Sahabat Ilmu

Khamis, 9 Februari 2012

Mengapa langit dan bumi enggan menangis?

Firman Allah s.w.t. bermaksud: “Mereka (ketika dibinasakan) itu tidak ditangisi oleh langit dan bumi (atau penduduk keduanya) dan mereka pula tidak diberi tempoh lagi.” Ad-Dukhan:29

Dalam tafsirnya, Ibn Kathir berkata: maksudnya mereka tidak mempunyai amal soleh yang dibawa naik ke langit, maka langit tidak menangis kerana kehilangan amal soleh tersebut. Di bumi juga mereka tidak ada tempat yang mereka jadikan untuk menyembah Allah, maka bumipun tidak rasa kehilangan dengan kematian mereka. Lantaran itu layaklah mereka tidak diberi tempoh dan tidak dilewatkan dengan sebab kekufuran mereka, kejahatan mereka, jenayah mereka dan kedegilan mereka.

Al-Hafidz al-Musili meriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a., Nabi s.a.w. bersabda (maksudnya): “Tidak ada seorang hambapun kecuali ada baginya dua pintu di langit. Satu daripadanya ialah yang keluar darinya rezekinya dan satu lagi pintu yang darinya masuk amalan dan perkataannya. Apabila hamba itu mati, kedua-dua pintu tersebut akan rasa kehilangan. Maka kedua-duanya menangis.” Lalu dia membaca ayat ini (Ad-Dukhan:29).

Disebutkan juga bahawa mereka tidak beramal dengan amal soleh di atas muka bumi yang boleh membuatkan bumi menangis kerana kehilangannya, dan tidak pernah dinaikkan ke langit kata-kata mereka yang baik juga amal mereka yang soleh yang boleh membuatkan langit menangis kerana kehilangannya.

Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Ubbad bin Abdullah, katanya: seorang lelaki bertanya Sayyidina Ali r.a.: “Adakah langit dan bumi akan menangis kerana kematian seseorang?” Beliau menjawab: “Sesungguhnya engkau telah bertanyaku soalan yang tidak pernah ditanya oleh seseorang sebelummu. Sesungguhnya tiada seorang hamba kecuali dia mempunyai tempat solat di dunia dan tempat naik amalannya di langit. Dan sesungguhnya Aali (kelaurga) Firaun, mereka tidak mempunyai amal soleh di bumi dan tidak ada amal yang dinaikkan ke langit. Kemudian beliau membacakan ayat (Ad-Dukhan:29)

Ibn Jarir berkata, Sa’eid Ibn Jubair berkata: Ibn Abbas r.a. dikunjungi seorang lelaki, lalu bertanya: “Wahai Abu al-Abbas, apa pendapat anda tentang firman Allah (ad-Dukhan:29)? Adakah langit dan bumi menangis kerana kematian seseorang? Ibn Abbas r.a. menjawab: “Ya! Sesungguhnya tidak ada seorangpun daripada makhluk ini kecuali baginya pintu di langit yang turun darinya rezekinya, yang naik darinya amalnya. Apabila seorang mu’min meninggal dunia, ditutup pintu yang menjadi saluran naik amalnya dan turun rezekinya. Maka dia akan kehilangan, lalu dia menangis. Dan apabila bumi kehilangan musalla tempat dia selalu solat dan berzikir, bumi juga akan menangis. Dan sesungguhnya kaum Firaun, mereka tidak mempunyai kesan-kesan amal soleh di bumi, dan tidak dinaikkan kepada Allah apa-apa kebaikan daripada mereka. Maka langit dan bumi tidak menangis kerana kehilangan mereka.”

Sufyan ath-Thauri berkata: “Bumi menangis kerana kematian seorang mu’min selama 40 pagi.”
Mujahid berkata: “Tidak mati seorang mu’min kecuali langit dan bumi akan menangis selama 40 pagi.” Dia ditanya: “Adakah bumi menangis?” Dia menjawab: “Adakah kamu hairan? Bagaimana bumi tidak menangis, padahal dia kehilangan seorang hamba yang memakmurkannya dengan rukuk dan sujud? Bagaimana langit tidak menangis, pada hal dia kehilangan seorang hamba yang takbirnya serta tahmidnya berdengung seperti dengungan lebah?”

“Mereka (ketika dibinasakan) itu tidak ditangisi oleh langit dan bumi (atau penduduk keduanya) dan mereka pula tidak diberi tempoh lagi.”

Menurut Sayyid Qutub, ungkapan dalam ayat ini menggambarkan betapa hina dan tidak bergunanya para dictator yang sombong dan bongkak itu. Tiada seorangpun di langit dan di bumi yang pedulikan mereka, tiada seorangpun yang berdukacita dan berasa kehilangan. Mereka hilang seperti hilangnya semut, sedangkan semasa hidup mereka memijak manusia dengan tapak kasut. Mereka pergi tanpa diiringi rasa sedih. Seluruh dunia membenci dan mengutuk mereka kerana dunia beriman kepada Tuhannya sedang mereka kafir. Mereka adalah ruh-ruh jahat, busuk dan terasing dari alam tempat mereka hidup.

Kalaulah mereka tahu, betapa ungkapan di atas menggambarkan betapa hinanya mereka di sisi Allah dan di sisi wujud ini keseluruhannya, nescaya mereka akan mengerti betapa mereka sebenarnya orang-orang terbuang dan tersingkir. Mereka tidak mempunyai ikatan keimanan dan apa-apa ikatan yang baik.

~maznah daud~

Tiada ulasan: