapkan kedatangannya: ( bermaksud ) " Dan (ingatlah bahawa) azab Kami tidak akan dapat ditolak oleh sesiapa pun daripada menimpa kaum yang berdosa". ( Surah Yusuf : 110 )

Inilah Sunnah Allah terhadap orang-orang yang berdosa. Mereka akan dikejar oleh kemurkaan Allah yang akan mengajar mereka adab sopan, mengenalkan mereka dengan kemampuan mereka sendiri dan untuk mengurangkan sikap melampau mereka.

Dari sini kukuhlah di dalam pemikiran dan hati umat Islam bahawa setiap kali masalah bertambah berat dan bertambah sulit, maka ia memberitahukan mereka bahawa saat kemenangan semakin hampir kerana kegelapan malam semakin hitam pekat adalah satu kegelapan yang akan mendahului fajar.

#alhamdulillah..semoga bermanfaat sbg bekalan hidup slps mati#
KITAB PETANDA2 KEMENANGAN ISLAM KARANGAN PROF.DR. YUSOF AL-QARDHAWI

Janji Allah Mengenai Kemenangan, Keselamatan dan Pembelaan Untuk Orang-orang Yang Beriman :

Di antara khabar gembira daripada Al-Qur'an ialah janji Allah secara umum, kepada orang-orang beriman dengan kemenangan, keselamatan, pembelaan, kekuasaan d...an kebersamaan dengan Allah. Bacalah firman Allah : ( bermaksud ) " Dan sememangnya adalah menjadi tanggungjawab Kami menolong orang-orang yang beriman ". ( Surah Al-Rum : 47 )

Firman Allah : ( bermaksud ) " Kemudian Kami selamatkan Rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah juga, sebagai kewajipan Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman ". ( Surah Yunus : 103 )

Firman Allah : ( bermaksud ):" Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman ". ( Surah Al-Haj : 38 )

Firman Allah : ( bermaksud ):" Allah adalah Pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan ( kufur ) kepada cahaya ( iman ) ". (Surah Al-Baqarah : 257 )

Firman Allah : ( bermaksud ):"Dan golongan ( angkatan perang ) kamu tidak sekali-kali akan dapat menyelamatkan kamu sedikitpun, sekalipun lebih ramai dan ( yang demikian itu adalah kerana ) sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang beriman ". ( Surah Al-Anfal : 19 )

Kesedaran terhadap janji ketuhanan ini terbukti sewaktu berlakunya mihnah dan kesempitan terhadap orang-orang beriman sewaktu mereka ditimpa kesempitan harta, kesakitan tubuh badan dan kegoncangan jiwa. Pada saat ini, kemenangan sudah amat hampir dengan orang-orang yang beriman. Ini jelas sebagaimana firman Allah: ( bermaksud )

" Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga, sedangkan belum datang kepada kamu ( ujian ) seperti yang berlaku kepada orang-orang terdahulu daripada kamu? Mereka ditimpa kepapaan dan kesengsaraan serta digoncangkan (dengan ancaman musuh ), sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersamanya berkata: Bilakah ( datangnya ) pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat ( asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah )". ( Surah Al-Baqarah : 214 )

Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya dan kalangan kaumnya bertanya: " Bilakah akan datangnya pertolongan Allah?". Mereka merasakan lambatnya datang pertolongan lantaran sifat manusia yang tergesa-gesa. Lantas di sini Allah menenangkan mereka dengan ayat pemutus yang menutup ayat yang mulia tadi: ( bermaksud ): " Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat ( asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah ) ". (Surah Al-Baqarah : 214 )

Tetapi ia tidak akan dipercepatkan kerana sifat tergesa-gesa seseorang daripada kita kerana setiap sesuatu di sisi Allah ada ketetapan dan ketentuannya yang tidak akan dilambatkan atau dipercepatkan.

Allah berfirman pada pengakhiran surah Yusuf: ( bermaksud )

" Sehingga apabila Rasul-rasul berputus asa terhadap kaumnya yang ingkar dan menyangka bahawa mereka telah didustakan, datanglah pertolongan Kami kepada mereka, lalu diselamatkan sesiapa yang Kami kehendaki. Dan ( ingatlah bahawa ) azab Kami tidak akan dapat ditolak oleh sesiapa pun daripada menimpa kaum yang berdosa ". ( Surah Yusuf : 110 )

Cuba lihat kepada ungkapan dan dilalah ayat berikut Istaiyasa al-Rusul " Rasul-rasul berputus asa", lantaran lamanya mereka menunggu kemenangan yang tidak datang pada waktu yang mereka harapkan. Dhamir ( ganti nama) di dalam firman Allah : Zannu " Mereka menyangka ", dikembalikan kepada kaum yang diutuskan kepada mereka para Rasul yang telah disebutkan di dalam ayat sebelum ini. Mereka menyangka bahawa Allah telah memungkiri janji-Nya kepada Rasul manakala Rasul pula telah tidak dipercayai janjinya.

Di sini, berlakulah kejutan setelah rasa putus asa dari pihak Rasul dan sangkaan buruk daripada pihak kaumnya yang musyrik: ( bermaksud ).

" Datanglah pertolongan Kami kepada mereka, lalu diselamatkan sesiapa yang Kami kehendaki". ( Surah Yusuf : 110 )

Ia datang pada saat manusia amat memerlukannya dan ia amat diharapkan kedatangannya: ( bermaksud ) " Dan (ingatlah bahawa) azab Kami tidak akan dapat ditolak oleh sesiapa pun daripada menimpa kaum yang berdosa". ( Surah Yusuf : 110 )

Inilah Sunnah Allah terhadap orang-orang yang berdosa. Mereka akan dikejar oleh kemurkaan Allah yang akan mengajar mereka adab sopan, mengenalkan mereka dengan kemampuan mereka sendiri dan untuk mengurangkan sikap melampau mereka.

Dari sini kukuhlah di dalam pemikiran dan hati umat Islam bahawa setiap kali masalah bertambah berat dan bertambah sulit, maka ia memberitahukan mereka bahawa saat kemenangan semakin hampir kerana kegelapan malam semakin hitam pekat adalah satu kegelapan yang akan mendahului fajar.

#alhamdulillah..semoga bermanfaat sbg bekalan hidup slps mati#

Tiada ulasan: