Sahabat Ilmu

Rabu, 21 Januari 2009

SERBAN...ANTARA SUNNAH DAN IKUT-IKUTAN

SERBAN...ANTARA SUNNAH DAN IKUT-IKUTAN

NABI S.A.W DAN SUNNAH

Sesungguhnya Rasullah s.a.w di utuskan oleh Allah adalah rahmat utk makhluk sekelian alam samada manusia , jin , haiwan dan tumbuhan , benda bernyawa atau tidak bernyawa ..
Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. ( Surah Al Anbiak ayat 107 )

Bersama2 dengan kerahmatan ini Nabi s.a.w di bekal oleh Rabbul jalil Al quran yg menjelaskan kepada sesuatu dan padanya itu hidayah dan petunjuk.

Kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayat petunjuk, serta membawa rahmat dan berita yang menggembirakan, bagi orang-orang Islam ( Surah Nahl ayat 16 )

Yg kita sudah ketahui bahawa Alquran itu sendiri daripada Allah Pencipta Alam dan Dia sendiri yg menjaga kesahihannya:

Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan Kamilah yang memelihara dan menjaganya.( surah Al Hijr ayat ayat 9)

Segala percakapan , perbuatan dan tingkahlaku dan segala apa sekali pun yg berkaitan dengan Nabi dari hal sebesar2nya hingga sekecil2nya adalah wahyu daripada Allah.

Dan dia tidak memperkatakan (sesuatu yang berhubung dengan agama Islam) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu (samada Al-Quran atau hadis) tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. ( Surah Al Najm ayat 3 dan 4 )

Imam Qurtubi ddlm tafsirnya membahagikan tafsiran ayat ini kepada 2 : Pertama: ia kembali kepada Al quran itu sendiri seperti yg disandarkan kepada Qatadah
Kedua : ia adalah dalil2 Sunnah nabi s.a.w itu sendiri seprti wahyu yg diturunkan dlm segala perbuatanya perbuatan .

Ini dikuatkan dengan hadis masyhur yg diriwayatkn oleh Aisyah r.a : " Sesungguhnya Akhlak Nabi s.a.w adalah Al Quran " ..

Kita telah bersepakat utk mengatakan bahawa Nabi s.a.w menerangkan segala apa yg terdapat di Al Quran dan memberi petunjuk:

Dan tiadalah Kami menurunkan Al-Quran kepadamu (wahai Muhammad) melainkan supaya engkau menerangkan kepada mereka akan apa yang mereka berselisihan padanya; dan supaya menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. ( Surah Al Nahl ayat 64 )

Menerangkan disini tidaklah terbatas dlm mentafsirkan ayat2 Al Quran sahaja tetapi menjadikan amalan dlm perbuatan sehariannya yg diwariskan kepada kita yg disebut sebagai Al Sunnah ( sila lihat Al Sunnahtul Quran oleh Al Imam Muhammad bin Nasr Al Maruzi m/s 68-72 dan Tafsir Al Mufassirun oleh Dr Hussin Al- Zahbi jilid : 1 m/s 55-57 )

APAKAH YANG DINAMAKAN SUNNAH?

Seperti yg disepakti oleh para Muhadissin adalah setiap perkara yg disandarkan kepada Nabi s.a.w secara khas samada perkataan , perbuatan atau takrirnya dan kebanyakannya setiap perkara yg disandarkan kepada para sahabat dan tabien radiallahuanhum ..( Kitab Mustalah Hadis oleh Dr Manak Qatan dalam bab pentakridan Hadis dan sunnah )

Pentakrifan ini juga hampir dengan Al Nawawi dalam syarahnya dan juga disisi Imam As Sayuti .

Sering petanyaan yg kita dengar … adalah segala yg disandarkan kepada Nabi s.a.w selain yg berkaitan dengan ibadat dan hukum itu adalah dinamakan sunnah ?

Jawapanya adalah benar , Sungguhpun dlm segala perbuatan umumnya seperti percakapan, bersenda gurau , berjalan dan lainnya dan tidak ketinggalan juga cara berpakain seperti memakai cincin akik yamani di jari kelingking tangan kanan , suka kepada pakain berwarna putih . berserban dan sutrah bertongkat dan lain2nya ( sila rujuk Kitab Syamail oleh Turmuzi )

Dengan ini wajiblah kita mengambil segala apa yg dihidayahkan kepada Nabi s.a.w dlm segala urusan samada dlm perkara sekecilnya hingga sebesarnya . apa yg disukai dan dibencinya, apa yg diredhainya dan dicela olehnya, yg dibolehkan dan yg berlawanan dari keizinannya.

Apa yg dihidayah oleh Allah kepada Nabi s.a.w adalah sebaik2 hidayah seperti dlm hadis yg dikeluarkan didlm Sahih Muslim : "Sesungguhnya sebaik2 hadis adalah Al Quran dan sebaik2 hidayah adalah petunjuk Nabi s.a.w dan seburuk2 perkara adalah perkara baru didlmnya ."

Segala apa yg dihidayahkan kepada nabi ini termasuklah persaolan pemakaian serban yg kita gembar-gemburkan oleh sesetengah pihak dan kita ketahui bahawa segala apa yg ditegaskan dan dan dipamerkan oleh Nabi s.a.w kepada kita menolak segala perkembangan pemikiran yg rosak atau pun adat setempat arab2 jahiliah ( sila rujuk manjah nakdi fi ulum hadis oleh Dr Nuruddin Al Attar )

Sekaligus menolak dakwaan yg mengatakan bahwa Nabi s.a.w masih mengekalkan budaya org arab yg tidak ada asalnya dlm agama seperti berserban dan mengatakan berserbannya nabi s.a.w seperti berserbannya Abu Jahal dan Lahab adalah dakwaan yg tidak berasas sema sekali disamping nabi melarang kita meniru2 budaya org kafir, yahudi dan majusi .

Terdapat sebuah hadis yg diriwayatkan oleh Saidatina Aisyah : Nabi s.a.w besabda : sepuluh dari fitrah : mencukur misai . merapi janggut ……………ila akhir ( dikeluarkan oleh Muslim dan Abi Daud dlm Taharah . Turmizi dlm Adab )

Berpandu dlm hadis ini juga berkata dari AS Syafieah : perintah tersebut juga disandarkan kepada segala peribadatan . makan . minum . berpakaian . duduk dan pergi Rasulullah s.a.w ( sila rujuk Fatawa Al Asriah oleh Syiekh Ali Jumaah )

Dikhaskan juga org yg mencintai nabi s.a.w dengan mengamalkan sunnah2nya akan mendapat ganjaran yg berlipat ganda :
" Barangsiapa yg menghidupkan sunnah dari sunnah2ku selepas kematian aku sesungguhnya pada nya pahala seperti apa yg dikerjakannya selainnya dengan tidak mengurangkan sedikitpon pahala mereka atas sesuatu " (Ini diriwayatkan oleh Turmuzi dalam sunannya dan mengatakan hadis Hasan )

Ini dikuatkan lg dengan hadis nabi yg dkeluarkan oleh Al Thabari : " Nabi s.a.w bersabda : berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku ketika kefasadan umatku padanya itu pahala 100 org syahid " ( ia juga dikeluarkan oleh Al Baihaqi juga di Al Syafa` syarah Al qari dan juga Jamie Shoqir jilid 6 : 261 )

ADAKAH NABI S.A.W BERSERBAN?

Dlm byk hadis bertaraf Sahih seprti yg dikeluarkan oleh Syeikhaian ( 2 syiekh hadis yg merujuk pada Imam Bukhari dan Muslim ) dan dlm sunnah sittah menceritakan nabi ini berserban dlm salah satu cara pemakainnya

Diceritakan kepada kami Yahya bin yahya dan Isyhak bin Ibrahim keduanya berkata : Dikhabarkan kepada kami Wakiq dari Musauwar Warka dari Jaffar bin Umru bin Haris dari bapanya : Sesungguhnya Rasullah s.a.w berkhutbah dihadapan manusia dengan berserban hitam ( Sohih Muslim)

Sesungguhnya rasullah s.a.w memasuki mekah (kata qutaibah : ketika hari pembukaan mekah ) berserban hitam dengan tidak berihram .( Sohih Muslim)

Sesungguhnya nabi s.a.w. berhutbah didepan manusia berserban hitam (musnad Ahmad dlm musnadnya )

Aku melihat nabi dengan berserban harfaniah ( Al Nasaie dlm sunnanya )

ADAKAH PARA SAHABAT BERSERBAN?

Malah perkara tersebut diamalkan oleh para sahabat diantaranya sperti yg dikeluarkan oleh Baihaqi seperti berikut

Sesungguhnya Amar bin Yasir keatas kami di kuffah selama setahun dan berkhutbah kepada kami setiap jumaat denganberserban hitam ( diriwayatkan oleh Mulhan bin Thauban dikeluarkan oleh baihaqi no 6010)

Aku melihat keatas Ibnu Umar berserban hitam ( diriwayatkan oleh Abu Luk luk dikeluarkan oleh baihaqi no 6012 )

Sesungguhnya Ibnu Umar bila ia bersujud dengan berserban mengangkatnya keatas sehingga ia meletakkan dahinya ketanah ( diriwayatkan oleh Nafiek dikeluarkan oleh Baihaqi no 2707 )

Bahawa para sahabat r.a akan melakukan sujud dengan cara di mana tangan-tangannya di antara pakaian mereka. Sesetengahnya akan bersujud di atas kopiah dan serbannya. (Diriwayatkan oleh Hassan al-Basri dalam Fathul Bari )

Juga banyak dinukilkan dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah mengenai kaitan yg rapat antara Sahabat r.a dan Tabi’in r.a dgn serban diantaranya seperti berikut :
Beliau melihat Saidina Ali r.a memakai serban hitam, yg ekornya berjuntai ke belakang. ( Jilid 8, m/s 234)

Saidina Abdul Rahman berserban hitam (Jilid 8, m/s 236 dan 237)
Saidina Zaid bin Thasib dilihat memakai kain sarung, cadar (pakaian membalut badan) dan serban (jilid 8, m/s 241)

Hadis-hadis yg di nyatakan tadi adalah bersesuaian dengan gesaan nabi s.a.w utk meniru dan berpegang pada sunnahnya dan sahabat2nya
sabda nabi s.a.w :" kepada kamu semua dengan sunnahku dan sunnah Khulafarasidin dan berpenganglah kepadanya " ( dikeluarkan oleh Abi Daud , Turmuzi dan Abi Majjah : Hasan Li Ghairih)

Hadis-hadis yg dikeluarkan ini sudah lebih dari cukup untuk mengatakan bahawa amalan berserban ini adalah salah satu dari sunnah nabi s.a.w alangkah jika disertakan satu hadis bertaraf hasan dlm pengajian ilmu hadis adalah memadai utk menjatuhkan satu2 hukum .

TIADA KELEBIHAN BERSERBAN!!!

Kita tidak membincangkan dengan kelebihan berserban … tetapi membincangkan adakah berserban itu adalah salah satu dari sunnah nabi s.a.w yg kita perkatakan .

Mendirikan sunnah nabi seprti membela janggut . berpakain putih memakai cincin di jari kelingking tangan kanan . berjubah . berserban dan bersutrah . berwangi2an , kebersihan dan banyak lagi adalah tanda kecintaan kita kepada nabi s.a.w sendiri dan merendah2kan salah satu dari sunnah nabi s.a.w sperti yg dinyatakan tadi adalah sama serpti merendah2kan Insan yg menjadi sumber sunnah itu sendiri .

HADIS DHOIF!!!

Tidak dinafikan hadis yg bertaraf dhaif berkenaan kelebihan2 berserban , tetapi dengan kedhaifan berserban ini tidak mengugurkan bahawa berserban ini bukan salah satu dari sunnah nabi s.a.w malah menguatkan dengan hadis dan athar sohih yg dinyatakan tadi .

Begitu juga tidak dinafikan begitu banyak hadis yg bertaraf mauduk seperti sebilangan besar hadis dhaif yg dimaudokkan oleh Al Bani .. sungguhpon kabiliti Al Bani sendiri diragui oleh ulamak hadis sezaman dengannya ..

Dan tidak ketinggalan juga terdapat sebilangan besar kewujudan hadis yg maudok baik dari segi sanad dan matan kerana utk berlebih2an dlm taqarub mengamalkan sunnah nabi s.a.w itu sendiri … perkara ini tidak boleh diterima pakai dlm pengajian hadis …

Tetapi bukan bermakna dengan wujudnya hadis2 mauduk ini akan menolak kabiliti hadis sahih yg menjadi dalil akan hubungkait serban ini dengan diri Rasulullah s.a.w Penghulu segala Nabi dan Rasul .

AMALKAN SUNNAH RASULULLAH S.A.W DALAM KEHIDUPAN...

Tiada ulasan: