Sahabat Ilmu

Isnin, 10 Oktober 2011

KHUTBAH JUMAAT - "MINDA TERJAJAH? BEBASKANNYA"

Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian,

Marilah kita bertakwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah SWT ialah orang yang paling bertakwa.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,

Umat Islam terdahulu telah berjaya mencipta kegemilangan yang banyak memberi faedah kepada seluruh manusia. Namun keadaan hari ini telah berubah. Umat Islam yang dahulunya hebat, sekarang telah jauh ketinggalan dalam pelbagai bidang. Kenapa perkara ini boleh terjadi?. Di mana silapnya?. Bagaimana untuk kita mengatasinya? Dan bolehkah kita memperbaikinya sedangkan sebahagian umat Islam kini yang minda dan jiwanya masih terjajah walaupun negara telah merdeka.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,

Maksud minda dan jiwa terjajah ialah apabila umat Islam, sekalipun berpendidikan tinggi tetapi tidak mampu melepaskan diri daripada belenggu cengkaman pemikiran penjajahan dan pemikiran barat. Orang yang mindanya terjajah sentiasa menganggap segala idea, pemikiran dan kejayaan yang datang daripada luar semuanya baik, betul dan perlu diikuti sekalipun perkara tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Sebaliknya mana-mana peraturan, idea dan fikiran yang bersumberkan Islam dikatakan kolot, ketinggalan zaman, tidak adil dan tidak realistik.

Orang yang mindanya terjajah tidak akan dapat melihat dengan mata hati, tidak dapat berfikir dengan akal fikiran sendiri. Sebaliknya, mereka melihat mengikut apa yang dilihat oleh penjajah dan mereka mendokong fikiran-fikiran yang dikehendaki oleh penjajah. Semuanya menghakis jati diri, wibawa dan kehebatan mereka. Sesungguhnya ini adalah antara hasil perancangan rapi para penjajah yang telah menyedia dan mengatur dasar pendidikan yang mengabaikan hakikat kebenaran Islam. Penjajah berniat jahat dan melakukan kerosakan, terutama merosakkan akal, pemikiran rakyat agar jauh daripada kebenaran syariat Islam. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 120:

"Orang yahudi dan nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepada engkau (wahai Muhammad) sehingga engkau menurut agama mereka (yang telah terpesong itu)". . .

Antara matlamat penjajahan ialah mereka mahu supaya para pelajar Islam tidak diajar tentang Islam sebagai satu cara hidup syumul yang menyeluruh untuk keperluan hidup di dunia dan di akhirat. Mereka hanya diajar mengenai Islam yang menitikberatkan persoalan-persoalan ibadah khusus sahaja. Di samping itu, para pelajar juga disuntik dengan pelbagai keraguan dan salah faham yang dirancang dengan rapi oleh penjajah. Contohnya, anak-anak orang Islam telah disogokkan dengan sejarah Keagungan Eropah, supaya umat Islam sentiasa leka, terkeliru, ragu dan merasa rendah diri serta hina dengan agama Islam.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,

Kesan daripada itu, maka lahirlah golongan Islam yang merasa selesa dan berpada melakukan ibadah khusus sedangkan pemikiran, fahaman dan tindakan mereka bertentangan dengan kehendak Islam. Sebab itu di mana-mana negara Islam yang pernah dijajah, sampai sekarang masih terdapat sekolah-sekolah dan Pusat Pengajian Tinggi yang mereka miliki masih beroperasi. Dengan Perancangan Pendidikan ini, para penjajah dapat meneruskan agenda mereka dalam menjajah minda umat Islam walaupun negara telah dimerdekakan.

Di samping itu, wujud pula segolongan umat Islam yang tidak yakin, ragu-ragu atau terkeliru. Lebih mendukacitakan lagi ada yang berani mencabar Syariat Islam secara terbuka seperti hukum hudud, faraidh, masalah-masalah judi, arak, zina, aurat, riba, rasuah dan lain-lain. Mereka beriman dengan sebahagian kitab dan ingkar dengan sebahagian yang lain. Atau beriman dengan hukum yang menguntungkan dan meninggalkan hukum yang mereka anggap akan merugikan mereka.

Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 85;

"Sesudah itu, adakah kamu hanya beriman kepada sebahagian (daripada isi) Kitab Taurat (dalam soal menebus tawanan) dan mengingkari akan sebahagian yang lain (agar tidak membunuh dan sebagainya)?. Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu antara kamu, melainkan kehinaan ketika hidup di dunia dan pada hari kiamat mereka akan dihumbankan ke dalam azab yang amat berat dan Allah sekali-kali tidak lalai akan apa yang kamu lakukan".

Terdapat segolongan orang Islam yang gagal memahami bahawa Islam mempunyai sistem ekonomi, perundangan, pentadbiran, politik, sosial, Sistem Pendidikan dan Sistem Kemasyarakatan yang sempurna lagi berwibawa. Mereka telah dipesongkan sejak di peringkat sekolah sehinggalah ke Institusi Pengajian Tinggi. Penjajah juga telah berjaya menjadikan segolongan pelajar muslim terpisah dari akar akidah Islam kerana terpedaya dan terpesona dengan kejayaan lahiriah para penjajah yang dicanang melalui mata pelajaran sejarah keagungan penjajah.

Para penjajah telah menggunakan segala ruang dan peluang untuk mempengaruhi minda, idea dan pandangan umat Islam. Sebab itu mereka sentiasa berusaha untuk meruntuh, merungkai dan melonggarkan keyakinan umat Islam dengan pelbagai cara. Ternyata strategi mereka telah berjaya melahirkan golongan muslim berminda dan berwatakkan penjajah. Walaupun mereka Islam pada namanya, tetapi tingkahlaku, pemikiran dan keyakinan tetap menyanjung kehebatan penjajah.

Mereka menghendaki supaya umat Islam berubah menurut acuan dan Sistem Barat dalam segala bidang kehidupan. Agama Islam perlu diketepikan kerana ianya menjadi penghalang. Penjajah menyatakan bahawa, Islam mempunyai tata hukum tertentu yang menyekat kebebasan manusia. Maka ia perlu dipisahkan dari pemerintahan, pentadbiran, politik dan ekonomi.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,

Begitulah liciknya penjajah, sama ada Belanda, Inggeris atau Komunis. Dengan strategi dan perancangan yang diatur rapi di tanah jajahan masing-masing telah berjaya menggugat serta menyelewengkan akidah sebahagian besar umat Islam. Berabad-abad lamanya umat Islam telah dipaksa menerima pandangan yang tidak tepat mengenai Islam. Saki-baki umat Islam yang terjajah minda dan jiwanya ini telah menjalankan di'ayah sambil mengatakan bahawa syariat Islam tidak sesuai lagi untuk dilaksanakan sekarang. Maksud mereka, Islam perlu disesuaikan dengan pembangunan dan peredaran zaman bukan sebaliknya. Sesungguhnya golongan ini telah rosak akidah, sesat dan menyeleweng.

Namun kita bersyukur kerana masih ramai golongan yang bangkit dengan tindakbalas positif dan tetap berpegang teguh dengan islam. Di sinilah lahirnya pertembungan yang bakal menimbulkan pelbagai tentangan dan pertelagahan berterusan sehinggalah tertegak dan terlaksananya Syariat Islam yang syumul. Mereka berani, tegas dan istiqamah tanpa jemu menyampaikan risalah, memberi nasihat, teguran, pandangan secara lisan mahupun tulisan dengan penuh hikmah dan bijaksana supaya Islam sentiasa terpelihara.

Kesimpulannya ;

Berdasarkan hakikat tersebut, nyatalah umat Islam perlu bangkit dan kembali memperbetul serta memperbaiki segala kesilapan yang telah terjadi. Kita mesti membebaskan tanggapan, pemikiran, tindakan dan pandangan salah yang memusnah dan merosakkan imej Islam di mata masyarakat seluruh dunia.

Sesungguhnya kita amat bertuah menjadi penganut Islam yang walaupun pelbagai usaha telah dilakukan untuk menghancurkannya, namun Islam tetap bertahan dan terus berkembang. Untuk itu umat Islam yang yakin mesti bertindak untuk melakukan;
Pengukuhan kurikulum pendidikan dengan menjadikan akidah, akhlak dan syariat Islam sebagai teras ke arah melahirkan insan yang berakidah, beriman, berakhlak mulia, berketrampilan, dan berdaya saing.
Memahami pelbagai aktiviti dan strategi yang telah diatur dengan rapi oleh para musuh-musuh Islam bagi merosak akidah umat Islam, dan
Bertindak meningkatkan tahap kepekaan ke arah mengawal diri, keluarga dan masyarakat umat Islam supaya tampil mengatasi pelbagai tipu-daya musuh-musuh Islam yang berpanjangan.

Oleh itu, marilah kita memperbanyakkan aktiviti wacana dan program bagi memperjelaskan mesej yang dibawa oleh Islam. Kita kembalikan semula keagunan Islam di persada keunggulannya.

Marilah kita bentuk satu kesatuan, tenaga dan fikrah ke arah meneruskan gerak kerja secara bersepadu bagi menjayakan misi bersama memperkukuh Islam di negeri dan Negara yang tercinta ini. Marilah kita bentuk satu kesatuan; tenaga, fikrah dan hadap ke arah meneruskan gerak kerja secara bersepadu bagi menjayakan misi bersama memperkukuh Islam di negeri dan Negara yang tercinta ini. Marilah kita berpegang-teguh dan istiqamah beramal dengan Syariat Islam. Marilah kita merdekakan minda, matangkan pemikiran dan jelaskan wawasan serta bebaskan minda dari sebarang pengaruh buruk dari luar Islam.

"Mereka hendak memadamkan cahaya Allah (agama Islam) dengan mulut mereka, sedang Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahaya-Nya, sekalipun orang kafir tidak suka (akan yang demikian)".

(At-Taubah : 32)

Khutbah Jumaat Bacaan 7 Oktober 2011

Tiada ulasan: