Sahabat Ilmu

Isnin, 25 Jun 2012

Fuqaha Dan Hadis

Kali ini saya rasa perlu berbicara sedikit tentang para fuqaha dan kaitan mereka dengan hadis serta sumbangan mereka terhadap khazanah ilmu Islam.
Fuqaha adalah kata plural bagi faqih yang bermaksud ahli fekah.
Fekah pula bermaksud kefahaman yang mendalam terhadap al-Quran dan Sunnah khususnya dalam persoalan hukum hakam.

Justeru ahli fiqh bermaksud ahli di bidang kefahaman al-Quran dan hadis.

Dewasa ini di malaysia terdapat segelintir golongan yang meletakkan diri mereka sebagai pakar islam -kononnya-memperkecilkan para fuqaha dan membesar-besarkan ahli hadis. Gambaran yang ingin dibawa daripada kenyataan-kenyataan mereka ialah "para fuqaha tidak merujuk kepada hadis", "justeru pandangan-pandangan mereka perlu diketepikan", "kita mesti merujuk kepada al-Quran dan Sunnah dan bukannya kepada pandangan para fuqaha”.

Kenyataan sebegini atau yang seumpamanya menggambarkan kekeliruan mereka terhadap fungsi Fuqaha dan kaitan mereka dengan hadis. Fuqaha adalah orang-orang yang mentafsirkan makna-makna al-Quran dan hadis. Seorang yang tidak memahami maksud hadis tidak layak digelar faqih/fuqaha. Justeru, apabila seseorang itu digelar sebagai faqih/fuqaha ini bererti mereka adalah orang yang berkelayakan untuk mentafsirkan maksud hadis.

Namun, dalam mentafsirkan maksud hadis, berlaku perbezaan pendapat di kalangan fuqaha bergantung kepada perbezaan kefahaman dan teks hadis itu sendiri yang mungkin menyebabkan berlaku perbezaan kefahaman. Justeru amat tidak wajar sekali untuk menuduh seseorang fuqaha sebagai tidak merujuk kepada hadis apabila satu pandagan yang dikeluarkan oleh fuqaha kelihatan pada ilmu kita yang cetek berlawanan dengan teks hadis. Persoalannya, adakah kefahaman kita terhadap teks hadis itu benar dan tepat?

Adakah ia berdasarkan ilmu yang mendalam?

Atau hanya kesimpulan berdasarkan ilmu yang cetek terutama dibidang bahasa Arab atau usul fiqh dan kaedah-kaedah fiqh?

Sekiranya perbahasan sesuatu hukum yang dipetik daripada hadis menjadi ruang perbezaan pendapat di kalangan para fuqaha (khilaf) tidak sewajarnya kita memperkecilkan satu pihak hanya kerana kita lebih cenderong dengan pendapat yang berlawanan. Ini kerana apa yang lebih diyakini tepat oleh kita belum tentu adalah kebenaran yang mutlaq. sedang para fuqaha yang lebih pakar berbeza pendapat, apatah lagi pula kita yang hanya seumpama bilis dai sudut ilmu dibandingkan mereka.

Justeru, sikap tawadu`(merendah diri) perlu ada dalam kita membahaskan pendapat para fuqaha(ahli fekah). Kita tidak mendatangkan sesuatu yang baru dalam membahaskan hukum-hakam yang telah dibahas oleh fuqaha terdahulu. Yang tinggal pada kita hanyalah menimbang antara beberapa pendapat yang telah digarap oleh mereka dengan meneliti dalil-dalil yang mereka kemukakan, seterusnya membuat tarjihan. Dalam membuat tarjihan ini kita mungkin lebih cenderong pada pendapat pertama atau kedua. namun untuk mendakwa pendapat kita itulah satu-satunya yang benar adalah tidak tepat sekali. namun untuk menuduh mereka secara melulu kononnya tidak merujuk kepada hadis adalah suatu tuduhan yang jahat sama sekali.

Justeru, Jangan kita berlagak seolah "alim besar", "pakar di bidang hukum", "pakar di bidang hadis" lalu dilihat oleh masyarakat awam yang kebanyakannya jahil tentang susur galur perbahasan fiqh seolah seorang ilmuwan hebat hingga mampu membantah pendapat fuqaha silam.

Wallahu a`lam.
Sumber: DARUL FUQAHA

Tiada ulasan: