Sahabat Ilmu

Khamis, 28 Oktober 2010

FATWA MENGENAI BAB KORBAN

Bolehkah Haiwan Unta Dikongsi Oleh Sepuluh Orang Bagi Tujuan Korban Atau Dam Haji?

Melalui penyemakan dan penelitian terhadap hadis-hadis yang berkaitan ibadah korban, didapati bahawa hadis yang mengharuskan perkongsian sepuluh orang untuk tujuan korban dan dam bagi haiwan unta adalah hadis hasan gharib.

Sehubungan dengan itu, sukacita abis kaola mendapatkan fatwa dan ketentuan hukum berhubung ibadah korban bagi haiwan unta untuk dijadikan pegangan oleh masyarakat di Negara ini.

Answer :

الحمدلله الفتاح الوهاب الهادى الى الحق والصواب ، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والرسل ، واله وصحبه اجمعين .

Dalam mazhab Syafi’e harus berkongsi seekor unta untuk tujuh orang dengan dibahagi kepada tujuh bahagian. Ini berdasarkan kepada hadis daripada Jabir :

نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة
(رواه مسلم )

Maksudnya : “Kami berkorban bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam pada tahun (ditandatangani) perjanjian Hudaibiah seekor unta bagi tujuh orang, dan seekor lembu untuk tujuh orang.” (Hadis riwayat Muslim)

Dalam riwayat Muslim yang lain menyebutkan :

خَرجْنَا مَعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مُهِلّينَ بِالحَجّ ، فَأَمَرنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم أَن نَشْتَرِكَ فِي الإِبل وَالبَقْرِ ، كل سبعة مِنّا في بَدَنَةِ
(رواه مسلم)

Maksudnya : “Kami keluar bersama rasulullah Shallallahu alaihi wassalam dan kami berniat Haji. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam telah memerintahklan kami supaya berkongsi mengorbankan unta dan lembu. Setiap tujuh orang daripada kami berkongsi seekor unta.” (Hadis riwayat Muslim)

Bagi unta, lembu atau kerbau yang dikongsi seramai tujuh orang itu tidak disyaratkan ketujuh-tujuh orang itu melakukan korban, bahkan jika berlainan tujuan(qashd) merka, seperti sesetenaghnya mahu berkorban, sesetenaghnya pula mahu aqiqah, setengahnya hendak makan daging atau menjualnya, maka sah korban tersebut dan sah juga aqiqah. Hukum ini ada tersebut dalam kitab Majmu’.

Ulama member ulasan mengenai hadis riwayat Jabir di atas bahawa hads ini menunjukkan keharusan perkongsian bagi binetang unta dan lembu di mana kedua-dua binatang itu – bagi tiap satunya – harus dikongsi oleh tujuh orang. Ini dalam perkara dam , oleh itu diqiaskan keharusan itu dalam perkara korban ( Subul As-Salam 4/ 538)

Persoalan yang dimusykilkan ialah bolehkan haiwan unta dikongsi oleh 10 orang? Memang ada hadis yang membolehkan deikian seperti hadis riwayat Ibnu Abbas:

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فحضر الأضحى فاشتركنا فى البقرة سبعة وفى البعير عشرة
( رواه الترمذي)

Maksudnya: “Adalah kami dalam permusafiran bersama Nabi Shallahu alaihi wassalam, lalu tiba Hari Raya Korban, kemudian kami berkongsi menyembelih seekor lembu untuk tujuh ornag dan seekor unta utuk sepuluh orang.” (Hadis riwayat At-Tirmidzi)

Perawi, iaitu At-Tirmidzi berkata: “ Hadis ini Hassan Gharib. Mak zahirlah pada hadis di atas ini boleh satu unta itu berkongsi harganya sepuluh orang dan seekor lembu berkongsi harganya dengan tujuh orang.” ( Bahr Al- Mazi 11/19)

Manakala pensyarah Jami’ At-Tirmizi, imam Al-Mubarak pula berkata : “ padanya adalah dalil tentang bolehnya berkongsi sepuluh orang pada unta dan inilah pendapat Ishak bin Rahawaih.” (At-Tuhfah Al-Ahwadzi 5/52)

Bagaimanapun, menurut pendapat jumhur termasuk ulama-ulama Syafie, seekor unta adalah harus dikongsi oleh tujuh orang sahaja, bukan oleh sepuluh orang. Adapun yang berpendapat seekor unta boleh dikongsi oleh sepuluh orang itu, bukan pendapat jumhur, tetapi hanyalah pendapat segelintir ulama, seperti Al-itrah, Ishak bin Rahawaih dan Said binAl-Musayyib. Imam Asy-Syaukani pula berpendapat: “perkongsian sepuluh orang bagi seekor unta itu hanyalah dalam perkara korban, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas di atas. Adapun seekor unta dikongsi untuk tujuh orang itu ialah dalam perkara dam haji seperti hadis Jabir. Manakala lembu hanya boleh dikongsi oleh tujuh orang sama ada dalam perkara korban atau dam haji, dengan kesepakatan ulama (Lihat TUhfah Al- Ahwdzi 5/53)

Negara asal : Brunei darussalam
Badan yang mengisu fatwa : Jabatan mufti kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darulssalam
Penulis/Ulama : Ustaz Haji Awang Abdul Aziz Bin Juned
Tarikh Diisu : 2000

Nota: Fatwa mufti kerajaan Brunei 2000

Tiada ulasan: